کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

838
قیمت روز
5 (0.6%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:32:57
106 (14.52%)
تغییر ۳ ماهه
161 (23.76%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 29.9 10.30B - 29.78 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mermeren Kombinat AD Prilep 60 5.19B - 57.8 61.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Hellenic Telec 12 5.08B - 11.98 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
OPAP SA 9.51 3.02B - 9.505 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Alpha Bank 1.502 2.93B - 1.488 1.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
National Bank of Greece 2.23 2.41B - 2.206 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Hellenic Petroleum 9.24 2.13B - 9.2 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Motor Oil 21.24 1.94B - 21.24 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Eurobank Ergasias 0.702 1.89B - 0.693 0.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Jumbo 16 1.88B - 16 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Titan Cement 19.64 1.61B - 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
Piraeus Bank 2.682 1.23B - 2.558 2.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Mytilineos 10.06 1.23B - 10.06 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
NBG Pangaea 5.15 1.22B - 5.15 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Grivalia Properties 11.24 882.99M - 11.06 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Viohalco BR 3.95 837.18M - 3.945 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Karelia Tobacco Company Inc 272 723.12M - 272 272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Athens Water 7.83 587.88M - 7.83 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Aegean Airlines 8.01 585.62M - 7.98 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Terna Energy 7.24 584.40M - 7.24 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Elvalhalcor Hellenic 1.86 555.36M - 1.86 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Gek Terna 6.2 522.29M - 6.19 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sarantiseg 8 511.50M - 8 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Lamda Develop 9.19 484.71M - 9.16 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Public Power 2.64 423.40M - 2.612 2.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Piraeus Port 23.55 413.50M - 23.3 23.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lampsa Hellenic Hotels 20 403.78M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Holding Company ADMIE 2.03 394.40M - 2.03 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Crete Plastics 12 369.62M - 11.8 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Ellaktor 2.16 341.61M - 2.16 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.29 301.08M - 5.28 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bank of Greece 13.9 284.07M - 13.86 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Autohellas 5.68 280.92M - 5.68 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Hellenic Exchanges 4.55 280.27M - 4.55 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.245 254.91M - 1.23 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
ThesKi Port 29.5 253.01M - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Cenergy Hold 1.384 233.90M - 1.384 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Attica Bank 0.414 188.48M - 0.413 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲