کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,769
قیمت روز
125 (1.45%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:02:59
160 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
1,350 (18.20%)
تغییر ۶ ماهه
358 (3.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raytheon 158.58 47.54B - 158.58 158.58 4.44 2.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Duke Energy 78.31 47.50B - 78.31 78.31 2.54 3.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
General Dynamics 152.08 47.44B - 152.08 152.08 3.22 2.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Bank of NY Mellon 38.935 46.70B - 38.935 38.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Intuitive Surgical 442.15 46.44B - 442.15 442.15 2.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Northrop Grumman 275.3 45.97B - 275.3 275.3 11.20 4.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Honda Motor ADR 22.8 45.70B - 22.8 22.8 0.20 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Continental AG 128.78 45.38B - 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
Simon Property 144.94 45.16B - 144.94 144.94 2.72 1.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Deutsche Post 28.11 45.11B - 28.11 28.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Intuit 225.5 44.91B - 225.5 225.5 1.20 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Intuit 225 44.91B 229.1 225 229.1 0.25 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۱۳
Estee Lauder 156.58 44.87B - 156.58 156.58 1.90 1.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Henkel ST 81.1 44.25B - 81.1 81.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Henkel ST 79.95 44.25B - 79.95 79.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
S&P Global 198.64 43.90B - 198.64 198.64 1.44 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Henkel ST 80.95 43.80B - 80.95 80.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Henkel ST 81.1 43.80B - 81.1 81.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Henkel ST 80.5 43.80B - 80.5 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Henkel VZO 85.6 43.80B - 85.6 85.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Henkel ST 80.5 43.80B - 80.5 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
T-Mobile US Inc 66.81 43.35B 66.32 66.32 66.81 1.11 1.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۱۳
Adidas 262.6 42.96B 262.95 262.6 262.95 5.35 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۱۴
Bank of Montreal 66.31 42.48B - 66.31 66.31 0.48 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
ABB 17.16 42.39B - 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Intesa Sanpaolo 2.19 41.54B - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۶:۰۲
Pruksa Non voting 0.58 41.43B - 0.58 0.58 0.03 4.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Valero Energy 75.88 40.92B - 75.88 75.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
AIG 47.4 40.78B - 47.4 47.4 0.85 1.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Illinois Tool Works 131.14 40.20B - 131.14 131.14 2.40 1.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Southern 49.285 40.14B - 49.285 49.285 1.32 2.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Southern 49.58 40.14B - 49.58 49.58 1.61 3.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Applied Materials 38.5 39.89B - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Cognizant 51.95 39.65B - 51.95 51.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Continental AG 129.22 39.11B - 129.22 129.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
Adidas 262.6 39.11B 263.55 262.6 263.55 4.95 1.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۱۴
Praxair 137.75 38.94B - 137.75 137.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Deere&Company 135.58 38.83B - 135.58 135.58 2.88 2.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Continental AG 128.78 38.78B - 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
Boston Scientific 35.86 38.65B - 35.86 35.86 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴