شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,783
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:33
67 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
493 (14.98%)
تغییر ۶ ماهه
870 (29.87%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,087
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:29
729 (11.46%)
تغییر ۳ ماهه
523 (7.97%)
تغییر ۶ ماهه
923 (14.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.651 33.06B - 6.634 6.671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Nokia Oyj 3.094 27.29B - 3.094 3.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Sampo Oyj A 36.9 22.93B - 36.7 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
KONE Oyj 56.88 19.43B - 56.88 57.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Fortum 21.4 18.30B - 21.4 21.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
LM Ericsson B 8.11 17.55B - 8.11 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Neste Oil Oyj 30.99 16.93B - 30.99 31.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
UPM-Kymmene 30.52 16.19B - 30.52 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Telia Company 3.952 16.02B - 3.952 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Stora Enso Oyj R 12.69 13.10B - 12.69 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Stora Enso Oyj A 13.5 13.10B - 13.5 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Wartsila Oyj Abp 9.26 9.81B - 9.26 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Elisa Oyj 48.94 6.66B - 48.94 49.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Kesko 57.4 5.14B - 57 57.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Kesko 62.32 5.14B - 62.18 62.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Nokian Renkaat Oyj 26.43 4.57B - 26.43 26.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Metso Oyj 34.53 4.23B - 34.26 34.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
SSAB A 2.825 3.58B - 2.8 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Metsa Board Oyj B 6.415 3.35B - 6.415 6.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Metsa Board Oyj A 6.58 3.35B - 6.56 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Huhtamaki Oyj 40.63 3.34B - 40.63 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Orion Oyj A 39.65 3.29B - 39.65 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Orion Oyj B 39.78 3.29B - 39.78 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Amer Sports 40.01 3.14B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Konecranes 28.63 2.73B - 28.63 29.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
DNA 20.9 2.69B - 20.86 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Valmt 20.42 2.46B - 20.42 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Cargotec Oyj 31.22 2.35B - 31.06 31.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Outokumpu Oyj 2.749 2.11B - 2.742 2.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Tieto Oyj 26.04 2.05B - 25.94 26.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Kemira Oyj 14.83 1.76B - 14.75 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Citycon Oyj 9.395 1.64B - 9.345 9.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Fiskars 11.8 1.58B - 11.8 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Ahlstrom-Munksjo 13.94 1.46B - 13.8 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Sanoma Oyj 9.375 1.43B - 9.35 9.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Terveystalo 10.52 1.36B - 10.5 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Outotec Oyj 5.91 1.23B - 5.91 5.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Finnair Oyj 5.975 1.16B - 5.96 5.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
YIT 5.75 1.03B - 5.74 5.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Uponor 11.83 984.63M - 11.82 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱