شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 05:21:13
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
24 (10.81%)
تغییر ۳ ماهه
25 (11.31%)
تغییر ۶ ماهه
246 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,224
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:04:26
814 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
336 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,661 (11.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 333.8 3714.20B 333 333 333.8 8.00 2.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
ICBC 5.82 2132.36B 5.81 5.81 5.82 0.14 2.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
China Construction Bank 6.8 1899.61B 6.82 6.8 6.82 0.18 2.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Intel 270 1816.83B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Cisco 250 1587.19B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina H 4.98 1559.55B 5.02 4.98 5.02 0.06 1.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
HSBC 66.35 1439.67B 66.45 66.35 66.45 0.85 1.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Mobile 83.3 1398.48B 83.5 83.3 83.5 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Agricultural Bank Of China 3.64 1255.97B - 3.64 3.64 0.05 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Ping An Insurance 76.4 1245.46B 76.35 76.35 76.4 1.65 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bank of China 3.52 1244.40B 3.54 3.52 3.54 0.09 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Amgen 1000 957.94B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of Communications 6.51 914.96B 6.5 6.5 6.51 0.12 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
China Petrol & Chemical H 6.51 881.44B 6.55 6.51 6.55 0.13 2.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
AIA Group 73.2 813.33B - 73.2 73.2 1.60 2.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
China Merchants Bank 33.1 778.75B 33.35 33.1 33.35 1.10 3.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Life Insurance 18.86 690.33B 18.7 18.7 18.86 0.50 2.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Postal Savings Bank of China 4.67 669.88B 4.65 4.65 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
CNOOC 13.28 594.70B - 13.28 13.28 0.18 1.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Starbucks 58 528.70B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Prudential 152.2 464.04B 152.5 152.2 152.5 2.60 1.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
China Shenhua Energy H 19.1 426.07B 19.2 19.1 19.2 0.42 2.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
BOC Hong Kong 30.7 387.49B 30.75 30.7 30.75 0.40 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Hang Seng Bank 182.7 375.49B - 182.7 182.7 2.80 1.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Applied Materials 280 365.17B - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲:۰۴
SHK Ppt 132.4 346.19B - 132.4 132.4 1.50 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
China Minsheng Banking 5.8 338.00B - 5.8 5.8 0.05 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Citic Pacific 11.74 319.99B - 11.74 11.74 0.08 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Sands China 36 317.96B 35.65 35.65 36 1.40 3.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
CK Hutchison 79.7 315.94B 79.65 79.65 79.7 1.30 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
China Pacific Insurance 28.1 304.37B 28.15 28.1 28.15 0.60 2.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Vanke Co 30.05 302.45B 30.1 30.05 30.1 0.45 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Citic Bank 4.91 301.60B 4.92 4.91 4.92 0.07 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Telecom 4.32 294.59B 4.35 4.32 4.35 0.15 3.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Country Garden Holdings 10.48 293.50B 10.46 10.46 10.48 0.36 3.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Unicom Hong Kong 9.17 293.44B 9.21 9.17 9.21 0.20 2.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
HKEX 251 290.74B 251.4 251 251.4 6.80 2.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
China Overseas 28.95 278.84B - 28.95 28.95 0.60 2.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Manulife 126.9 278.74B 126.6 126.6 126.9 0.80 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵