شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:34
299 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
537 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,567 (20.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toronto Dominion Bank 52.35 90.94B - 52.35 52.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Accenture 179.65 90.12B - 179.65 179.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Inditex 27.89 89.17B - 27.89 27.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Inditex 27.66 89.17B - 27.66 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Inditex 27.59 89.17B - 27.59 27.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Inditex 28.36 89.17B - 28.36 28.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Inditex 27.74 89.17B - 27.74 27.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Inditex 27.84 89.17B - 27.84 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Santander 3.627 88.88B - 3.627 3.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Bayer 69.14 88.52B - 69.14 69.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Bayer 69.43 87.99B - 69.43 69.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Salesforce.com 143.28 85.76B - 143.28 143.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Salesforce.com 142.28 85.76B - 142.28 142.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
United Technologies 130.68 85.70B - 130.68 130.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Commonwealth Bank Australia 49.435 85.32B - 49.435 49.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Sanofi ADR 41.4 84.97B - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Rio Tinto ADR 49.8 84.16B - 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Allianz 212.6 83.84B - 212.6 212.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Booking Holdings 1721.4 83.66B - 1706.4 1721.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
AIA Group 9.05 83.33B - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Bayer 69.01 82.67B - 69.01 69.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Schlumberger 33.8 79.54B - 33.5 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Schlumberger 33.6 79.54B - 33.2 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Eli Lilly 106.18 79.35B - 105.22 106.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Eli Lilly 107.02 79.35B - 107.02 107.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Gilead 60.88 78.91B - 59.6 60.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Fox Inc 44.76 78.58B - 44.76 44.76 0.61 1.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Fox Inc 44.76 78.58B - 44.76 44.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Costco 264 78.52B - 264 264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
United Parcel Service 110.06 78.42B - 110.06 110.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Bristol-Myers Squibb 53.51 77.50B - 53.51 53.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Novo Nordisk B 51.5 77.18B - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Allianz 212.2 76.10B - 212.2 212.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Airbus Group 135.58 75.85B - 135.58 135.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Equinor 17.34 75.51B - 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
AstraZeneca ADR 43 75.29B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
BASF 65.25 75.23B - 65.09 65.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BASF 65.39 75.01B - 65.11 65.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz 221.95 74.96B - 221.95 221.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
BASF 70.3 74.64B - 70.3 70.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳