شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 21:01:53
401 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
732 (8.48%)
تغییر ۶ ماهه
1,827 (24.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raytheon 195.92 47.54B - 195.92 196.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Duke Energy 79.39 47.50B - 79.02 79.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
General Dynamics 165.04 47.44B - 165.04 166.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bank of NY Mellon 44.595 46.70B - 44.595 44.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Intuitive Surgical 526.4 46.44B - 521.9 526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Northrop Grumman 316.85 45.97B - 316.4 316.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Honda Motor ADR 25.6 45.70B - 25.6 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Continental AG 123.16 45.38B - 123.16 123.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Simon Property 134.86 45.16B - 134.86 134.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Deutsche Post 33.955 45.11B - 33.955 33.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Intuit 232.9 44.91B - 232.9 233.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Intuit 236.75 44.91B - 236.75 236.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Estee Lauder 175.06 44.87B - 174.02 175.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel ST 86.6 44.25B - 86.6 86.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel ST 86.3 44.25B - 86.3 86.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
S&P Global 239 43.90B - 239 243.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel VZO 94.6 43.80B - 94.6 94.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel ST 86.55 43.80B - 86.55 86.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel ST 86.75 43.80B - 86.75 86.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel ST 86.65 43.80B - 86.65 86.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Henkel ST 86.55 43.80B - 86.55 86.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
T-Mobile US Inc 70.79 43.35B - 70.79 70.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Adidas 275.45 42.96B - 275.45 275.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Bank of Montreal 69.5 42.48B - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
ABB 17.515 42.39B - 17.515 17.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Intesa Sanpaolo 2.37 41.54B - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Pruksa Non voting 0.468 41.43B - 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Valero Energy 87.97 40.92B - 87.97 87.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
AIG 48.4 40.78B - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Illinois Tool Works 158.14 40.20B - 158.14 158.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Southern 57.02 40.14B - 57.02 57.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Southern 56.36 40.14B - 56.36 57.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Applied Materials 52.7 39.89B - 50.74 52.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Cognizant 57.13 39.65B - 57.13 57.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Continental AG 123.54 39.11B - 123.54 123.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Adidas 275.55 39.11B - 275.55 275.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Praxair 137.75 38.94B - 137.75 137.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Deere&Company 159.74 38.83B - 159 159.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Continental AG 123.7 38.78B - 123.7 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Boston Scientific 38.625 38.65B - 37.795 38.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲