کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:56
1,009 (4.37%)
تغییر ۳ ماهه
731 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
414 (1.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Agricole 11.25 32.46B - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۳
Engie 14.26 32.02B - 14.15 14.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
UniCredit 11.152 31.77B - 11.146 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Linde 193.05 30.70B - 193.05 193.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Muench. Rueckvers. 228.5 29.45B - 228.5 228.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Societe Generale 25.91 29.12B - 25.91 25.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nokia Oyj 4.699 27.49B - 4.696 4.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Vivendi 25.16 26.81B - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Luxottica 49 26.44B 49.33 49 49.33 0.34 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
Fresenius ST 63.02 26.15B - 63.02 63.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Essilor International 130.85 26.02B - 130.85 131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Unibail Rodamco 130.2 25.65B - 130.2 130.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Fiat 12.4 25.32B - 12.382 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Ahold Delhaize 22.34 25.31B - 22.34 22.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Deutsche Bank AG 7.35 25.17B - 7.32 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Infineon 18.05 24.35B - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Beiersdorf AG 108.15 23.77B - 108.15 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Generali 17.885 22.17B - 17.785 17.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Ferrari NV 139.55 21.85B - 139.55 139.55 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Deutsche Boerse 137.35 21.47B - 135.65 137.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۳
Renault 56.09 21.37B - 56.09 56.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Vonovia 41.95 21.12B - 41.75 41.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Saint Gobain 35.1 21.12B - 35.1 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
E.ON SE 9.09 20.84B - 9.02 9.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Atlantia 21.51 20.61B - 21.41 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Tenaris 10.05 18.44B - 10.05 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
STMicroelectronics 18.15 17.06B - 18.03 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Heidelbergcement 67.28 16.60B - 67.28 67.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Thyssenkrupp AG 13.045 14.47B - 13.045 13.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Exor 63.6 13.67B - 63.32 63.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Evonik 23.05 13.64B - 23.05 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Commerzbank 5.71 13.29B - 5.71 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Telecom Italia RSP 0.5106 12.89B - 0.5026 0.5106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Telecom Italia 0.524 12.89B - 0.5171 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lufthansa 14.08 12.49B - 14 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Snam 4.483 12.28B - 4.465 4.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CNH Industrial NV 10.005 12.15B - 10.005 9.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
RWE AG ST 27.25 12.14B - 26.77 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Merck 98.6 10.99B - 98.06 98.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Aegon 3.89 10.66B - 3.89 3.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲