کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:52
25 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
299 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
3,212 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
828 (13.83%)
تغییر ۳ ماهه
585 (9.38%)
تغییر ۶ ماهه
190 (2.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.49 33.06B - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nokia Oyj 5.137 27.29B - 5.137 5.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Sampo Oyj A 41.25 22.93B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
KONE Oyj 48.07 19.43B - 48.07 48.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Fortum 18.32 18.30B - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
LM Ericsson B 9 17.55B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Neste Oil Oyj 32.21 16.93B - 32.21 32.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
UPM-Kymmene 25.42 16.19B - 25.42 25.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Telia Company 3.92 16.02B - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Stora Enso Oyj R 11.375 13.10B - 11.375 11.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Stora Enso Oyj A 13 13.10B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Wartsila Oyj Abp 15.52 9.81B - 15.52 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Elisa Oyj 37.62 6.66B - 37.62 37.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Kesko 50.72 5.14B - 50.72 50.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Kesko 46.8 5.14B - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nokian Renkaat Oyj 31.34 4.57B - 31.34 31.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Metso Oyj 33.82 4.23B - 33.82 33.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
SSAB A 3.56 3.58B - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Metsa Board Oyj A 7.56 3.35B - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Metsa Board Oyj B 5.75 3.35B - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Huhtamaki Oyj 32.18 3.34B - 32.18 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Orion Oyj B 30.86 3.29B - 30.86 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Orion Oyj A 30.6 3.29B - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Amer Sports 41.25 3.14B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Konecranes 37.13 2.73B - 37.13 37.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
DNA 21.1 2.69B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Valmt 23.16 2.46B - 23.16 23.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Cargotec Oyj 37.56 2.35B - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Outokumpu Oyj 3.691 2.11B - 3.691 3.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Tieto Oyj 25.62 2.05B - 25.62 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Kemira Oyj 11.51 1.76B - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Citycon Oyj 9.1 1.64B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Fiskars 20 1.58B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Ahlstrom-Munksjo 14.34 1.46B - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Sanoma Oyj 9.245 1.43B - 9.245 9.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Terveystalo 8.95 1.36B - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Outotec Oyj 4.537 1.23B - 4.537 4.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Finnair Oyj 8.34 1.16B - 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
YIT 5.43 1.03B - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Uponor 10.8 984.63M - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱