شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

893
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:32:11
64 (7.67%)
تغییر ۳ ماهه
176 (24.56%)
تغییر ۶ ماهه
71 (8.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.49 10.30B - 28.32 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Mermeren Kombinat AD Prilep 50.6 5.19B - 50.6 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Hellenic Telec 13.5 5.08B - 13.39 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
OPAP SA 9.815 3.02B - 9.8 9.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Alpha Bank 1.906 2.93B - 1.898 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
National Bank of Greece 3.13 2.41B - 3.076 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Hellenic Petroleum 8.61 2.13B - 8.56 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Motor Oil 21.84 1.94B - 21.74 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Eurobank Ergasias 0.985 1.89B - 0.973 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Jumbo 18.58 1.88B - 18.58 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Titan Cement 19.64 1.61B - 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
Mytilineos 9.91 1.23B - 9.875 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Piraeus Bank 3.176 1.23B - 3.156 3.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
NBG Pangaea 5.9 1.22B - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۰۱
Grivalia Properties 11.24 882.99M - 11.06 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Viohalco BR 3.725 837.18M - 3.69 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Karelia Tobacco Company Inc 280 723.12M - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Athens Water 7.4 587.88M - 7.4 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Aegean Airlines 8.2 585.62M - 8.16 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Terna Energy 7.37 584.40M - 7.3 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Elvalhalcor Hellenic 1.816 555.36M - 1.796 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Gek Terna 6.89 522.29M - 6.85 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sarantiseg 8.4 511.50M - 8.19 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lamda Develop 7.78 484.71M - 7.62 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Public Power 3.19 423.40M - 3.158 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Piraeus Port 22.95 413.50M - 22.8 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Lampsa Hellenic Hotels 20 403.78M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Holding Company ADMIE 2.21 394.40M - 2.19 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Crete Plastics 13 369.62M - 13 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Ellaktor 1.742 341.61M - 1.74 1.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.52 301.08M - 5.52 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Bank of Greece 14.08 284.07M - 14 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Autohellas 7.16 280.92M - 7.04 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Hellenic Exchanges 4.57 280.27M - 4.54 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.35 254.91M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
ThesKi Port 26.8 253.01M - 26.4 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Cenergy Hold 1.36 233.90M - 1.348 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Attica Bank 0.435 188.48M - 0.435 0.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱