شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1346
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
1 (3.7%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
4 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 139.19 342.87B - 138.7 139.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Ericsson A 87.65 219.88B - 87.2 87.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell A 2405.9 212.44B - 2403 2419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Moller Maersk A 8316 206.23B - 8150 8335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell B 2417.3 203.98B - 2414 2431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
H&M B 140.3 196.64B - 140.3 140.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
SEB C 97.3 188.23B - 96.5 97.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
Hexagon B 484.6 177.95B - 484.6 486.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
HSBC 624.43 146.66B - 624.43 628.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Total 50.073 138.14B - 49.708 50.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Unilever 4212 117.94B - 4208 4215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
BP 538.78 107.42B - 538.78 541.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Siemens AG 95.86 93.25B - 95.07 96.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
BHP Billiton PLC 1825.1 90.10B - 1821.4 1829.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Inditex 25.506 89.17B - 25.44 25.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
British American Tobacco 2865.1 88.74B - 2846.5 2877.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Kinnevik B 226.6 86.24B - 226.3 228.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Industrivarden A 196.69 84.26B - 196.3 196.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Allianz 194.11 83.84B - 193.82 194.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
GlaxoSmithKline 1532.2 76.69B - 1526 1536.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Genmab 1060.7 76.48B - 1046.5 1060.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Lundbeck 296.5 73.49B - 292.3 297.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Pandora 337.2 73.15B - 335.5 338.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Deutsche Telekom AG 14.654 69.35B - 14.635 14.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Rio Tinto PLC 4459.3 69.09B - 4455.5 4471.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Skanska B 166.32 68.89B - 165.9 166.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Rosneft 6.051 67.76B - 6.051 6.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
AstraZeneca 762.8 67.55B - 755 763.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
AstraZeneca 6150.3 67.55B - 6117 6167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
William Demant 193.8 66.66B - 193.8 195.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Diageo 3015.9 62.05B - 3015.9 3025.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Lukoil DRC 83.93 58.09B - 83.78 84.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Investment Latour 121.1 56.24B - 121 121.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Glencore 308.1 55.48B - 307.5 310.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Schibsted A 345.4 55.15B - 343 350.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Vodafone Group PLC 142.72 55.14B - 142.58 143.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
MIC SA DRC 582.4 54.78B - 580.5 582.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
ING Groep 11.058 54.39B - 10.989 11.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Gazprom 4.673 54.23B - 4.667 4.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Enel 5.263 53.42B - 5.254 5.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴