کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
35 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
337 (11.57%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.49%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,694
قیمت روز
8 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
257 (3.99%)
تغییر ۳ ماهه
1,057 (18.76%)
تغییر ۶ ماهه
62 (0.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.361 33.06B 6.39 6.361 6.39 0.04 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nokia Oyj 4.438 27.29B 4.46 4.438 4.46 0.11 2.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sampo Oyj A 41.71 22.93B 41.72 41.71 41.72 0.41 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
KONE Oyj 51.64 19.43B 51.58 51.58 51.64 0.16 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Fortum 19.02 18.30B 19.06 19.02 19.06 0.09 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
LM Ericsson B 8.77 17.55B - 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Neste Oil Oyj 28.75 16.93B 28.66 28.66 28.75 0.69 2.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
UPM-Kymmene 22.68 16.19B 22.9 22.68 22.9 0.42 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Telia Company 3.912 16.02B 3.906 3.906 3.912 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Stora Enso Oyj A 12.5 13.10B 12.3 12.3 12.5 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Stora Enso Oyj R 9.546 13.10B 9.568 9.546 9.568 0.14 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Wartsila Oyj Abp 13.01 9.81B 13.1 13.01 13.1 0.19 1.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Elisa Oyj 42.78 6.66B 42.98 42.78 42.98 0.23 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Kesko 44.6 5.14B 44.9 44.6 44.9 1.10 2.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Kesko 48.22 5.14B 48.45 48.22 48.45 1.31 2.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nokian Renkaat Oyj 27.23 4.57B 27.42 27.23 27.42 0.21 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Metso Oyj 34.31 4.23B 34.41 34.31 34.41 0.37 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
SSAB A 2.985 3.58B - 2.985 2.985 0.07 2.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Metsa Board Oyj A 6.58 3.35B - 6.58 6.58 0.10 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Metsa Board Oyj B 4.366 3.35B 4.318 4.318 4.366 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Huhtamaki Oyj 35.8 3.34B - 35.8 35.8 0.52 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Orion Oyj B 31.48 3.29B 31.57 31.48 31.57 0.14 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Orion Oyj A 31.3 3.29B 31.45 31.3 31.45 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Amer Sports 40.04 3.14B - 40.04 40.04 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Konecranes 33.06 2.73B 33.42 33.06 33.42 0.37 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
DNA 21.02 2.69B - 21.02 21.02 0.10 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Valmt 22.48 2.46B 22.64 22.48 22.64 0.20 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Cargotec Oyj 33.08 2.35B 33.3 33.08 33.3 0.54 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Outokumpu Oyj 2.887 2.11B 2.924 2.887 2.924 0.10 3.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Tieto Oyj 25.74 2.05B 25.76 25.74 25.76 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Kemira Oyj 12.73 1.76B 12.81 12.73 12.81 0.21 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Citycon Oyj 9.265 1.64B 9.28 9.265 9.28 0.16 1.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Fiskars 14.94 1.58B 15.04 14.94 15.04 0.14 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Ahlstrom-Munksjo 14.06 1.46B - 14.06 14.06 0.08 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Sanoma Oyj 8.325 1.43B 8.34 8.325 8.34 0.12 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Terveystalo 9.35 1.36B - 9.35 9.35 0.42 4.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Outotec Oyj 4.471 1.23B 4.546 4.471 4.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Finnair Oyj 6.655 1.16B 6.73 6.655 6.73 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
YIT 5.21 1.03B 5.24 5.21 5.24 0.18 3.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Uponor 9.03 984.63M 9.21 9.03 9.21 0.15 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳