شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:04:13
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,920
قیمت روز
12 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:16
1,001 (12.64%)
تغییر ۳ ماهه
900 (11.22%)
تغییر ۶ ماهه
8,920 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,847
قیمت روز
22 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
47 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
117 (3.15%)
تغییر ۶ ماهه
323 (7.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 29150 30523.90B - 29150 29150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Bayer 21850 27977.24B - 21850 21850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
BASF 21200 24553.32B - 21200 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Daimler 16022 22883.92B - 16022 16022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Adidas 65800 14062.27B - 65800 65800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Deutsche Bank AG 2387 8239.00B - 2387 2490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵
Lufthansa 7200 4088.40B - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۴
OTP Bank 10250 2837.64B - 10230 10250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
MOL 3042 2213.96B - 3042 3042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Richter Gedeon 5410 952.73B - 5410 5440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Magyar Telekom 391 416.08B - 391 391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Opimus 515 223.44B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Budapesti Elektromos Muvek 27000 157.97B - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Eszak Magyar Aramszolgaltato 24800 75.09B - 24800 24800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Konzum Kereskedelmi Ipari 283 64.70B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Waberers 2480 59.87B - 2480 2490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 2380 48.72B - 2380 2380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
FHB 618 37.01B - 618 618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3390 35.55B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Zwack Unicum Likoripari 16500 35.10B - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
CIG Pannonia 441 29.23B - 441 444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Appeninn 550 28.76B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
ANY 1190 19.46B - 1190 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Raba 1280 18.46B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
PannErgy 678 13.79B - 678 684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Alteo Energiaszolgaltato 725 10.91B - 720 725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Masterplast 615 9.08B - 615 615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
OTT One Nyrt 203 8.64B - 200 206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Kulcs Soft Szamitastechnika 1260 7.86B - 1260 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1300 6.95B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 100.5 6.50B - 100.5 98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
4iG 2040 6.49B - 2040 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Plotinus Vagyonkezelo Nyrt 5350 2.89B - 5100 5350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Pannon Valto Ingatlanbefektetesi 1501 2.61B - 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nordtelekom Tavkozlesi 37 2.53B - 36.8 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Csepel Holding 630 2.14B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
ENEFI 230 1.44B - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Nutex Befektetesi 34 533.94M - 33.4 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
KEG Kozep Europai Gazterminal 30 488.77M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Appeninn 535 - 535 535 10.00 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶