کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:05:04
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

500,556
قیمت روز
154 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:42
64,431 (14.77%)
تغییر ۳ ماهه
59,935 (13.60%)
تغییر ۶ ماهه
94,829 (23.37%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,384
قیمت روز
8 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:32:36
28 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
50 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
310 (10.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nusantara Properti 810 800 800 810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Batavia Prosperindo Trans 100 - 100 100 1.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Cottonindo Ariesta 111 113 111 113 1.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Bliss Properti Indonesia 112 - 112 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Arkadia Digital 1990 - 1990 1990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Transcoal Pacific 7825 7800 7800 7825 475.00 6.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Shield On Service 338 340 338 340 10.00 3.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Steadfast Marine 575 - 585 575 585 5.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Estika Tata Tiara 340 - 340 340 4.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
PT Trimuda Nuansa 302 - - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Satria Antaran Prima 870 - 870 870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳
Surya Fajar Capital 1030 1025 1025 1030 20.00 1.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Garudafood Putra Putri 1685 - 1685 1685 15.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Superkrane Mitra Utama 450 - 450 450 6.00 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Sinergi Megah Internusa 75 77 75 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Bali Bintang Sejahtera 368 362 362 368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
LCK Global Kedaton 326 - - 324 326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۱۵:۰۲
Asuransi Tugu Pratama 3310 - - 3310 3310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
MAP Aktif Adiperkasa 5300 5225 5225 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Super Energy 3070 - 3070 3070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Pollux Properti 5000 - 5000 5000 25.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Gihon Telekom 1370 - - 1370 1370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Natura City 191 - 191 191 4.00 2.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Golden Flower 2190 2200 2190 2200 130.00 5.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Hotel Fitra International 92 - 92 92 1.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
PT Wahana Interfood 925 - 925 925 5.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bank Tabungan Pensiunan 3110 - - 3110 3110 40.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Madusari Murni Indah 930 - 930 930 25.00 2.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Kota Satu 113 - 113 113 1.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Mahkota 840 - 840 840 15.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Phapros 1430 - 1430 1430 15.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Charnic Capital 294 - - 290 294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Yelooo Integra 150 143 143 150 16.00 11.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Dewata Freight 1590 1570 1570 1590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Armada Berjaya 100 - 100 100 1.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Pratama Abadi Nusa 121 - 121 121 2.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Mega Perintis 472 482 472 482 4.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Sentra Food 140 - 140 140 1.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴