شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,918
قیمت روز
4 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:41
1,104 (19.00%)
تغییر ۳ ماهه
637 (10.15%)
تغییر ۶ ماهه
1,018 (17.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 33.71 25.01B - 33.71 33.71 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Ryanair Holdings 13.85 17.91B - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Kerry Group 117.3 15.92B - 117.3 117.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
AIB 2.872 12.77B - 2.872 2.872 0.10 3.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Smurfit Kappa 31.96 8.19B - 31.96 31.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Paddy Power 96.94 7.64B - 96.94 96.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Kingspan 48.62 7.60B - 48.62 48.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Bank of Ireland 4.382 7.27B - 4.382 4.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Glanbia PLC 11.43 4.62B - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Tullow Oil 2 3.69B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲:۰۱
First Derivatives 36.45 1.35B - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
Cairn Homes 1.154 1.34B - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Dalata Hotel 5.59 1.28B - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Aryzta AG 1 1.23B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Hibernia Reit 1.372 1.04B - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Green REIT 1.91 1.03B - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Irish Cont Gp Un 4.54 993.75M - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
C&C 4.05 982.00M - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
Permanent TSB 1.16 888.48M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Total Produce 1.44 857.10M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Glenveagh Properties 0.738 780.45M - 0.738 0.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Origin 4.545 778.59M - 4.545 4.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Irish Res Pr P 1.754 596.50M - 1.754 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Applegreen Plc 5.56 568.28M - 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Draper Esprit 5.4 560.09M - 5.4 5.4 0.06 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Fbd Holdings 8.08 374.40M - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Abbey 13.9 340.89M - 13.9 13.9 0.10 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۱
Hostelworld Group PLC 1.4 337.70M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
Malin Corporation plc 3.7 325.52M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
Greencoat Renewables 1.22 290.25M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mincon Group P 1.12 281.66M - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Kenmare Resources 2.74 278.00M - 2.72 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Datalex 0.916 198.04M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۷
Cpl Resources 6.75 158.69M - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Ifg Group 2.08 158.49M - 2.08 2.08 0.08 4.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
Independent News&Media 0.105 135.88M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Mainstay Medical 3.2 133.12M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۰۳
Aminex 0.008 93.33M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Providence 0.038 71.72M - 0.038 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵