کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

853
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:32
138 (19.27%)
تغییر ۳ ماهه
31 (3.78%)
تغییر ۶ ماهه
31 (3.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 32.76 10.30B - 32.48 32.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Mermeren Kombinat AD Prilep 64.8 5.19B - 58 64.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Hellenic Telec 12.6 5.08B - 12.57 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
OPAP SA 9.795 3.02B - 9.795 9.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Alpha Bank 1.63 2.93B - 1.63 1.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
National Bank of Greece 2.373 2.41B - 2.373 2.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Hellenic Petroleum 8.66 2.13B - 8.66 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Motor Oil 23.1 1.94B - 23.1 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Eurobank Ergasias 0.8315 1.89B - 0.825 0.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Jumbo 16.23 1.88B - 16.19 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Titan Cement 17.64 1.61B - 17.38 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Mytilineos 9.95 1.23B - 10.02 9.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Piraeus Bank 3.07 1.23B - 3.036 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
NBG Pangaea 5.5 1.22B - 5.5 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Grivalia Properties 11.24 882.99M - 11.06 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Viohalco BR 3.995 837.18M - 3.87 3.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Karelia Tobacco Company Inc 264 723.12M - 264 264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Athens Water 6.86 587.88M - 6.86 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Aegean Airlines 8.1 585.62M - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Terna Energy 6.82 584.40M - 6.82 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Elvalhalcor Hellenic 1.774 555.36M - 1.774 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Gek Terna 5.1 522.29M - 5.1 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sarantiseg 7.54 511.50M - 7.48 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Lamda Develop 8.17 484.71M - 8.17 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Public Power 2.09 423.40M - 2.09 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Piraeus Port 22.1 413.50M - 22.1 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Lampsa Hellenic Hotels 18.8 403.78M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Holding Company ADMIE 2.05 394.40M - 2.05 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Crete Plastics 10.7 369.62M - 10.7 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ellaktor 1.862 341.61M - 1.862 1.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.1 301.08M - 5.1 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Bank of Greece 13.66 284.07M - 13.32 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Autohellas 23.8 280.92M - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Hellenic Exchanges 4.82 280.27M - 4.79 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.3 254.91M - 1.3 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
ThesKi Port 29.5 253.01M - 29.4 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Cenergy Hold 1.456 233.90M - 1.456 1.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Attica Bank 0.557 188.48M - 0.557 0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳