شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:50:20
0 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

443,469
قیمت روز
881 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
37,742 (9.30%)
تغییر ۳ ماهه
39,179 (9.69%)
تغییر ۶ ماهه
443,469 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
77 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
359 (11.77%)
تغییر ۶ ماهه
197 (5.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 26800 502814.30B 26775 26775 26800 100.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Hm Sampoerna 3700 424561.00B - 3700 3700 70.00 1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Telekomunikasi 3790 372960.00B 3780 3780 3790 50.00 1.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Bank Rakyat Persero 3770 345578.00B 3750 3750 3770 30.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Unilever Indonesia 48000 340870.20B 48100 48000 48100 875.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Bank Mandiri Persero 7175 292215.00B 7150 7150 7175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Astra International 7600 246949.70B 7625 7600 7625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Gudang Garam 83875 132714.00B 83825 83825 83875 875.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Bank Negar 8775 128312.10B 8750 8750 8775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
United Tractors 25025 118991.30B 25075 25025 25075 525.00 2.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Indofood Cbp 10425 102916.30B 10400 10400 10425 75.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Indah Kiat Pulp & Paper 11500 95742.20B 11725 11500 11725 475.00 4.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Chandra Asri Petro 5550 94071.82B - 5550 5550 75.00 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Mayora Indah 2600 64840.23B 2560 2560 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Sinar Mas Multiartha 7700 62403.12B - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
Bank Danamon 9175 60728.30B 9150 9150 9175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Charoen Pokphand Indonesia 7475 58704.84B - 7475 7475 150.00 2.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Kalbe Farma 1575 57422.02B 1570 1570 1575 10.00 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Adaro Energy 1220 55015.86B 1225 1220 1225 20.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Indofood 7425 54877.66B 7475 7425 7475 125.00 1.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Trikomsel Oke 250 52014.99B - 250 250 14.00 5.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Bayan Resources 18700 48250.00B - 18700 18700 300.00 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Indocement Tunggal 17975 47487.89B 18175 17975 18175 325.00 1.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Elang Mahkota 8850 47376.27B - 8850 8850 50.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Tambang Batubara 3980 46082.64B 3970 3970 3980 70.00 1.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Indoritel Makmur 3260 44679.60B - 3260 3260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Pabrik Kertas Tjiwi 11200 44207.78B 11475 11200 11475 600.00 5.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Vale Indonesia 3500 39944.08B 3520 3500 3520 150.00 4.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Semen Indonesia Persero 12025 39889.47B 12000 12000 12025 375.00 3.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Perusahaan Gas Negara 2460 39513.66B 2440 2440 2460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Multi Bintang Ind 17800 34765.50B - 17800 17800 350.00 2.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Barito Pacific 2800 33965.19B - 2800 2800 100.00 3.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Semen Baturaja Persero 1525 32976.01B 1545 1525 1545 15.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Surya Citra Media 1755 30120.50B - 1755 1755 25.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Sumber Alfaria Trijaya 860 29690.02B - 860 860 5.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Jasa Marga 5025 29249.22B 5050 5025 5050 75.00 1.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Bank Mega 4830 28955.38B - 4830 4830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Bumi Serpong Damai 1320 28388.88B 1315 1315 1320 25.00 1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Mitra Keluarga Karyasehat 1760 27500.89B 1775 1760 1775 5.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Totalindo Eka Persada 800 27397.26B 790 790 800 5.00 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴