کالایاب
شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1365
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:22:13
0 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
2 (7.41%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
1 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
5 (20.83%)
تغییر ۶ ماهه
3 (11.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 142.7 342.87B - 142.7 142.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Ericsson A 92.05 219.88B - 92.05 92.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Royal Dutch Shell A 2551.9 212.44B - 2551.9 2551.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Moller Maersk A 6975 206.23B - 6975 6975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Royal Dutch Shell B 2555.1 203.98B - 2555.1 2555.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
H&M B 150.1 196.64B - 150.1 150.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
SEB C 89.02 188.23B - 89.02 89.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Hexagon B 482 177.95B - 482 482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
HSBC 657.72 146.66B - 657.72 657.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Total 48.367 138.14B - 48.367 48.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Unilever 4912.5 117.94B - 4912.5 4912.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
BP 557.17 107.42B - 557.17 557.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Siemens AG 105.55 93.25B - 105.55 105.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹
BHP Billiton PLC 1899.2 90.10B - 1899.2 1899.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Inditex 25.43 89.17B - 25.43 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
British American Tobacco 3043.3 88.74B - 3043.3 3043.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Kinnevik B 254 86.24B - 254 254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Industrivarden A 208.74 84.26B - 208.74 208.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Allianz 206.58 83.84B - 206.58 206.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۳
GlaxoSmithKline 1577.7 76.69B - 1577.7 1577.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Genmab 1213.5 76.48B - 1213.5 1213.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Lundbeck 259.7 73.49B - 259.7 259.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Pandora 230.6 73.15B - 230.6 230.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Deutsche Telekom AG 15.348 69.35B - 15.348 15.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Rio Tinto PLC 4701 69.09B - 4701 4701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Skanska B 167.5 68.89B - 167.5 167.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Rosneft 6.525 67.76B - 6.525 6.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
AstraZeneca 6160.7 67.55B - 6160.7 6160.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
AstraZeneca 747.7 67.55B - 747.7 747.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
William Demant 226.5 66.66B - 226.5 226.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Diageo 3398.5 62.05B - 3398.5 3398.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Lukoil DRC 80.49 58.09B - 80.49 80.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Investment Latour 137.3 56.24B - 137.3 137.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Glencore 271.33 55.48B - 271.33 271.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Schibsted A 243 55.15B - 243 243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Vodafone Group PLC 131.08 55.14B - 131.08 131.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MIC SA DRC 506.7 54.78B - 506.7 506.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
ING Groep 10.176 54.39B - 10.176 10.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Gazprom 7.186 54.23B - 7.186 7.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵
Enel 5.855 53.42B - 5.855 5.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۵