شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0138
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:03:19
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.97%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

18
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:01
4 (25.93%)
تغییر ۳ ماهه
5 (40.97%)
تغییر ۶ ماهه
3 (17.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2000 7174.94B - 1988.1 2008.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Tata Consultancy 1998.35 7174.94B - 1986 2006.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Reliance Industries 1096.2 6154.55B - 1084.3 1096.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Reliance Industries 1097.55 6154.55B - 1075.25 1097.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
HDFC Bank 2059.55 5389.35B - 2053.55 2059.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
HDFC Bank 2060.8 5389.35B - 2058.2 2060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Hindustan Unilever 1794.9 3644.88B - 1794.2 1801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Hindustan Unilever 1795.2 3644.88B - 1795.2 1803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
ITC 274.7 3240.46B - 270.05 275.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
ITC 274.65 3240.46B - 270.8 274.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Housing Development Finance 1905.25 3164.73B - 1885.5 1905.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Housing Development Finance 1905.45 3164.73B - 1885.7 1905.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Infosys 674.5 2942.14B - 670.9 677.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Infosys 674.25 2942.14B - 671.45 676.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Maruti Suzuki 7305.35 2711.21B - 7265.3 7315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Maruti Suzuki 7309.85 2711.21B - 7278.65 7326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Kotak Mahindra Bank 1218.7 2579.28B - 1192 1218.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Kotak Mahindra Bank 1218.5 2579.28B - 1198.3 1218.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
SBI 281.25 2298.08B - 275.95 281.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
SBI 281.2 2298.08B - 276.75 281.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Standard Chartered DRC 48.95 2047.59B - 48.95 48.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Oil & Natural Gas 139.05 2023.80B - 136 139.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Oil & Natural Gas 138.1 2023.80B - 135.75 138.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
ICICI Bank 342.75 1755.71B - 342.75 343.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
ICICI Bank 342.8 1755.71B - 341.1 342.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Larsen & Toubro 1364.7 1754.26B - 1361.25 1368.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Coal India 242.1 1619.20B - 238.5 242.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Coal India 242.2 1619.20B - 239.15 242.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Indian Oil 131.95 1508.24B - 131.5 131.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Indian Oil 132.3 1508.24B - 132.1 132.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Bharti Airtel 290.25 1482.04B - 290.05 291.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Bharti Airtel 290.1 1482.04B - 290.1 291.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Sun Pharma 422.3 1376.25B - 411.7 422.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Sun Pharma 421.8 1376.25B - 414.7 421.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Bajaj Finance 2426.75 1334.94B - 2420 2426.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
Bajaj Finance 2431.35 1334.94B - 2430.65 2434.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
AXIS Bank 604.25 1313.63B - 597.1 607.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
AXIS Bank 604.25 1313.63B - 599 608.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
HCL Technologies 958.9 1305.38B - 956.45 962.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
HCL Technologies 956.85 1305.38B - 954 960.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴