کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,726
قیمت روز
83 (0.95%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:23
117 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
1,308 (17.63%)
تغییر ۶ ماهه
400 (4.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deutsche Post 28 34.21B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Baxter 68.27 34.02B - 68.27 68.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Public Storage 209.95 33.87B - 209.95 209.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Halliburton 23.02 33.81B - 23.02 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
BB&T 42.895 33.69B - 42.895 42.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Prudential Financial 88.44 33.64B - 88.44 88.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Kinder Morgan 18.118 33.39B - 18.118 18.118 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Linde 196.8 33.34B - 196.8 196.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Linde 1 219.1 33.34B - 219.1 219.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Linde 1 218.1 33.34B - 218.1 218.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Linde 1 219.7 33.22B - 219.7 219.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Linde 1 218.4 33.22B - 218.4 218.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
The Blackstone 35.775 33.22B - 35.775 35.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Canadian Imperial Bank 73.62 33.20B - 73.62 73.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Siemens Healthineers 36.85 32.51B - 36.85 36.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
NXP 86.5 32.39B - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
Anadarko Petroleum 64.94 32.32B - 64.94 64.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Audi AG 800 32.12B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Audi AG 780 32.12B - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Engie 13.73 32.02B - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Engie 13.74 32.02B - 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
BCE Inc. 39.515 32.01B - 39.515 39.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Kimberly-Clark 121.36 31.53B - 121.36 121.36 1.28 1.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Baker Hughes A 19.922 31.49B - 19.922 19.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
Audi AG 802 31.22B - 802 802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Audi AG 796 31.22B - 796 796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Audi AG 796 31.22B - 796 796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Dassault Systemes 139.25 31.07B - 139.25 139.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Southern Copper 31.2 31.04B - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۳۲
eBay 33.065 30.88B - 33.065 33.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۴:۰۲
eBay 33.09 30.88B - 33.09 33.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۴:۰۲
China Overseas 3.217 30.75B - 3.217 3.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
HCA 110.68 30.70B - 110.68 110.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Analog Devices 91.8 30.48B - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Analog Devices 92.89 30.48B - 92.89 92.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Sysco 67.31 30.48B - 67.31 67.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Manulife 15.512 30.45B - 15.512 15.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Waste Management 102.8 30.13B - 102.8 102.8 2.60 2.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Fidelity National Info 106.04 30.07B - 106.04 106.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Delta Air Lines 49.49 29.77B - 49.49 49.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳