کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

778
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
148 (23.53%)
تغییر ۳ ماهه
44 (5.33%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 31.17 10.30B - 31.17 31.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Mermeren Kombinat AD Prilep 72.8 5.19B - 72.8 72.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hellenic Telec 12.32 5.08B - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
OPAP SA 9.36 3.02B - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Alpha Bank 1.47 2.93B - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
National Bank of Greece 1.95 2.41B - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hellenic Petroleum 8.5 2.13B - 8.43 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Motor Oil 21.8 1.94B - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Eurobank Ergasias 0.74 1.89B - 0.74 0.7445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Jumbo 16.06 1.88B - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Titan Cement 19 1.61B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Piraeus Bank 1.78 1.23B - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Mytilineos 9.61 1.23B - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
NBG Pangaea 4.98 1.22B - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Grivalia Properties 11.7 882.99M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Viohalco BR 3.44 837.18M - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Karelia Tobacco Company Inc 250 723.12M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Athens Water 6.13 587.88M - 6.13 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Aegean Airlines 8.6 585.62M - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Terna Energy 6.87 584.40M - 6.87 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Elvalhalcor Hellenic 1.664 555.36M - 1.664 1.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Gek Terna 5.28 522.29M - 5.28 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Sarantiseg 7.45 511.50M - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Lamda Develop 6.88 484.71M - 6.88 6.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Public Power 1.795 423.40M - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Piraeus Port 19.5 413.50M - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Lampsa Hellenic Hotels 20 403.78M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Holding Company ADMIE 1.81 394.40M - 1.78 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Crete Plastics 10.5 369.62M - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Ellaktor 1.786 341.61M - 1.786 1.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.65 301.08M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Bank of Greece 13.2 284.07M - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Autohellas 25.3 280.92M - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hellenic Exchanges 4.51 280.27M - 4.51 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.29 254.91M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
ThesKi Port 28.5 253.01M - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Cenergy Hold 1.306 233.90M - 1.306 1.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Attica Bank 0.225 188.48M - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱