شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 21:01:53
401 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
686 (7.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,827 (24.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lockheed Martin 353.6 72.26B - 353.6 356.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
American Express 109.72 72.24B - 109.72 109.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
American Express 109.3 72.24B - 108.1 109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Morgan Stanley 44.635 71.89B - 44.635 44.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Thermo Fisher Scientific 283.05 71.40B - 283.05 283.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Thermo Fisher Scientific 282.9 71.40B - 282.9 282.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Goldman Sachs 201.4 71.37B - 201.4 201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Qualcomm 77.24 71.28B - 77 77.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
US Bancorp 54.14 70.39B - 54.14 54.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Volkswagen VZO 176.04 70.38B - 176.04 176.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Daimler 52.86 69.91B - 52.86 52.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
ConocoPhillips 54.98 69.79B - 54.36 54.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Caterpillar 132.56 69.50B - 132.56 132.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Caterpillar 132.58 69.50B - 130.52 132.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
BlackRock 443.75 68.48B - 439.35 443.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
HDFC Bank ADR 56.5 68.44B - 55.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Mitsubishi UFJ Financial ADR 4.86 68.02B - 4.84 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
NextEra Energy 213.1 67.46B - 213.1 213.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Lowe’s 106 66.82B - 106 107.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Kraft Heinz 28.265 65.55B - 28.265 28.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bank of Montreal 69 65.10B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Deutsche Telekom AG 15.048 63.26B - 15.048 15.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Bank of Nova Scotia 51.76 62.68B - 51.73 51.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bank of Nova Scotia 51.49 62.68B - 51.49 51.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Bank of Nova Scotia 51.31 62.58B - 51.31 51.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
EOG Resources 67 61.71B - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
EOG Resources 66.5 61.71B - 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Daimler 52.9 59.46B - 52.9 52.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Danaher 132.24 59.06B - 132.24 132.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
The Charles Schwab 44.86 59.06B - 44.275 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Danaher 132.24 59.06B - 132.24 132.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Daimler 52.85 58.98B - 52.85 52.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
VALE 10.9 58.14B - 10.8 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Starbucks 75.92 57.75B - 74 75.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Suncor Energy 28.675 57.04B - 28.675 28.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
CVS Health Corp 68.55 56.05B - 68.55 68.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Sony ADR 56 55.71B - 55.5 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Vodafone Group ADR 18.3 55.48B - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Occidental 35.82 54.90B - 35.82 35.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Becton Dickinson 230 54.84B - 227.15 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲