کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:34:02
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.10%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
0 (2.63%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:32:32
10 (36.78%)
تغییر ۳ ماهه
2 (13.07%)
تغییر ۶ ماهه
5 (35.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2246.25 7174.94B - 2246.25 2246.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Tata Consultancy 2185.85 7174.94B - 2185.85 2185.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Reliance Industries 1162.1 6154.55B - 1162.1 1162.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Reliance Industries 1270.8 6154.55B - 1270.8 1270.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
HDFC Bank 2282 5389.35B - 2282 2282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
HDFC Bank 2226 5389.35B - 2226 2226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Hindustan Unilever 1841.35 3644.88B - 1841.35 1841.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Hindustan Unilever 1854 3644.88B - 1854 1854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
ITC 241.6 3240.46B - 241.6 241.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
ITC 254.2 3240.46B - 254.2 254.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Housing Development Finance 2066.35 3164.73B - 2066.35 2066.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Housing Development Finance 2211.65 3164.73B - 2211.65 2211.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Infosys 789.85 2942.14B - 789.85 789.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Infosys 799.55 2942.14B - 799.55 799.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Maruti Suzuki 6222.95 2711.21B - 6222.95 6222.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Maruti Suzuki 6099.9 2711.21B - 6099.9 6099.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Kotak Mahindra Bank 1532.1 2579.28B - 1532.1 1532.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Kotak Mahindra Bank 1505.8 2579.28B - 1505.8 1505.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
SBI 291.35 2298.08B - 291.35 291.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
SBI 277.4 2298.08B - 277.4 277.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Standard Chartered DRC 47.6 2047.59B - 47.6 47.6 0.80 1.68% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Oil & Natural Gas 121.15 2023.80B - 121.15 121.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Oil & Natural Gas 126.85 2023.80B - 126.85 126.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
ICICI Bank 420.15 1755.71B - 420.15 420.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ICICI Bank 412.2 1755.71B - 412.2 412.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Larsen & Toubro 1310.3 1754.26B - 1310.3 1310.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Coal India 188.75 1619.20B - 188.75 188.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Coal India 200.5 1619.20B - 200.5 200.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
Indian Oil 121.1 1508.24B - 121.1 121.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Indian Oil 130.5 1508.24B - 130.5 130.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Bharti Airtel 354.65 1482.04B - 354.65 354.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Bharti Airtel 371.15 1482.04B - 371.15 371.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Sun Pharma 417.65 1376.25B - 417.65 417.65 2.95 0.71% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Sun Pharma 417.3 1376.25B - 417.3 417.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Bajaj Finance 3419.7 1334.94B - 3419.7 3419.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Bajaj Finance 3260.8 1334.94B - 3260.8 3260.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
AXIS Bank 665 1313.63B - 665 665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
AXIS Bank 660.8 1313.63B - 660.8 660.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
HCL Technologies 1069.2 1305.38B - 1069.2 1069.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
HCL Technologies 1086.3 1305.38B - 1086.3 1086.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳