شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

655
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:28
167 (20.33%)
تغییر ۳ ماهه
167 (20.33%)
تغییر ۶ ماهه
167 (20.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 29 10.30B 29.02 28.72 29.21 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 50.2 5.19B 50.4 50.2 50.4 1.20 2.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Hellenic Telec 10.55 5.08B 10.56 10.51 10.56 0.10 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
OPAP SA 8.9 3.02B 8.905 8.855 8.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Alpha Bank 1.04 2.93B 1.03 1.016 1.04 0.02 1.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
National Bank of Greece 1.115 2.41B 1.101 1.085 1.115 0.04 3.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Hellenic Petroleum 7.83 2.13B 7.81 7.81 7.87 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Motor Oil 21.1 1.94B 20.8 20.75 21.1 0.20 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Eurobank Ergasias 0.5395 1.89B 0.54 0.5395 0.5455 0.01 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Jumbo 14.78 1.88B 14.94 14.78 15.02 0.22 1.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Titan Cement 19.12 1.61B 19.28 19.06 19.28 0.06 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Mytilineos 8.71 1.23B 8.7 8.68 8.72 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Piraeus Bank 0.694 1.23B 0.695 0.694 0.719 0.02 2.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
NBG Pangaea 4.76 1.22B - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
Grivalia Properties 8.38 882.99M 8.35 8.29 8.38 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Viohalco BR 3 837.18M 2.985 2.985 3 0.03 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Karelia Tobacco Company Inc 258 723.12M - 258 258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۵
Athens Water 5.4 587.88M 5.44 5.4 5.46 0.13 2.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Aegean Airlines 8 585.62M 7.98 7.79 8 0.10 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Terna Energy 6.42 584.40M 6.43 6.42 6.44 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Elvalhalcor Hellenic 1.485 555.36M 1.45 1.45 1.485 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Gek Terna 4.99 522.29M 4.945 4.945 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Sarantiseg 7.02 511.50M 7.1 7.02 7.1 0.04 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Lamda Develop 6.2 484.71M 6.19 6.19 6.21 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Public Power 1.326 423.40M 1.33 1.318 1.335 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Piraeus Port 16.32 413.50M 16.28 16.28 16.32 0.50 3.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Lampsa Hellenic Hotels 17.8 403.78M - 17.6 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Holding Company ADMIE 1.65 394.40M 1.64 1.64 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Crete Plastics 10.7 369.62M 11.3 10.7 11.3 0.50 4.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Ellaktor 1.53 341.61M 1.532 1.518 1.532 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 4.695 301.08M 4.7 4.695 4.7 0.06 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Bank of Greece 13.45 284.07M - 13.45 13.45 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Autohellas 22 280.92M 21.8 21.8 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Hellenic Exchanges 3.81 280.27M 3.82 3.81 3.82 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Attica Holdings SA 1.32 254.91M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
ThesKi Port 24.5 253.01M 24.9 24.5 24.9 0.40 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Cenergy Hold 1.28 233.90M - 1.264 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Attica Bank 0.115 188.48M 0.116 0.113 0.116 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵