شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 26.5 10.30B - 26.45 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Mermeren Kombinat AD Prilep 54.6 5.19B - 54.6 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Hellenic Telec 10.68 5.08B - 10.68 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
OPAP SA 8.31 3.02B - 8.31 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Alpha Bank 1.23 2.93B - 1.23 1.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
National Bank of Greece 1.127 2.41B - 1.127 1.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Hellenic Petroleum 7.63 2.13B - 7.63 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Motor Oil 20.1 1.94B - 20.1 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Eurobank Ergasias 0.5145 1.89B - 0.5145 0.5215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Jumbo 13.54 1.88B - 13.54 13.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Titan Cement 19.46 1.61B - 19.46 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Mytilineos 7.75 1.23B - 7.75 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Piraeus Bank 0.945 1.23B - 0.936 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
NBG Pangaea 5.15 1.22B - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Grivalia Properties 8.5 882.99M - 8.46 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Viohalco BR 2.67 837.18M - 2.67 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Karelia Tobacco Company Inc 252 723.12M - 252 252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱
Athens Water 5.07 587.88M - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Aegean Airlines 7.56 585.62M - 7.44 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Terna Energy 6.04 584.40M - 6 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Elvalhalcor Hellenic 1.28 555.36M - 1.28 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Gek Terna 4.43 522.29M - 4.43 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sarantiseg 6.8 511.50M - 6.8 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Lamda Develop 6.09 484.71M - 6.09 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Public Power 1.344 423.40M - 1.344 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Piraeus Port 15.4 413.50M - 15.38 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lampsa Hellenic Hotels 18.2 403.78M - 17.9 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Holding Company ADMIE 1.59 394.40M - 1.59 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Crete Plastics 13.2 369.62M - 13.2 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Ellaktor 1.47 341.61M - 1.426 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 4.58 301.08M - 4.575 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Bank of Greece 12.75 284.07M - 12.7 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Autohellas 23 280.92M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Hellenic Exchanges 4 280.27M - 3.97 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
Attica Holdings SA 1.17 254.91M - 1.17 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
ThesKi Port 25.8 253.01M - 25.8 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Cenergy Hold 1.21 233.90M - 1.176 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Attica Bank 0.123 188.48M - 0.123 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲