کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0072
قیمت روز
0 (1.41%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:17:17
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

501,559
قیمت روز
1,003 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:35
65,434 (15.00%)
تغییر ۳ ماهه
60,938 (13.83%)
تغییر ۶ ماهه
95,832 (23.62%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,384
قیمت روز
8 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:32:36
28 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
50 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
310 (10.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fks Multi Agro 3150 1728.00B - 3150 3150 100.00 3.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Metrodata Electronics 1330 1718.76B - 1330 1330 15.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Acset Indonusa 1100 1715.00B 1115 1100 1115 55.00 5.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Nusantara 2250 1694.66B - 2250 2250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
Intraco Penta 462 1683.71B - 462 462 8.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Multi Artha Guna 304 1650.51B - 304 306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Forza Land Indonesia 950 1649.07B - 950 950 10.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Intikeramik Alamasri 140 1637.85B - 140 140 3.00 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Victoria Investama 109 1628.72B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Terregra Asia 870 1622.50B - 870 870 5.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Anabatic Technologies Tbk 815 1621.88B - 815 815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bank Yudha Bhakti 290 1616.51B - 288 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Bank Panin Syariah 52 1612.92B - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Resource Alam Indonesia 240 1610.00B - 240 240 2.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Capitalinc Inv 50 1592.10B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Evergreen Invesco 328 1539.67B - 328 328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cardig Aero 640 1523.47B - 640 640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Electronic City Ind 1120 1521.14B - 1050 1120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Pioneerindo Gourmet 5825 1518.06B - 5825 5825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Bank Maspion Indonesia 280 1495.67B - 278 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Keramika Indonesia 82 1492.91B - 82 82 1.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Petrosea 1495 1492.74B - 1495 1495 30.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Roda Vivatex 6525 1478.40B - 6525 6525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Indah Prakasa Sentosa 3300 1469.00B - 3300 3300 10.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Gowa Makassar 18975 1462.15B - 18975 18975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Malindo Feedmill 950 1455.19B - 950 950 15.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Multipolar Technology 670 1425.00B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Agris 197 1404.98B - 197 197 1.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Indospring 2380 1378.12B - 2380 2380 30.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Sierad Produce 1075 1365.89B - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT 350 1352.03B - 350 350 8.00 2.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Mnc Sky Vision 970 1350.73B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Matahari Putra Prima 177 1344.49B - 177 177 1.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Bank Mnc Internasional 54 1335.83B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Kmi Wire And Cable 650 1330.40B - 650 650 10.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Bukit Uluwatu Villa 88 1307.76B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Unggul Indah Cahaya 4000 1307.16B - 4000 4000 10.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Pelayaran Tempuran 130 1277.95B 131 130 131 3.00 2.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Clipan Finance 306 1275.05B - 306 306 2.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Wintermar 155 1271.40B - 155 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴