شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
254 (8.02%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,902
قیمت روز
63 (1.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:04:34
699 (10.59%)
تغییر ۳ ماهه
899 (13.22%)
تغییر ۶ ماهه
538 (8.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.563 33.06B - 7.563 7.563 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Nokia Oyj 5.212 27.29B - 5.212 5.212 0.07 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Sampo Oyj A 38.69 22.93B - 38.69 38.69 0.06 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
KONE Oyj 42.38 19.43B - 42.38 42.38 0.76 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Fortum 19.76 18.30B - 19.76 19.76 0.05 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
LM Ericsson B 7.7 17.55B - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Neste Oil Oyj 70.62 16.93B - 70.62 70.62 0.58 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UPM-Kymmene 22.57 16.19B - 22.57 22.57 0.26 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Telia Company 4.152 16.02B - 4.152 4.152 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Stora Enso Oyj A 11.4 13.10B - 11.4 11.4 0.20 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Stora Enso Oyj R 10.345 13.10B - 10.345 10.345 0.20 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Wartsila Oyj Abp 13.81 9.81B - 13.81 13.81 0.31 2.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Elisa Oyj 36.31 6.66B - 36.31 36.31 0.27 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Kesko 48.95 5.14B - 48.95 48.95 0.30 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Kesko 45.7 5.14B - 45.6 45.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Nokian Renkaat Oyj 26.98 4.57B - 26.98 26.98 0.50 1.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Metso Oyj 22.9 4.23B - 22.9 22.9 0.69 3.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SSAB A 3.066 3.58B - 3.066 3.066 0.07 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Metsa Board Oyj A 6.64 3.35B - 6.64 6.64 0.04 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Metsa Board Oyj B 5.185 3.35B - 5.185 5.185 0.12 2.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Huhtamaki Oyj 28.31 3.34B - 28.31 28.31 0.27 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Orion Oyj B 30.02 3.29B - 30.02 30.02 0.22 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Orion Oyj A 29.85 3.29B - 29.8 29.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Amer Sports 38.3 3.14B - 38.3 38.3 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Konecranes 27.44 2.73B - 27.44 27.44 0.98 3.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
DNA 16.4 2.69B - 16.4 16.4 0.14 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Valmt 17.28 2.46B - 17.28 17.28 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Cargotec Oyj 28.3 2.35B - 28.3 28.3 2.76 9.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Outokumpu Oyj 3.488 2.11B - 3.488 3.488 0.13 3.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Tieto Oyj 23.94 2.05B - 23.94 23.94 0.26 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Kemira Oyj 9.76 1.76B - 9.76 9.76 0.13 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Citycon Oyj 1.739 1.64B - 1.739 1.739 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Fiskars 15.38 1.58B - 15.38 15.38 0.12 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Ahlstrom-Munksjo 11.8 1.46B - 11.8 11.8 0.14 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Sanoma Oyj 8.53 1.43B - 8.53 8.53 0.23 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Terveystalo 9.2 1.36B - 9.2 9.2 0.04 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Outotec Oyj 3.113 1.23B - 3.113 3.113 0.09 2.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Finnair Oyj 7.13 1.16B - 7.13 7.13 0.06 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
YIT 5.51 1.03B - 5.51 5.51 0.06 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Uponor 9.04 984.63M - 9.04 9.04 0.35 3.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵