کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:34:16
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
5 (26.41%)
تغییر ۳ ماهه
1 (6.45%)
تغییر ۶ ماهه
10 (75.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2145.5 7174.94B - 2145.5 2145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Tata Consultancy 2150.05 7174.94B - 2150.05 2150.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Reliance Industries 1385.95 6154.55B - 1385.95 1385.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Reliance Industries 1382.9 6154.55B - 1382.9 1382.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
HDFC Bank 2290.15 5389.35B - 2290.15 2290.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
HDFC Bank 2293.65 5389.35B - 2293.65 2293.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Hindustan Unilever 1738.5 3644.88B - 1738.5 1738.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Hindustan Unilever 1739.9 3644.88B - 1739.9 1739.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
ITC 304.35 3240.46B - 304.35 304.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
ITC 304.4 3240.46B - 304.4 304.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Housing Development Finance 2003.75 3164.73B - 2003.75 2003.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Housing Development Finance 2003.9 3164.73B - 2003.9 2003.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Infosys 717.05 2942.14B - 717.05 717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Infosys 716.4 2942.14B - 716.4 716.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Maruti Suzuki 7447.45 2711.21B - 7447.45 7447.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Maruti Suzuki 7441.1 2711.21B - 7441.1 7441.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Kotak Mahindra Bank 1367.8 2579.28B - 1367.8 1367.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Kotak Mahindra Bank 1369.65 2579.28B - 1369.65 1369.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
SBI 310.9 2298.08B - 310.9 310.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
SBI 310.8 2298.08B - 310.8 310.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Standard Chartered DRC 54.5 2047.59B - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Oil & Natural Gas 160.6 2023.80B - 160.6 160.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Oil & Natural Gas 160.2 2023.80B - 160.2 160.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
ICICI Bank 403.45 1755.71B - 403.45 403.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
ICICI Bank 404.4 1755.71B - 404.4 404.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Larsen & Toubro 1360.75 1754.26B - 1360.75 1360.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Coal India 251.45 1619.20B - 251.45 251.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Coal India 251.75 1619.20B - 251.75 251.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Indian Oil 156 1508.24B - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Indian Oil 156.1 1508.24B - 156.1 156.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Bharti Airtel 346.95 1482.04B - 346.95 346.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Bharti Airtel 346.75 1482.04B - 346.75 346.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۱
Sun Pharma 463.2 1376.25B - 463.2 463.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Sun Pharma 462.1 1376.25B - 462.1 462.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۱
Bajaj Finance 3014.45 1334.94B - 3014.45 3014.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
Bajaj Finance 3013.8 1334.94B - 3013.8 3013.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
AXIS Bank 771.2 1313.63B - 771.2 771.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۱
AXIS Bank 771.2 1313.63B - 771.2 771.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
HCL Technologies 1100 1305.38B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
HCL Technologies 1102.65 1305.38B - 1102.65 1102.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲