کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,755
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:22:37
86 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,349 (18.21%)
تغییر ۶ ماهه
263 (2.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lockheed Martin 310 72.26B - 310 312.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
American Express 107.72 72.24B - 107.72 108.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۰۸
American Express 107.8 72.24B - 107.8 108.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Morgan Stanley 38.665 71.89B - 38.665 38.665 0.61 1.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Thermo Fisher Scientific 254.25 71.40B - 254.25 254.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
Thermo Fisher Scientific 252.9 71.40B - 252.9 256.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Goldman Sachs 175 71.37B - 175 175 4.36 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Qualcomm 61.5 71.28B - 61.5 61.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
US Bancorp 45.69 70.39B - 45.69 46.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Volkswagen VZO 143.52 70.38B - 143.52 143.58 0.18 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۲۹
Daimler 48.24 69.91B - 48.24 48.24 0.95 2.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
ConocoPhillips 52.17 69.79B - 52.17 52.17 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Caterpillar 112.96 69.50B - 112.96 112.96 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Caterpillar 112.98 69.50B - 112.98 113.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۱۲
BlackRock 405 68.48B - 405 405 7.30 1.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
HDFC Bank ADR 113 68.44B - 113 114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Mitsubishi UFJ Financial ADR 4.2 68.02B - 4.2 4.2 0.06 1.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
NextEra Energy 183.18 67.46B - 183.18 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Lowe’s 88.79 66.82B - 88.74 88.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Kraft Heinz 27.105 65.55B - 27.105 27.105 2.16 7.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۳۲
Bank of Montreal 65.72 65.10B - 65.72 65.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Deutsche Telekom AG 15.52 63.26B - 15.52 15.532 0.08 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۲۹
Bank of Nova Scotia 47.52 62.68B - 47.52 47.52 0.74 1.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Bank of Nova Scotia 47.44 62.68B - 47.44 47.44 0.52 1.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Bank of Nova Scotia 47.53 62.58B - 47.53 47.53 0.75 1.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
EOG Resources 78.96 61.71B - 78.96 78.96 2.48 3.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
EOG Resources 74.97 61.71B - 74.97 74.97 1.54 2.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Daimler 48.5 59.46B - 48.305 48.5 1.06 2.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۳۰
Danaher 125.38 59.06B - 123.999 125.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
The Charles Schwab 36.345 59.06B - 36.345 36.345 0.35 0.95% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Danaher 125.36 59.06B - 123.56 125.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Daimler 48.64 58.98B - 48.64 48.64 1.25 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
VALE 11.4 58.14B - 11.4 11.4 0.30 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Starbucks 73.71 57.75B - 73.71 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Suncor Energy 27.515 57.04B - 27.515 27.515 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
CVS Health Corp 48.95 56.05B - 48.95 48.95 0.49 1.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Sony ADR 45.8 55.71B - 45.8 45.8 0.40 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Vodafone Group ADR 16.3 55.48B - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Occidental 44.845 54.90B - 44.845 44.845 2.43 5.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۳۲
Becton Dickinson 207.85 54.84B - 207.85 207.85 1.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲