شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1515
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:28:07
0 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.17%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
1 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
24 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 133.9 342.87B 134.7 132.9 134.7 2.92 2.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Ericsson A 85.2 219.88B 84.5 83.9 85.2 2.50 3.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Royal Dutch Shell A 2509.6 212.44B 2523 2504 2528 15.10 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Moller Maersk A 7711 206.23B 7700 7700 7722 259.00 3.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Royal Dutch Shell B 2561 203.98B 2563.8 2547 2574.5 17.50 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
H&M B 163.2 196.64B 164.2 162.2 164.2 1.50 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
SEB C 90.83 188.23B 90.1 90.1 90.83 0.17 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Hexagon B 465.4 177.95B 462.2 462.2 465.4 6.60 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
HSBC 621.92 146.66B 621.2 621.2 623.35 0.72 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Total 52.945 138.14B 53.02 52.945 53.03 0.39 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Unilever 4088.9 117.94B 4110.5 4020.5 4112 149.40 3.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
BP 559.35 107.42B 558.5 556.6 561.25 6.76 1.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Siemens AG 100.62 93.25B 100.33 100.33 100.8 2.17 2.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
BHP Billiton PLC 1548.6 90.10B 1548.2 1548.2 1560 2.50 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Inditex 24.747 89.17B 24.64 24.62 24.83 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
British American Tobacco 3275.9 88.74B 3296.5 3267 3296.5 16.60 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Kinnevik B 251.8 86.24B 253.8 249 253.8 2.30 0.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Industrivarden A 189.2 84.26B 189.8 188.9 189.8 1.47 0.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Allianz 185.2 83.84B 185.36 184.2 185.36 0.07 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
GlaxoSmithKline 1541.6 76.69B 1553 1525.4 1553 21.10 1.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Genmab 920 76.48B 919.8 918.6 920.7 5.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Lundbeck 411.2 73.49B 408.6 408.6 412.2 3.80 0.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Pandora 425.8 73.15B 420.7 420.7 425.8 6.30 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Deutsche Telekom AG 14.657 69.35B 14.685 14.59 14.685 0.05 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Rio Tinto PLC 3714.1 69.09B 3698.5 3698.5 3729 31.40 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Skanska B 145.94 68.89B 144.05 144.05 147.5 16.06 11.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Rosneft 7.11 67.76B 7.128 7.1 7.128 0.04 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
AstraZeneca 5896.1 67.55B 5947 5896.1 5947 12.40 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
AstraZeneca 704.9 67.55B 708.8 704.9 708.8 4.70 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
William Demant 212.2 66.66B 212.8 212.2 214 1.50 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Diageo 2666 62.05B 2702 2647.8 2702 51.00 1.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Lukoil DRC 71.71 58.09B 71.94 71.62 72 0.09 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Investment Latour 103.7 56.24B 104.6 103.4 104.6 2.40 2.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Glencore 311.18 55.48B 310.57 310.57 314.85 0.25 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Schibsted A 286 55.15B 288.6 286 288.6 2.40 0.84% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Vodafone Group PLC 151.94 55.14B 153.14 150.92 153.14 0.62 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
MIC SA DRC 532 54.78B 537.5 529 537.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
ING Groep 10.486 54.39B 10.59 10.444 10.59 0.26 2.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Gazprom 4.879 54.23B 4.894 4.85 4.894 0.09 1.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Enel 4.403 53.42B 4.423 4.365 4.423 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳