کالایاب
شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

459
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:00
34 (6.99%)
تغییر ۳ ماهه
41 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
152 (24.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.25 2697.00B - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Baghdad Soft Drinks 2.83 700.47B - 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.7 225.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mansour Investment Bank 0.62 210.00B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Credit Bank of Iraq 0.37 112.50B - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Commercial Bank of Iraq 0.39 105.00B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.37 105.00B - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
National Bank of Iraq 0.29 100.00B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Bank of Baghdad 0.25 97.50B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Investment Bank of Iraq 0.2 92.50B - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Babylon Hotel 60.5 91.40B - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.23 67.50B - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Gulf Commercial Bank 0.17 63.00B - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 10.1 53.64B - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mosul Bank for Development 0.16 50.50B - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
National Company for Tourist 7.9 49.40B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Babylon Bank 0.13 47.50B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Iraqi for Seed Production 4.84 43.05B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Middle East Investment Bank 0.11 42.50B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
United Bank for Investment 0.08 42.00B - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Ishtar Hotels 10.3 41.48B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mamoura Company for RE 1.53 40.09B - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Mansour Hotel 12.8 35.08B - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.25 32.30B - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Al Sadeer Hotel 10.95 24.78B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.19 23.00B - 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Iraqi Dates Processing and Marking 1.05 21.56B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Baghdad Iraq for Public Transport 16.75 16.60B - 16.75 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Ready Made Clothes 9 12.59B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
National Chemical and Plastic 0.66 10.78B - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Veterinary Vaccines Drugs 1.5 10.10B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Iraqi Company for Land Transport 0.71 9.94B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Metallic Bicycles 1.92 9.50B - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Karbala Hotels 0.79 7.50B - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Modern Sewing 5.21 5.35B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Kharkh Tour Amusement City 3.71 4.90B - 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱