شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,314
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:07
401 (13.77%)
تغییر ۳ ماهه
358 (12.11%)
تغییر ۶ ماهه
3,314 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,320
قیمت روز
18 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:06:41
168 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
269 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
116 (1.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.136 33.06B - 8.136 8.136 0.04 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Nokia Oyj 5.546 27.29B - 5.546 5.546 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Sampo Oyj A 42.36 22.93B - 42.36 42.36 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
KONE Oyj 44.7 19.43B - 44.7 44.7 0.15 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Fortum 19.89 18.30B - 19.89 19.89 0.23 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
LM Ericsson B 8.32 17.55B - 8.32 8.32 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Neste Oil Oyj 87.52 16.93B - 87.52 87.52 0.14 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
UPM-Kymmene 27.19 16.19B - 27.19 27.19 0.38 1.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Telia Company 3.777 16.02B - 3.777 3.777 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Stora Enso Oyj R 12.27 13.10B - 12.27 12.27 0.13 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Stora Enso Oyj A 12.9 13.10B - 12.9 12.9 0.05 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Wartsila Oyj Abp 14.43 9.81B - 14.43 14.43 0.20 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Elisa Oyj 36.34 6.66B - 36.34 36.34 0.43 1.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Kesko 51.68 5.14B - 51.4 52.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Kesko 48.2 5.14B - 48.2 48.2 0.10 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Nokian Renkaat Oyj 30.08 4.57B - 30.08 30.08 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Metso Oyj 28.57 4.23B - 28.57 28.57 0.09 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
SSAB A 3.272 3.58B - 3.272 3.272 0.03 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Metsa Board Oyj B 6.295 3.35B - 6.295 6.295 0.08 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Metsa Board Oyj A 7.5 3.35B - 7.5 7.5 0.08 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Huhtamaki Oyj 33.62 3.34B - 33.62 33.62 0.62 1.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Orion Oyj A 29.05 3.29B - 29.05 29.05 0.25 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Orion Oyj B 29 3.29B - 29 29 0.20 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Amer Sports 39.56 3.14B - 39.56 39.56 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Konecranes 30.65 2.73B - 30.65 30.65 0.50 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
DNA 17.12 2.69B - 17.12 17.12 0.10 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Valmt 21.34 2.46B - 21.34 21.34 0.16 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Cargotec Oyj 32.24 2.35B - 32.24 32.24 0.40 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Outokumpu Oyj 3.411 2.11B - 3.411 3.411 0.06 1.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Tieto Oyj 25.44 2.05B - 25.44 25.44 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Kemira Oyj 11.72 1.76B - 11.72 11.72 0.46 4.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Citycon Oyj 1.713 1.64B - 1.713 1.713 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Fiskars 19.2 1.58B - 19.2 19.2 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Ahlstrom-Munksjo 13.48 1.46B - 13.48 13.48 0.20 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Sanoma Oyj 8.855 1.43B - 8.855 8.855 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Terveystalo 8.64 1.36B - 8.64 8.64 0.05 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Outotec Oyj 3.167 1.23B - 3.167 3.167 0.03 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Finnair Oyj 7.845 1.16B - 7.845 7.845 0.08 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
YIT 5.16 1.03B - 5.16 5.16 0.03 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Uponor 10.5 984.63M - 10.5 10.5 0.10 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵