شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:04:10
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,919
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
522 (6.18%)
تغییر ۶ ماهه
7,919 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,802
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:05
167 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
283 (6.94%)
تغییر ۶ ماهه
450 (10.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31850 30523.90B - 31850 31850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Bayer 20700 27977.24B - 20700 20700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
BASF 19160 24553.32B - 19042 19160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Daimler 15000 22883.92B - 15000 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Adidas 62820 14062.27B - 62820 62820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
Deutsche Bank AG 2520 8239.00B - 2485 2520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
Lufthansa 6300 4088.40B - 6300 6300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
OTP Bank 10250 2837.64B - 10230 10250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
MOL 3042 2213.96B - 3042 3042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Richter Gedeon 5410 952.73B - 5410 5440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Magyar Telekom 391 416.08B - 391 391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Opimus 515 223.44B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Budapesti Elektromos Muvek 27000 157.97B - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Eszak Magyar Aramszolgaltato 24800 75.09B - 24800 24800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Konzum Kereskedelmi Ipari 283 64.70B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Waberers 2480 59.87B - 2480 2490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 2020 48.72B - 2000 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
FHB 618 37.01B - 618 618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3390 35.55B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Zwack Unicum Likoripari 16500 35.10B - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
CIG Pannonia 441 29.23B - 441 444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Appeninn 550 28.76B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
ANY 1190 19.46B - 1190 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Raba 1280 18.46B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
PannErgy 678 13.79B - 678 684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Alteo Energiaszolgaltato 690 10.91B - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Masterplast 615 9.08B - 615 615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
OTT One Nyrt 209 8.64B - 205 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Kulcs Soft Szamitastechnika 1290 7.86B - 1290 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1790 6.95B - 1790 1790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 129.5 6.50B - 129 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
4iG 1800 6.49B - 1770 1830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Plotinus Vagyonkezelo Nyrt 5350 2.89B - 5100 5350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Pannon Valto Ingatlanbefektetesi 1501 2.61B - 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nordtelekom Tavkozlesi 33.4 2.53B - 33.4 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Csepel Holding 780 2.14B - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
ENEFI 205 1.44B - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Nutex Befektetesi 34.2 533.94M - 34.2 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
KEG Kozep Europai Gazterminal 30 488.77M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EMASZ 25000 - 24800 25000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲