شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:36:20
0 (2.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

405,727
قیمت روز
1,725 (0.43%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23,856 (5.55%)
تغییر ۶ ماهه
405,727 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:01
240 (7.68%)
تغییر ۳ ماهه
232 (7.40%)
تغییر ۶ ماهه
33 (0.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 25900 502814.30B - 25900 25900 50.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Hm Sampoerna 3750 424561.00B - 3750 3750 20.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Telekomunikasi 3680 372960.00B 3650 3650 3680 10.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Rakyat Persero 3610 345578.00B 3590 3590 3610 10.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Unilever Indonesia 43950 340870.20B - 43950 43950 50.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Mandiri Persero 7425 292215.00B 7450 7425 7450 75.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Astra International 8150 246949.70B 8100 8100 8150 75.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Gudang Garam 82800 132714.00B 83725 82800 83725 1025.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Negar 8575 128312.10B 8550 8550 8575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
United Tractors 29750 118991.30B 29350 29350 29750 375.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Indofood Cbp 9725 102916.30B 9650 9650 9725 25.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Indah Kiat Pulp & Paper 11475 95742.20B - 11475 11475 25.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Chandra Asri Petro 5350 94071.82B 5300 5300 5350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mayora Indah 2510 64840.23B 2520 2510 2520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sinar Mas Multiartha 9000 62403.12B - 9000 9000 100.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bank Danamon 7400 60728.30B 7350 7350 7400 25.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Charoen Pokphand Indonesia 7000 58704.84B 6700 6700 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Kalbe Farma 1580 57422.02B 1570 1570 1580 55.00 3.48% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Adaro Energy 1310 55015.86B 1315 1310 1315 10.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Indofood 6525 54877.66B 6575 6525 6575 175.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Trikomsel Oke 290 52014.99B - 290 290 10.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Bayan Resources 19750 48250.00B - 19750 19750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Indocement Tunggal 20750 47487.89B 20475 20475 20750 50.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Elang Mahkota 8600 47376.27B - 8600 8600 50.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Tambang Batubara 4020 46082.64B 3950 3950 4020 30.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Indoritel Makmur 3280 44679.60B - 3280 3280 10.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Pabrik Kertas Tjiwi 10725 44207.78B 10675 10675 10725 25.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Vale Indonesia 3090 39944.08B - 3090 3090 10.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Semen Indonesia Persero 11950 39889.47B - 11950 11950 75.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Perusahaan Gas Negara 2090 39513.66B 2100 2090 2100 40.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Multi Bintang Ind 16100 34765.50B 16150 16100 16150 100.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Barito Pacific 2100 33965.19B 2080 2080 2100 30.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Semen Baturaja Persero 1955 32976.01B 1940 1940 1955 35.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Surya Citra Media 1900 30120.50B 1870 1870 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Sumber Alfaria Trijaya 850 29690.02B 855 850 855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Jasa Marga 4520 29249.22B - 4520 4520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Bank Mega 4800 28955.38B - 4800 4800 200.00 4.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Bumi Serpong Damai 1310 28388.88B 1315 1310 1315 35.00 2.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Mitra Keluarga Karyasehat 1485 27500.89B - 1485 1485 10.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Totalindo Eka Persada 825 27397.26B - 825 825 5.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱