کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,682
قیمت روز
21 (0.24%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:43
255 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
1,410 (19.38%)
تغییر ۶ ماهه
100 (1.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itau Unibanco 8.2 54.74B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
American Tower 186.58 54.55B - 186.58 186.58 0.44 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
PNC Financial 117.04 54.34B - 117.04 117.04 0.28 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Stryker 178.6 54.06B - 178.6 178.6 0.96 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
China Shenhua Energy H 1.909 53.51B - 1.909 1.909 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
China Shenhua Energy H 1.933 53.51B - 1.931 1.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR 14.5 53.43B - 14.5 14.5 0.10 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Biogen Inc 207.65 52.46B - 207.65 207.65 4.70 2.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Enbridge 30.6 52.28B - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Micron 29.425 52.10B - 29.425 29.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
FedEx 140.38 51.98B - 140.38 140.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Mondelez 48.49 51.81B - 48.49 48.49 0.08 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Mondelez 48.63 51.81B 48.925 48.63 48.925 0.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Canadian National Railway 81.64 51.65B - 81.64 81.64 0.97 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Las Vegas Sands 51.53 51.62B - 51.53 51.53 0.60 1.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Las Vegas Sands 51.57 51.62B 50.58 50.58 51.57 0.48 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Aetna 187.85 51.42B - 187.85 187.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Altaba 60.29 51.30B - 60.29 60.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
VMware 153.48 51.18B - 153.48 153.48 0.78 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
TJX 46.305 50.98B - 46.305 46.305 0.35 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Chubb 132 50.69B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Chubb 132 50.69B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۶:۳۲
ADP 147.8 50.62B - 147.8 147.8 1.50 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
BMW Pref 54.1 50.59B 53.9 53.9 54.1 0.45 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
BMW Pref 54 50.59B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
BMW Pref 53.45 50.59B - 53.45 53.45 0.20 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۲
BMW Pref 53.35 50.59B - 53.35 53.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
BMW ST 63.19 50.59B 63.01 63.01 63.19 0.09 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
BMW Pref 54.2 50.53B - 54.2 54.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Tesla 194.48 49.89B - 193.68 195.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Activision Blizzard 41.4 49.77B - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Activision Blizzard 40.555 49.77B - 40.555 40.555 0.54 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
DBS 16.83 49.71B 16.628 16.628 16.83 0.22 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Celgene 86.96 49.32B - 86.96 86.96 5.48 6.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Colgate-Palmolive 64.71 48.44B - 64.71 64.71 0.67 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Allergan 143 48.38B - 143 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
ING ADR 9.65 47.84B - 9.65 9.65 0.05 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
CSX 69.03 47.83B - 69.03 69.03 1.22 1.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
CME Group 172.36 47.82B - 172.36 172.36 0.14 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
General Motors 32.355 47.56B - 32.355 32.355 0.25 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳