کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
231 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
670 (12.42%)
تغییر ۶ ماهه
909 (13.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 28.08 25.01B - 28.08 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Ryanair Holdings 9.956 17.91B - 9.956 9.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Kerry Group 105.3 15.92B - 105.3 108.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
AIB 3.486 12.77B - 3.486 3.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Smurfit Kappa 26.24 8.19B - 26.24 26.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Paddy Power 65.74 7.64B - 65.74 65.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Kingspan 47.84 7.60B - 47.84 47.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Ireland 4.552 7.27B - 4.552 4.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Glanbia PLC 14.78 4.62B - 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Tullow Oil 2.21 3.69B - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
First Derivatives 37.85 1.35B - 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Cairn Homes 1.2 1.34B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Dalata Hotel 4.93 1.28B - 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Aryzta AG 1.07 1.23B - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Hibernia Reit 1.404 1.04B - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Green REIT 1.754 1.03B - 1.754 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Irish Cont Gp Un 4.35 993.75M - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
C&C 3.765 982.00M - 3.765 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Permanent TSB 1.27 888.48M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Total Produce 1.548 857.10M - 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Glenveagh Properties 0.727 780.45M - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Origin 5.36 778.59M - 5.36 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Irish Res Pr P 1.662 596.50M - 1.662 1.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Applegreen Plc 5.4 568.28M - 5.4 5.4 0.06 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Draper Esprit 5.7 560.09M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Fbd Holdings 8.3 374.40M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Abbey 14.5 340.89M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Hostelworld Group PLC 2.47 337.70M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Malin Corporation plc 4.2 325.52M - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Greencoat Renewables 1.13 290.25M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Mincon Group P 1.17 281.66M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Kenmare Resources 1.95 278.00M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۱۳
Datalex 0.916 198.04M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۷
Cpl Resources 6.85 158.69M - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Ifg Group 2.14 158.49M - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Independent News&Media 0.103 135.88M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Mainstay Medical 3.56 133.12M - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲
Aminex 0.009 93.33M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Providence 0.085 71.72M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵