شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا
یورو / دلار
1.1695
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:24:24
11 (90.53%)
تغییر ۳ ماهه
11 (90.16%)
تغییر ۶ ماهه
10 (89.55%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
26
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
26 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
26 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
26 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
REL 1196 - 1196 1196 2.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
EVRY 28.5 - 28.5 28.5 0.10 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spie 17.73 17.7 17.7 17.73 0.09 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bilia 71.5 71.6 71.5 71.6 1.68 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vicat 56 56.9 56 56.9 0.72 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BW LPG 33.78 33.6 33.6 33.78 0.39 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Inwido 65.25 65.3 65.25 65.9 1.08 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Idorsia 27.64 28.04 27.64 28.28 0.67 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tarkett 24.84 24.78 24.78 24.84 0.38 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bonava B 104.5 105.9 104.5 106 0.20 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Essity B 219.9 220.6 219.9 220.6 0.75 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spectrum 58.4 58.2 58 58.4 1.36 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TI Fluid 260 258 258 260 2.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nokia Oyj 4.945 5.022 4.945 5.022 0.13 2.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Santander 404.95 407.1 404.95 407.1 8.20 2.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Avanza Bank 477.4 480.2 473.8 480.2 3.09 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Neinor Homes 16.3785 16.22 16.22 16.59 0.12 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kindred Group 112.95 114.65 112.95 115.35 3.11 2.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kion Group AG 61.92 63.66 61.92 63.66 4.08 6.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
mobilezone ag 9.95 9.92 10.08 9.95 0.15 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cellnex Telecom 22.1269 22.19 22.1269 22.19 0.23 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
RIB Software AG 18.11 18.455 18.11 18.465 0.40 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sabre Insurance 267 269 267 269 1.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Schibsted ASA B 238.5 237.5 237 238.5 0.50 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Norwegian Finans 89.2 89.15 89.15 89.65 1.62 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
eDreams Odigeo SA 4.58 4.66 4.58 4.66 0.16 3.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Groupe Eurotunnel 12.03 12.13 11.965 12.13 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
U Blox Holding AG 198.7 199.4 198.7 202 11.90 5.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hella KGaA Hueck & Co 50.3 50.45 50.3 50.45 1.83 3.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Burckhardt Compression 340 342 340 342 6.40 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CTT Correios de Portugal SA 3.036 3.054 3.036 3.054 0.04 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Virgin Money Holdings UK PLC 367.2 371.3 367.2 371.3 4.45 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ALD 14.565 14.68 14.565 14.79 0.15 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BIC 79.9 80.45 79.9 80.45 0.75 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CRH 2655 2693 2655 2708 85.00 3.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
DNA 20.52 20.6 20.48 20.6 0.05 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ENI 15.328 15.516 15.328 15.54 0.30 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
FDM 1020 1022 1020 1022 18.99 1.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
GTT 52.35 52.9 52.35 53.05 0.52 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
OSB 399.6 399.2 398.6 399.6 9.40 2.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
SGS 2544 2553 2544 2567 31.14 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aena 155.3456 155.2 155.2 155.3456 1.40 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Arjo 30.05 30.65 30.05 30.65 0.38 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ENCE 7.247 7.225 7.18 7.247 0.04 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fiat 16.022 16.32 16.022 16.326 0.72 4.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fila 17.53 17.52 17.52 17.53 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Saga 125 125.2 125 125.4 1.20 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Smcp 23.9 23.92 23.9 23.92 0.13 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tryg 149.8 150.7 149.8 150.7 2.30 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Barco 101.8 103 101.8 103.2 1.55 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bayer 96.46 98.45 96.46 98.45 1.77 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bayer 96.27 97.41 96.27 97.74 1.93 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Coats 77.2 78 77.2 78.1 1.61 2.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Comet 102.3 102.5 102.3 102.7 6.80 6.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
El En 28.24 28.3307 28.24 28.4528 0.76 2.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Linde 177.18 178.75 177.18 178.75 0.32 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
SEB A 82.07 82.2 81.82 82.2 0.61 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Valmt 16.08 16.11 16.08 16.11 0.26 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vinci 82.64 83.08 82.64 83.08 0.31 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
AA Plc 132.2 129.15 129.05 132.2 3.27 2.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Adesso 52.35 - 52.35 52.35 5.25 10.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Adidas 188.05 188.9 188.05 188.9 2.34 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi 60.28 60.54 60.28 60.62 0.14 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aumann 52.9 53.1 52.9 54.4 2.30 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Befesa 43.5 43.65 43.5 43.65 0.58 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Biesse 33.82 34.34 33.82 34.34 1.37 4.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brunel 15.1 15.3 15.1 15.53 0.42 2.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Enagas 24.79 24.88 24.71 24.88 0.28 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Future 524 - 524 524 2.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Gecina 143.6 142.85 142.85 143.6 0.20 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Genfit 23.9 23.93 23.8 23.93 0.20 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Imerys 65.7 66.1 65.7 66.3 0.99 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lectra 20.6 20.7 20.6 20.7 0.35 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mapfre 2.561 2.558 2.557 2.561 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
NetEnt 47.135 47.1 47.1 47.23 1.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nexity 54.675 55.45 54.675 55.45 1.63 2.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Resurs 56.15 56.1 56.1 56.15 0.11 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
S&T AG 21.1 21.46 21 21.46 0.80 3.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Saipem 3.6716 3.7208 3.6716 3.739 0.12 3.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sanofi 69.61 69.39 69 69.61 1.08 1.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
SSAB B 3.249 3.298 3.249 3.298 0.15 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Thales 106.8 107.7 106.8 108.4 1.49 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Virbac 119.4 120.6 119.4 122 1.49 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alibaba 171 169.8 169.8 171 2.20 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Argen-X 73.7 74.9 73.7 75 3.66 4.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Axactor 25.8 25.38 25.38 25.8 0.10 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bell AG 318 319 318 319 1.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Emmi AG 827.5 829.5 827.5 836.5 12.12 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fluidra 13.08 13.22 13.08 13.32 0.74 5.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Gamenet 7.89 7.96 7.89 7.96 0.23 2.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Granges 119.4 121.2 119.4 121.2 3.03 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Grifols 26.72 26.91 26.69 26.91 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
L'Oreal 206.2 208.8 206.2 208.9 2.90 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Munters 46 46.35 46 46.4 0.07 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nilfisk 294.5 293.5 293.5 294.5 1.36 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nyrstar 4.518 4.595 4.518 4.63 0.13 2.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Oersted 374.9 373.7 372.4 374.9 6.63 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
OVS SPA 2.752 2.7622 2.724 2.7622 0.08 3.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Philips 35.485 35.88 35.485 35.88 0.52 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Puma SE 477.75 489 477.75 491 11.98 2.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Relx NV 18.1 18.21 18.1 18.36 0.28 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Renault 74.81 74.47 74.47 75.23 1.78 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Statoil 209.8 211.7 209.8 212.1 2.40 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Telenor 167.8 167.9 167.8 167.9 0.50 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tubacex 2.81 2.865 2.81 2.875 0.12 4.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Umicore 48.22 48.75 48.22 49.115 0.99 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
XXL ASA 66.5 66.7 66.3 66.7 1.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Acerinox 11.32 11.38 11.32 11.445 0.27 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Almirall 10.9 11 10.9 11.08 0.19 1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aurelius 51.4 51.85 51.4 51.85 1.98 3.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bakkavor 180 178 178 180 1.62 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
bpost NV 14.36 14.31 14.31 14.36 0.13 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Clariant 24.7 24.69 24.44 24.7 0.75 3.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Econocom 5.13 5.18 5.13 5.22 0.14 2.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Givaudan 2182.5 2198 2182.5 2205 31.55 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Juventus 0.66 0.662 0.66 0.662 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Michelin 107.05 107.45 107.05 107.45 1.05 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nobia AB 71.45 71.65 71.45 71.65 0.26 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nolato B 720 725 720 725 9.39 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Novartis 63.44 63.7 63.44 64.14 1.46 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pfeiffer 140.3 141.2 140.3 142.6 4.60 3.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sipef NV 60.3 - 60.3 60.3 0.40 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tokmanni 7.1425 7.14 7.14 7.245 0.08 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ascential 442.4 444.4 442.4 444.4 6.27 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BAM Groep 3.645 3.664 3.645 3.675 0.07 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bankinter 8.336 8.356 8.336 8.38 0.23 2.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Basic Fit 27.8 28.5 27.8 28.5 0.42 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BioGaia B 385 385.5 385 385.5 3.32 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Caixabank 3.584 3.617 3.584 3.617 0.10 2.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Chargeurs 22.44 22.8 22.44 22.94 0.67 3.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cloetta B 27.68 27.84 27.44 27.84 0.80 2.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Corestate 44.8 44.725 44.725 44.8 0.80 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
DWS Group 26.5 27.1225 26.5 27.125 0.99 3.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Entra ASA 113 112.6 112.2 113 0.58 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Gl Events 24.65 24.57 24.57 24.65 0.80 3.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Greencore 185.25 182.825 182.825 185.25 0.90 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberbank 0.451 0.4526 0.451 0.4528 0.01 1.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Marshalls 405.4 405.8 405.4 406 0.26 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Medicover 76.55 75.8 75.8 77 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mercialys 14.86 14.98 14.86 15.01 0.21 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Midsona B 70.8 71.4 70.8 71.4 0.80 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pandox AB 152 152.8 152 153 2.51 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pendragon 25.45 25.475 25.25 25.475 0.46 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Santander 4.609 4.639 4.609 4.643 0.14 3.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Schouw&Co 563.5 564 558.5 564 1.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sensirion 49.4 49.575 49.4 49.575 0.45 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sirius RE 64 64.6 64 64.6 0.40 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Technogym 10.4 10.39 10.36 10.4 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TomTom NV 8.068 8.188 8.068 8.219 0.27 3.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
UBS Group 15.0426 15.095 15.0426 15.17 0.35 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
AcadeMedia 53.3 53.8 53.3 54.3 0.80 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cap Gemini 112.3 113.2 112.3 113.2 1.08 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ebro Foods 20.26 20.34 20.26 20.38 0.26 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ferrari NV 116.55 118.2 116.55 118.2 3.67 3.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ForFarmers 11.44 11.48 11.44 11.48 0.11 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
HelloFresh 13.34 13.235 13.235 13.345 0.14 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Investor B 357.8 359.9 357.8 359.9 0.50 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Jackpotjoy 883 887 883 897 14.30 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
JOST Werke 32.25 32.55 32.25 33.3 1.23 3.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Just Group 139.1 138.45 137.6 139.1 0.71 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
KBC Ancora 45.6 45.96 45.6 45.96 0.88 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Klovern AB 10.03 10.125 10.03 10.125 0.15 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Landis&Gyr 67.2 67.4 67.2 68.2 1.40 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Leonteq AG 59.45 59.3 59.3 59.5 0.69 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Manitou BF 31.925 32 31.925 32 0.33 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Metro Bank 3178 3192 3178 3214 58.17 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Renewables 109.8 110.3 109.8 110.3 0.80 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Secunet AG 120 - 120 120 1.76 1.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tigenix NV 1.778 1.78 1.778 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Transocean 12.1 12.4 12.1 12.4 0.40 3.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wereldhave 33.15 33.19 33.15 33.22 0.12 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Atria Oyj A 10.58 10.82 10.58 10.84 0.34 3.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
B. Sabadell 1.4083 1.4075 1.3935 1.4083 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas 52.84 53.15 52.84 53.15 0.83 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Buwog AG VI 29.06 29.16 29.06 29.16 0.30 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BW Offshore 41.35 41.55 40.85 41.55 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cairn Homes 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Citycon Oyj 1.841 1.842 1.84 1.842 0.03 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CMC Markets 202 204 202 204.5 0.43 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Covestro AG 72.02 72.42 72.02 72.7 1.60 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Gas Natural 21.63 21.76 21.63 21.76 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kerry Group 88.7 89 88.7 89 0.50 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Metrovacesa 14.73 14.849 14.73 15.08 0.75 5.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Moncler SpA 38.8586 39.4128 38.8586 39.43 0.71 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
PCI Biotech 45.85 45.75 45.5 45.85 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Softcat PLC 748 761 748 761 10.61 1.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
South32 Ltd 198 199.35 198 201.4 4.96 2.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tessenderlo 34.45 34.6 34.45 34.8 0.45 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Voltalia SA 9.97 10.16 10.16 9.97 0.21 2.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Adva Optical 6.135 6.263 6.135 6.263 0.14 2.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Airbus Group 98.265 99.295 98.265 99.55 2.22 2.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Artprice Com 14.48 - 14.48 14.48 0.88 6.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ASML Holding 169.35 171.9 169.35 171.9 8.09 4.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bang&Olufsen 134.2 134.6 134.2 136.1 2.22 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Caverion Ord 5.96 6.01 5.96 6.01 0.08 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Electrolux B 200 203.1 200 203.1 8.50 4.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Europris ASA 25.1 25 25 25.1 0.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Grifols Pref 19.46 19.58 19.46 19.62 0.08 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
GVC Holdings 1019 1035 1019 1035 9.06 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Indutrade AB 208.8 212.6 208.8 212.6 7.00 3.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Metropole TV 17.84 17.91 17.73 17.91 0.09 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
On The Beach 525 528 525 528 3.05 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Schindler Ps 209.9 210.9 209.9 211.6 3.22 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
SFS Group AG 104.2 105.6 104.2 105.6 2.38 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Siltronic AG 123.6 123.9 122.2 123.9 5.40 4.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vifor Pharma 158.45 158.8 158.45 159.35 0.94 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vitrolife AB 137.04 136.54 135.9 137.04 1.51 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Acacia Mining 115.75 113.625 110.1 115.75 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alfa Laval AB 211.1 212 211.1 212.6 5.20 2.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Atlas Copco B 234.8 237.3 234.8 237.3 6.20 2.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Axis Bank GDR 37.35 - 37.35 37.35 1.30 3.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BB Healthcare 131 132 131 132 2.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Concentric AB 160 163.4 160 163.4 4.62 2.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ContourGlobal 226 224 224 226 4.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Komax Holding 266.4 269.2 266.4 271.6 10.60 3.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lifco publ AB 320 318 312.5 320 3.48 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Prosegur Cash 2.35 2.37 2.35 2.37 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
RHI Magnesita 4698 4728 4698 4728 44.01 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Roche Holding 221 222.2 221 223.2 1.32 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Unibrew 492 495.2 491.4 495.2 10.92 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Schaeffler AG 11.83 11.74 11.74 11.835 0.19 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sparebank 1Sr 84.5 84.6 84.1 84.6 0.26 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Stolt-Nielsen 123.4 123.6 123.2 123.6 1.30 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Unicaja Banco 1.495 1.499 1.486 1.499 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
VIB Vermoegen 22.1 - 22.1 22.1 0.10 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
X Fab Silicon 8.58 8.825 8.58 8.93 0.26 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alfa Financial 180.4 181.2 180.4 182.8 5.40 2.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bank of Cyprus 1.944 1.946 1.944 1.946 0.08 4.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cie Automotive 29.9084 29.76 29.32 29.9084 1.13 3.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ConvaTec Group 220 221.1 220 222.6 4.94 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Games Workshop 2950 2995 2950 3020 25.20 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Grandvision BV 20.14 20.28 20.14 20.36 0.12 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Novo Nordisk B 301.1 302.6 301.1 302.6 2.10 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
P/f Bakkafrost 456 458.8 456 458.8 3.62 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Reno De Medici 0.975 1.016 0.975 1.016 0.06 6.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sif Holding NV 16.8 - 16.8 16.8 0.69 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spar Nord Bank 68.2 68.4 68.2 68.9 1.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Suess Microtec 12.72 12.56 12.56 12.72 0.12 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TBC Bank Group 1694 1704 1694 1704 31.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Technotrans AG 37.9 38.35 37.9 38.5 0.73 1.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Thule Group AB 221.4 222.4 221.4 222.4 4.82 2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Topdanmark A/S 278.8 279.4 278.8 280.2 3.20 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tritax Big Box 154.1 155.6 154.1 155.6 0.40 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Volkswagen VZO 146.62 146.66 145.79 146.66 3.13 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Allreal Holding 159.2 159.9 159.2 159.9 0.30 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bank of Ireland 6.91 6.87 6.87 6.91 0.07 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BCA Marketplace 216 213 213 216 0.87 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BillerudKorsnas 123.6 124.55 123.6 124.55 1.77 1.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fincantieri SpA 1.302 1.304 1.302 1.3134 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Flow Traders NV 34.6 34.34 34.22 34.6 0.82 2.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Inficon Holding 509.5 519 509.5 519 15.30 3.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lehto Group Oyj 9.61 9.81 9.61 9.84 0.38 3.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Publicis Groupe 59.6 60.2 59.6 60.36 1.05 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sanne Group PLC 679 681 679 681 4.27 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sirius Minerals 32.36 32.34 32.34 32.62 0.59 1.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sparebank 1 SMN 83.3 83.35 83.3 83.4 1.60 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wilh Wilhelmsen 38.75 38.8 38.45 38.8 0.35 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
DBV Technologies 33.76 34.22 33.76 34.56 0.35 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Elis Services SA 20.1 20.08 19.96 20.1 0.15 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hansa Medical AB 200 202.4 200 203.6 4.60 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Masmovil Ibercom 100.8 98.85 100.8 99.7 1.98 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mycronic publ AB 97.75 99.3 97.75 99.35 1.19 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
New Wave Group B 51.7 52.3 51.7 52.3 0.35 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Philips Lighting 22.65 22.83 22.65 22.83 0.66 2.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Societe Generale 35.945 36.01 35.86 36.01 0.33 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sophos Group PLC 596 596.5 594.75 596.5 3.53 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tele Columbus AG 6.2 6.19 6.19 6.21 0.12 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
HiQ International 62.1 - 62.1 62.1 0.25 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Regional REIT Ltd 94.6 - 94.6 94.6 0.40 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Verbio Vereinigte 5.54 5.59 5.475 5.59 0.48 9.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Applus Services SA 11.34 11.37 11.34 11.38 0.19 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Atrium Ljungberg B 141.6 142 141.6 142.3 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bossard Holding AG 180.3 183.2 180.3 183.3 5.52 3.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bravida Holding AB 70.95 71.675 70.95 71.7 0.89 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Papeles Y Cartones 16.92 16.94 16.92 16.96 0.06 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ADO Properties SARL 47.12 47.24 47.12 47.5 0.59 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Autoneum Holding AG 230.9 230.2 229.8 230.9 2.50 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fingerprint Cards B 6.89 7.189 6.89 7.189 0.34 4.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Banca Farmafactoring 5.08 5.12 5.08 5.12 0.07 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cembra Money Bank AG 77.55 77.95 77.55 78.1 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
EFG International AG 7.59 7.58 7.58 7.66 0.14 1.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nordic Waterproofing 83.5 82.9 82.9 83.9 1.72 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Shop Apotheke Europe 41.3 41.4 41.3 41.4 0.47 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Siemens Healthineers 35.52 36.36 35.52 36.77 1.19 3.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Veolia Environnement 18.18 18.215 18.18 18.325 0.21 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Burkhalter Holding AG 82.5 82.2 82.2 82.5 0.40 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dometic Group publ AB 95.55 96.3 94.95 96.3 0.12 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wizz Air Holdings PLC 3572 3653 3572 3716 218.08 6.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Evolution Gaming Group 532.5 544 532.5 548 14.66 2.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pets at Home Group PLC 129.6 129.1 128.3 129.6 1.21 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Charter Court Financial 316.7 318.5 316.7 318.85 5.40 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Gaming Innovation Group 4.715 4.69 4.69 4.755 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Samsung Electronics DRC 983 1038 1038 984 87.00 8.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Scandic Hotels Group AB 77.75 77.8 77.75 78.35 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Schmolz & Bickenbach AG 0.766 0.771 0.766 0.78 0.02 2.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Grupo Catalana Occidente 38 37.85 37.85 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sunrise Communications AG 81.25 81.7 81.25 83.35 0.72 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Deutsche Pfandbriefbank AG 12.01 11.99 11.99 12.01 0.14 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Plastiques du Val de Loire 16.2 16.16 16.16 16.2 0.14 0.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Intertrust Group Holding SA 15.22 15.24 15.22 15.3 0.31 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴