کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,848
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:44
601 (18.51%)
تغییر ۳ ماهه
549 (16.64%)
تغییر ۶ ماهه
935 (32.10%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,485
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:02:57
9 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
85 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
212 (3.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 5.563 33.06B - 5.563 5.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Nokia Oyj 4.519 27.29B - 4.519 4.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Sampo Oyj A 36.8 22.93B - 36.8 37.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
KONE Oyj 51.6 19.43B - 51.6 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fortum 20.1 18.30B - 20.1 20.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
LM Ericsson B 7.53 17.55B - 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Neste Oil Oyj 28.4 16.93B - 28.4 29.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UPM-Kymmene 23.25 16.19B - 23.25 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Telia Company 3.814 16.02B - 3.814 3.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Stora Enso Oyj R 9.714 13.10B - 10 9.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Stora Enso Oyj A 12.6 13.10B - 12.35 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Wartsila Oyj Abp 10.55 9.81B - 10.55 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Elisa Oyj 44.71 6.66B - 44.71 44.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Kesko 52 5.14B - 52 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Kesko 57.24 5.14B - 57.24 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Nokian Renkaat Oyj 25.65 4.57B - 25.65 26.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Metso Oyj 32.37 4.23B - 32.37 33.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
SSAB A 2.372 3.58B - 2.372 2.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Metsa Board Oyj A 6.58 3.35B - 6.58 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Metsa Board Oyj B 4.526 3.35B - 4.526 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Huhtamaki Oyj 34.72 3.34B - 34.72 35.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Orion Oyj A 34.05 3.29B - 34.05 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Orion Oyj B 34.15 3.29B - 34.08 34.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Amer Sports 40.2 3.14B - 40 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Konecranes 26.11 2.73B - 26.11 26.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
DNA 20.9 2.69B - 20.9 20.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۰۲
Valmt 16.05 2.46B - 16.05 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Cargotec Oyj 25.32 2.35B - 25.32 26.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Outokumpu Oyj 2.634 2.11B - 2.634 2.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Tieto Oyj 22.5 2.05B - 22.5 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Kemira Oyj 12.52 1.76B - 12.52 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Citycon Oyj 9.33 1.64B - 9.315 9.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fiskars 11.96 1.58B - 11.96 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Ahlstrom-Munksjo 14.48 1.46B - 14.48 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Sanoma Oyj 8.99 1.43B - 8.99 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Terveystalo 8.52 1.36B - 8.45 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Outotec Oyj 4.967 1.23B - 4.967 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Finnair Oyj 6.235 1.16B - 6.23 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
YIT 4.99 1.03B - 4.99 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Uponor 9.44 984.63M - 9.44 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲