شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

25,647
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
3,792 (17.35%)
تغییر ۳ ماهه
2,824 (12.38%)
تغییر ۶ ماهه
4,624 (21.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ILLA SpA 0.74 - - 0.74 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aedes Societa 1.04 - 1.025 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Portobello 9 - 9 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sg Company 1.2 - 1.2 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Net Insurance 4.84 - 4.7 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Sostravel.Com 2.2 - 2.1 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Sprintitaly 9.99 - - 9.75 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Renergetica 3.75 - 3.75 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CrowdFundMe 6.52 - 6.52 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Kolinpharma 10.4 - - 10.4 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Eps Equita Pep Spac 5.6 - - 5.6 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Gruppo Green Power SpA 3.16 - - 3.09 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Ecosuntek SpA 4.74 - - 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Gibus 6.1 - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Solutions Capital Management 4.1 - - 4.04 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sirio 11.5 - 11.5 11.5 0.40 3.60% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Gambero Rosso SpA 0.67 - - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Innova Italy 1 10.8 - - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Portale Sardegna 2.88 - - 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۰۳
AMD 33.63 - 33.63 33.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Thespac 9.7 - 9.7 9.7 0.10 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Elettra Investimenti SpA 9 - - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Monnalisa 7.65 - 7.65 7.65 0.05 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
KI Group 0.8 - - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Neosperience 8.1 - 8 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Neodecortech 3.4 - - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ILPRA 2.1 - 2.06 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Officina Stellare 8.29 - 8.29 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Life Care Capital 9.65 - - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Digital360 0.93 - - 0.9 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
WM Capital 0.174 - - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Intred 5.04 - 5.02 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Industrial Stars Italy 3 9.85 - - 9.8 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Aquafil 6.97 - - 6.97 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Piovan 5.65 - 5.65 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
GO internet 1.19 - - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Societa Editoriale Il 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Italian Exhibition Group 3.96 - 3.96 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
D'Amico 0.1266 - 0.125 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Circle 2.84 - 2.82 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱