شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:53:12
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:05:45
2 (10.30%)
تغییر ۳ ماهه
3 (20.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2029.7 7174.94B 2043 2029.7 2043 14.90 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Tata Consultancy 2030.9 7174.94B 2040.6 2030.9 2040.6 13.75 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Reliance Industries 1243.5 6154.55B 1239.5 1225.25 1243.5 18.00 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Reliance Industries 1244.45 6154.55B 1239.35 1224.65 1244.45 20.25 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
HDFC Bank 2101.1 5389.35B 2095.7 2082.6 2101.1 8.65 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
HDFC Bank 2100.65 5389.35B 2095.9 2081.7 2100.65 9.55 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Hindustan Unilever 1773.05 3644.88B 1766.75 1756.75 1773.05 9.15 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Hindustan Unilever 1772.8 3644.88B 1771 1754.4 1772.8 12.25 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
ITC 280.1 3240.46B 280.25 277.65 280.25 2.20 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
ITC 279.6 3240.46B 280.45 277.5 280.45 1.70 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Housing Development Finance 1874.9 3164.73B 1870.9 1863.7 1874.9 25.80 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Housing Development Finance 1875.2 3164.73B 1870.85 1866 1875.2 25.95 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Infosys 741.75 2942.14B 743.5 737.6 743.5 1.95 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Infosys 741.95 2942.14B 745 738.3 745 1.90 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Maruti Suzuki 6930.05 2711.21B 6941 6930.05 6987.65 87.45 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Maruti Suzuki 6925.3 2711.21B 6950 6925.3 6993 91.75 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Kotak Mahindra Bank 1283.75 2579.28B 1280.5 1279.9 1283.75 4.60 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Kotak Mahindra Bank 1283.65 2579.28B 1279.45 1276.95 1283.65 3.15 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
SBI 262.95 2298.08B 263.55 262.95 264.2 4.10 1.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
SBI 262.95 2298.08B 263.6 262.95 263.75 4.15 1.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Standard Chartered DRC 51.7 2047.59B 52 51.55 52 0.65 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Oil & Natural Gas 135.1 2023.80B 135.2 135.1 137.75 3.00 2.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Oil & Natural Gas 135 2023.80B 135.1 135 136.5 2.85 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
ICICI Bank 342 1755.71B 344.35 342 344.35 1.10 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
ICICI Bank 342.15 1755.71B 344.9 342.15 344.9 1.80 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Larsen & Toubro 1243.25 1754.26B 1243.55 1238.85 1243.55 16.05 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Coal India 218.9 1619.20B 219.65 218.9 220.05 1.90 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Coal India 219.95 1619.20B 219.25 219.25 220.1 2.75 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Indian Oil 125.5 1508.24B 125.1 124.8 125.5 0.85 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Indian Oil 125.45 1508.24B 125.5 125.45 125.5 0.80 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Bharti Airtel 304.2 1482.04B 304.55 301.95 304.55 3.15 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Bharti Airtel 304.6 1482.04B 304.55 301.8 304.6 3.80 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Sun Pharma 423.3 1376.25B 424.9 422.65 424.9 17.35 4.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Sun Pharma 422.9 1376.25B 425 421.1 425 18.00 4.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Bajaj Finance 2561.1 1334.94B 2552.1 2550.95 2561.1 48.10 1.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Bajaj Finance 2557.5 1334.94B 2550.3 2550.3 2557.5 60.30 2.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
AXIS Bank 686.6 1313.63B 689.5 686.6 689.5 8.40 1.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
AXIS Bank 684.45 1313.63B 689 684.45 689 10.30 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
HCL Technologies 1057.85 1305.38B 1061.25 1048 1061.25 6.80 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
HCL Technologies 1057.25 1305.38B 1060 1049.4 1060 4.05 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵