کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,812
قیمت روز
39 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:33:35
469 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
26 (0.45%)
تغییر ۶ ماهه
887 (13.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 28.91 25.01B - 28.77 28.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Ryanair Holdings 8.56 17.91B - 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Kerry Group 106.2 15.92B - 106.2 106.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
AIB 2.504 12.77B - 2.426 2.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Smurfit Kappa 26.74 8.19B - 26.74 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Paddy Power 70.96 7.64B - 70.96 70.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Kingspan 42.24 7.60B - 42.24 42.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bank of Ireland 3.32 7.27B - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Glanbia PLC 10.81 4.62B - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Tullow Oil 2.309 3.69B - 2.309 2.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۲
First Derivatives 36.45 1.35B - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Cairn Homes 1.02 1.34B - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Dalata Hotel 4.4 1.28B - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Aryzta AG 0.62 1.23B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Hibernia Reit 1.462 1.04B - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Green REIT 1.9 1.03B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Irish Cont Gp Un 4.01 993.75M - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
C&C 4.22 982.00M - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Permanent TSB 0.964 888.48M - 0.964 0.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Total Produce 1.468 857.10M - 1.468 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Glenveagh Properties 0.661 780.45M - 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Origin 4.8 778.59M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Irish Res Pr P 1.7 596.50M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Applegreen Plc 5 568.28M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Draper Esprit 5.36 560.09M - 5.36 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۳
Fbd Holdings 9.2 374.40M - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Abbey 14.5 340.89M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Hostelworld Group PLC 1.948 337.70M - 1.948 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۰۳
Malin Corporation plc 2 325.52M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Greencoat Renewables 1.115 290.25M - 1.115 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Mincon Group P 1.16 281.66M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Kenmare Resources 2.55 278.00M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Datalex 0.916 198.04M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۷
Cpl Resources 6.4 158.69M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Ifg Group 2.04 158.49M - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Independent News&Media 0.105 135.88M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Mainstay Medical 3.5 133.12M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۲
Aminex 0.008 93.33M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Providence 0.093 71.72M - 0.093 0.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵