کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:31:10
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.04%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:39
1 (7.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
3 (21.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2248.7 7174.94B - 2248.7 2248.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Tata Consultancy 2259.9 7174.94B - 2247.15 2259.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Reliance Industries 1273.5 6154.55B - 1273.5 1273.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Reliance Industries 1277.5 6154.55B - 1269.55 1277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
HDFC Bank 2429.6 5389.35B - 2429.6 2429.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
HDFC Bank 2429.45 5389.35B - 2425.45 2429.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hindustan Unilever 1811.5 3644.88B - 1811.5 1811.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Hindustan Unilever 1815.05 3644.88B - 1815.05 1815.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
ITC 277.35 3240.46B - 276.45 277.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
ITC 276.55 3240.46B - 276.55 276.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Housing Development Finance 2178.3 3164.73B - 2165 2178.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Housing Development Finance 2171.05 3164.73B - 2171.05 2171.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Infosys 749.95 2942.14B - 749.95 749.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Infosys 751.85 2942.14B - 749.8 751.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Maruti Suzuki 6444 2711.21B - 6444 6444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Maruti Suzuki 6433.35 2711.21B - 6433.35 6448.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Kotak Mahindra Bank 1494.25 2579.28B - 1494.25 1494.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Kotak Mahindra Bank 1498.4 2579.28B - 1493 1498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
SBI 338.85 2298.08B - 336.5 338.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
SBI 337.7 2298.08B - 337.7 337.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Standard Chartered DRC 55.15 2047.59B - 55.15 55.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Oil & Natural Gas 167.35 2023.80B - 165.1 167.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Oil & Natural Gas 165.05 2023.80B - 165.05 165.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
ICICI Bank 419.9 1755.71B - 419.55 419.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
ICICI Bank 421.45 1755.71B - 421.45 421.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Larsen & Toubro 1505.5 1754.26B - 1501.1 1505.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Coal India 256.7 1619.20B - 256.7 256.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Coal India 257.35 1619.20B - 256.65 257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Indian Oil 153.2 1508.24B - 153.2 153.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Indian Oil 154.45 1508.24B - 153.15 154.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Bharti Airtel 338.05 1482.04B - 338.05 338.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Bharti Airtel 339.85 1482.04B - 339.6 339.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Pharma 375.55 1376.25B - 371.05 375.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Pharma 375.2 1376.25B - 372.4 375.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Bajaj Finance 3523.8 1334.94B - 3523.8 3523.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Bajaj Finance 3527.55 1334.94B - 3512 3527.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
AXIS Bank 773.5 1313.63B - 773.5 773.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
AXIS Bank 771.25 1313.63B - 770.8 771.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
HCL Technologies 1081.25 1305.38B - 1078.85 1081.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
HCL Technologies 1081.35 1305.38B - 1081.35 1081.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵