کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:55:18
0 (3.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,773
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
3 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
721 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
524 (16.13%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,459
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
133 (10.01%)
تغییر ۳ ماهه
241 (19.76%)
تغییر ۶ ماهه
117 (8.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 552 282.56B - 552 558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Arion Bank 78.05 170.00B - 78.05 78.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Icelandair Group 10.83 64.80B - 10.83 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Grandi 33.55 62.87B - 33.55 33.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Reitir Fasteignafelag HF 85.6 56.65B - 85.6 85.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Hagar hf. 43.1 53.07B - 42.7 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Eimskipafelag Islands 192 43.63B - 192 192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Siminn hf 4.59 40.05B - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Reginn hf 22.575 33.24B - 22.575 22.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Eik Fasteignafelag HF 9 30.79B - 9 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
N1 126.25 27.81B - 126.25 126.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Vatryggingfelag Islands 12.915 26.87B - 12.915 12.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Tryggingamidstoedin 33.85 23.53B - 33.85 34.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Sjova 18.65 22.44B - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Fjarskipti 34.8 19.59B - 34.8 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Hampidjan 43 19.31B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۲۰
Kvika banki 11.38 14.30B - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Skeljungur 8.32 13.75B - 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Iceland Seafood Intl 8.98 10.60B - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Nyherji 25.65 9.59B - 25.65 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Klappir 14 864.50M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Heimavellir 1.2 - - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۲:۰۲