شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 18:14:11
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,295
قیمت روز
43 (1.01%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
117 (2.65%)
تغییر ۳ ماهه
570 (15.30%)
تغییر ۶ ماهه
1,243 (40.73%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,450
قیمت روز
7 (0.48%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:31:35
31 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
180 (14.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 586.5 282.56B - 586.5 586.5 0.50 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Arion Bank 79.6 170.00B - 79.6 79.6 0.50 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Icelandair Group 7.12 64.80B - 7.12 7.12 0.08 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Grandi 40 62.87B - 40 40 0.55 1.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Reitir Fasteignafelag HF 72.7 56.65B - 72.7 72.7 0.60 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Hagar hf. 43.5 53.07B - 43.5 43.5 0.40 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Eimskipafelag Islands 167 43.63B - 167 167 1.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Siminn hf 4.97 40.05B - 4.97 4.97 0.04 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Reginn hf 20.45 33.24B - 20.45 20.45 0.30 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Eik Fasteignafelag HF 7.85 30.79B - 7.85 7.85 0.07 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
N1 133 27.81B - 133 133 0.75 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Vatryggingfelag Islands 11.5 26.87B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Tryggingamidstoedin 32.5 23.53B - 32.25 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Sjova 17.65 22.44B - 17.65 17.65 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Fjarskipti 28 19.59B - 28 28 0.20 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Hampidjan 48 19.31B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Kvika banki 10.75 14.30B - 10.75 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Skeljungur 8.39 13.75B - 8.39 8.39 0.24 2.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Iceland Seafood Intl 10.04 10.60B - 10.04 10.04 0.07 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Nyherji 26.9 9.59B - 26.9 26.9 0.55 2.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Klappir 15.5 864.50M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۰۱
Heimavellir 1.18 - - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱