کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,929
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:41
1,324 (5.86%)
تغییر ۳ ماهه
844 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
538 (2.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Carrefour 17.09 10.64B - 17.09 17.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Moncler SpA 34.3 9.91B - 34.3 34.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Poste Italiane 10.06 9.38B - 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Uniper SE 28.55 9.33B - 28.55 28.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Terna 5.592 9.30B - 5.592 5.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 49.76 8.62B - 49.76 49.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
Campari 8.15 8.18B - 8.15 8.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Pirelli & C 5.7 7.15B - 5.598 5.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Mediobanca 9.558 7.02B - 9.522 9.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Recordati 38.25 6.24B - 38.06 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
FinecoBank 9.764 5.89B - 9.6 9.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Prysmian 21 5.43B - 20.81 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Diasorin 101.5 5.39B - 101.5 102.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
UnipolSai Assicurazioni 2.415 5.38B - 2.388 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Parmalat 2.85 5.36B - 2.85 2.85 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
Prosiebensat 14.015 5.01B - 14.015 14.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
K+S AG 15.49 4.89B - 15.49 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Leonardo 11.67 4.84B - 11.575 11.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
A2A 1.605 4.56B - 1.599 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Banca Mediolanum 6.94 4.26B - 6.87 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Amplifon 21.86 4.03B - 21.5 21.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Infrastrutture Wireless Italiane 9.03 3.98B - 9.03 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Hera 3.54 3.98B - 3.502 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Saipem 42.2 3.95B - 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Saipem 4.683 3.95B - 4.65 4.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Buzzi Unicem RSP 12.98 3.90B - 12.9 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Buzzi Unicem 20.44 3.90B - 20.33 20.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Banco Bpm 1.929 3.84B - 1.918 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Freni Brembo 9.52 3.79B - 9.45 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Italgas 5.614 3.77B - 5.588 5.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UBI Banca 2.533 3.73B - 2.497 2.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
De Longhi 19.45 3.58B - 19.44 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Salvatore Ferragamo 18.11 3.52B - 18.11 18.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Mediaset 2.78 3.12B - 2.751 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
BB Biotech 58.7 3.08B - 58.7 58.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
SIAS 14.48 2.92B - 14.48 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Iren 2.452 2.86B - 2.442 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
IMA 65.15 2.85B - 64.85 65.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Interpump 28.82 2.85B - 28.76 28.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
BCA MPS 1.663 2.81B - 1.628 1.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲