شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

25,542
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:57
3,688 (16.87%)
تغییر ۳ ماهه
2,762 (12.12%)
تغییر ۶ ماهه
4,760 (22.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1595 706.60B - 1593.4 1601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Anheuser Busch Inbev 72.74 146.25B - 72.74 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Louis Vuitton 403.9 142.35B - 402.8 403.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Total 49.34 138.61B - 49.34 49.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
SAP 122.28 106.29B - 122.2 122.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Siemens AG 114.24 93.25B - 114.24 114.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 82.12 85.93B - 82.12 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Bayer 70.43 85.47B - 70.43 70.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Volkswagen VZO 179.56 84.76B - 179.54 180.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Allianz 219.1 83.84B - 219.1 219.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Airbus Group 135.94 75.85B - 135.94 135.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
BASF 71.56 75.01B - 71.56 71.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۸:۰۱
ASML Holding 244.1 71.90B - 244.1 244.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Daimler 51.78 69.91B - 51.78 52.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Deutsche Telekom AG 15.15 69.35B - 15.15 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
BNP Paribas 50.26 66.11B - 49.97 50.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
BMW ST 73.67 60.50B - 72.93 73.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Kering 537.4 59.67B - 534.8 537.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
ENI 14.192 57.33B - 14.18 14.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
AXA 25.34 50.52B - 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Tesla 315.1 49.89B - 315.1 317.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Vinci 101.3 48.55B - 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Enel 6.898 48.23B - 6.898 6.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
ING Groep 10.5 47.97B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Air Liquide 118.9 45.80B - 118.9 118.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Deutsche Post 34.12 45.11B - 34.12 34.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Henkel VZO 91.82 44.26B - 91.82 93.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Continental AG 123.98 44.06B - 123.98 123.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Danone 75 43.60B - 74.86 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Telefonica 6.71 43.12B - 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Adidas 265.85 42.96B - 265.85 267.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Safran 145.05 42.66B - 145.05 145.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Intesa Sanpaolo 2.3415 41.54B - 2.3415 2.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Schneider Electric 86.8 40.32B - 86.8 86.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Orange 14.35 37.89B - 14.35 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Fresenius SE 47.87 36.16B - 47.87 47.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Philips 40.4 33.93B - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱