کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,682
قیمت روز
21 (0.24%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:43
255 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
1,410 (19.38%)
تغییر ۶ ماهه
100 (1.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Atlas Copco A 27.51 29.55B - 27.51 27.51 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Progressive 71.119 29.51B - 71.119 71.119 0.36 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
LafargeHolcim 43.29 29.50B - 43.29 43.29 0.98 2.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Wesfarmers 22.33 29.35B - 22.33 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Air Products 195.04 29.25B - 195.04 195.04 2.16 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
American Electric Power 80.39 29.22B - 80.39 80.39 0.86 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Compass 20.95 28.91B - 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Aflac 48.595 28.53B - 48.365 48.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
NetEase 228 28.43B - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
The Travelers 133.44 28.32B - 133.44 133.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Moodys 172.02 28.04B - 171.86 172.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Marathon Petroleum 44.775 27.77B - 44.775 44.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Pioneer Natural Resources 132.12 27.63B - 132.12 132.12 3.94 2.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
VF 76.52 27.55B - 76.52 76.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Nokia ADR 4.32 27.51B - 4.32 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Allstate 89.82 27.48B - 89.63 89.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Ross Stores 90.19 27.34B - 90.19 90.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
TE Connectivity 83 27.01B - 83 83 0.50 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Vivendi 24.84 26.81B - 24.84 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Muench. Rueckvers. 223 26.76B 222.8 222.8 223 0.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Luxottica ADR 48.4 26.57B - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۰۷
Johnson Controls 35 26.54B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Fresenius ST 68 26.41B - 68 68 0.48 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
SunTrust Banks 54.29 26.29B - 54.29 54.29 0.30 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Edwards Lifesciences 167.64 26.28B - 167.64 167.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Anglo American 21.47 26.04B - 21.47 21.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Fiserv 79.2 25.99B - 79.2 79.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Sirius XM 4.868 25.98B - 4.868 4.868 0.05 0.97% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
ArcelorMittal ADR 15 25.43B - 15 15 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Fiat 12.218 25.32B - 12.218 12.218 0.07 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Southwest Airlines 44.75 25.27B - 44.75 44.75 0.19 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Deutsche Bank AG 6.243 25.17B - 6.243 6.243 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Autodesk 147.1 24.61B - 147.1 147.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Airports of Thailand 1.88 24.49B - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Airports of Thailand 1.838 24.49B - 1.838 1.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Airports of Thailand 1.865 24.49B - 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۵:۰۲
Airports of Thailand DRC 2.12 24.49B - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Airports of Thailand DRC 2.04 24.49B - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Beiersdorf AG 106.3 24.49B - 106.3 106.3 0.40 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Airports of Thailand DRC 2.14 24.49B - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲