کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1279
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:49:17
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

262
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:41
23 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
22 (9.17%)
تغییر ۶ ماهه
31 (13.42%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,510
قیمت روز
38 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 13:04:42
835 (6.26%)
تغییر ۳ ماهه
796 (6.80%)
تغییر ۶ ماهه
110 (0.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China First Capital 2.34 23.24B - 2.31 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Foxconn Interconnect 3.14 23.03B - 3.14 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Dah Sing Banking 14.06 22.87B - 14.06 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
VTech 72.2 22.54B - 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
SITC Int 8.04 22.52B - 8.04 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Shenzhen Investment 2.89 22.40B - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Yangtze Optical Fibre and Cable 14.86 22.17B - 14.86 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Greentown China 6.22 21.98B - 6.22 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Alibaba Pictures 1.58 21.92B - 1.58 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۲
China Zhongwang 4.03 21.85B - 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
China Shanshui Cement 3.36 21.50B - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Towngas China Co 6.19 21.32B - 6.17 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China Maple Leaf Educational 2.97 21.30B - 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Billion Industrial Holdings 5.59 21.02B - 5.53 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Chongqing Iron Steel Co 1.09 20.97B - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Times Property 15.32 20.87B - 15.24 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۲
Yixin Group 1.8 20.59B - 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
CMBC Capital 0.199 20.37B - 0.199 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
COSCO Pacific 7.41 20.12B - 7.4 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Chong Sing FinTech 0.012 20.06B - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Haitong Int Securities 2.55 19.95B - 2.54 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China Tianrui Cement 6.77 19.86B - 6.65 6.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China Development Bank 1.61 19.85B - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Zhaojin Mining Industry 8.48 19.84B - 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۲
HengTen Networks 0.174 19.77B - 0.173 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Shanghai Industrial 16.82 19.74B - 16.78 16.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China Oriental 4.2 19.73B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Kaisa Holdings 3.8 19.72B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Johnson Electric 15.04 19.55B - 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
L’Occitane International 15.46 19.41B - 15.46 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China High Speed Transmission Equip 5.09 19.23B - 5.09 5.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Greentown Service 6.62 19.14B - 6.57 6.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Chinese Estates 7.05 19.08B - 7.04 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Zhenro Properties 5.16 19.05B - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Soho China Ltd 2.74 18.98B - 2.74 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China Yuhua Education 3.41 18.94B - 3.38 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
A-Living Services 15.84 18.94B - 15.84 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Harbin Bank Co 1.63 18.91B - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Shenzhen Expressway 9.54 18.80B - 9.5 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Fu Shou Yuan Int 6.93 18.64B - 6.93 6.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳