کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,834
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:02:01
584 (17.97%)
تغییر ۳ ماهه
581 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
921 (31.62%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,820
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:03:09
110 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
253 (3.85%)
تغییر ۶ ماهه
130 (1.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ramirent Oyj 8.935 973.38M - 8.935 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Cramo Oyj 9.37 874.15M - 9.33 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Ponsse Oyj 1 28.05 841.40M - 28.05 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Caverion Ord 5.8 800.96M - 5.8 5.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Tikkurila Oyj 14.08 652.80M - 14.04 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Vaisala Oyj A 23 640.61M - 22.95 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Lassila&Tikanoja 13.7 629.32M - 13.64 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Technopolis Oyj 4.65 615.33M - 4.65 4.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Raisio 3.17 603.83M - 3.13 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Raisio Vaihto-osake 3.25 603.83M - 3.17 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
F-Secure Oyj 2.93 593.91M - 2.905 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lehto Group Oyj 2.168 567.94M - 2.168 2.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Aktia Bank 8.44 559.29M - 8.36 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Oriola-KD Oyj A 2.08 550.63M - 2.05 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Oriola-KD Oyj B 2.135 550.63M - 2.12 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Olvi Oyj A 37.1 544.85M - 36.25 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Alma Media 6.78 535.49M - 6.68 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Basware Oyj 22.95 512.71M - 22.7 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Rovio Entertainment 4.12 417.97M - 4.12 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Tokmanni 10.3 414.73M - 10.2 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Asiakastieto Group Oyj 26.8 408.39M - 26.8 26.8 0.90 3.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Poyry Oyj 10.3 371.72M - 10.3 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Revenio Group 19.32 361.95M - 18.82 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
eQ Oyj 9.96 314.31M - 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Scanfil 4.08 300.31M - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Stockmann Abp B 2.29 289.01M - 2.27 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Stockmann Abp A 2.71 289.01M - 2.71 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Taaleri 7.5 282.94M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Aspo Oyj 8.76 275.68M - 8.62 8.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Detection Technology OY 22.4 273.15M - 22.3 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Verkkokauppa.com Oyj 3.2 268.14M - 3.2 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Afarak Group 0.64 267.25M - 0.64 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Kamux Suomi 5 262.32M - 4.99 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Pihlajalinna Oy 10.24 255.61M - 10.24 10.24 0.06 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Resta 8.34 219.15M - 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Alandsbanken Abp A 14.7 213.23M - 14.2 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Alandsbanken Abp B 14.4 213.23M - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CapMan B 1.88 205.62M - 1.866 1.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Etteplan 8.98 205.60M - 8.78 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Atria Oyj A 7.43 198.26M - 7.35 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲