کالایاب
شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

468
قیمت روز
1 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:03:07
27 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
65 (12.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Mansour Pharma 0.77 4.46B - 0.77 0.77 0.03 4.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Al Hilal Industrial 0.47 4.33B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Company for Tufted Carpets 8.24 3.83B - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Middle East for Producing 8.75 3.43B - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Agricultural Products 8.26 2.88B - 8.26 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Ashour Hotel 7.2 2.75B - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Iraqi Manufacture of Cartons 0.27 2.05B - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Ameen Insurance 0.49 1.76B - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Baghdad for Packing Materials 1.53 1.51B - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Iraqi Engineering Works 0.82 1.34B - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Tourist Village of Mousil Dam 5.25 1.31B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Khazir Production Of Building 1.49 1.27B - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Modern Company for Animal and Agri 0.23 1.19B - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Al Ameen Financial 1.1 1.15B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Gulf Insurance 0.64 1.12B - 0.64 0.64 0.06 10.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Ahlia Insurance 0.32 1.00B - 0.32 0.32 0.08 25.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Al Nukhba for General Construction 0.32 742.51M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
Al Ahlyia for Agricultural 1.25 718.75M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Zawraa Fin 0.45 517.50M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Asia Al Iraq Islamic Bank 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۵
National Islamic Bank 0.63 - - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Trans Iraq Bank for Investment 0.7 - - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Bilad Islamic Bank 0.45 - - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Khatem Telecom 2.6 - - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Mousil Funfairs 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Modern Chemical Industries 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Intl Islamic Bank 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۵
Al Ameen Estate 0.65 - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲