شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1381
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:22:11
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:26
1 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
25 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
25 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 147.17 342.87B 146.7 144.9 147.17 1.43 0.97% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Ericsson A 71.6 219.88B 71.7 70.6 71.7 0.60 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Royal Dutch Shell A 2479.8 212.44B - 2466.2 2482.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Moller Maersk A 8020 206.23B - 8020 8130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Royal Dutch Shell B 2517.8 203.98B - 2502.3 2519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
H&M B 126.9 196.64B - 126.1 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
SEB C 96.7 188.23B 96.6 95.5 96.7 0.92 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Hexagon B 528.7 177.95B - 527 528.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC 703.71 146.66B - 703.71 713.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Total 52.324 138.14B - 52.324 53.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Unilever 4377.8 117.94B - 4377.8 4408.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
BP 548.35 107.42B - 547.92 549.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Siemens AG 110.21 93.25B - 109.72 110.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
BHP Billiton PLC 1632.8 90.10B - 1612.8 1635.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Inditex 27.367 89.17B - 27.29 27.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
British American Tobacco 4140.5 88.74B - 4088.8 4159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Kinnevik B 282.3 86.24B 281.3 280.7 282.3 5.60 1.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Industrivarden A 190.78 84.26B 190.9 189.44 191.35 3.12 1.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz 186.07 83.84B - 184.93 186.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
GlaxoSmithKline 1599.7 76.69B - 1583.2 1608.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Genmab 1047.1 76.48B - 1047 1056.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Lundbeck 382.3 73.49B - 377.2 383.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Pandora 379.1 73.15B - 370.8 379.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Deutsche Telekom AG 13.982 69.35B - 13.951 14.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Rio Tinto PLC 3707.8 69.09B - 3658.3 3707.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Skanska B 164.63 68.89B - 164.62 166.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Rosneft 6.337 67.76B - 6.307 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
AstraZeneca 703.8 67.55B - 703.8 714.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
AstraZeneca 5929.2 67.55B - 5929.2 5986.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
William Demant 263.7 66.66B 265 263.7 266.4 30.60 11.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Diageo 2784.6 62.05B - 2770.3 2788.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Lukoil DRC 65.98 58.09B - 65.3 66.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Investment Latour 97.6 56.24B 97.7 97.1 97.7 1.20 1.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Glencore 304.46 55.48B - 303.08 306.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Schibsted A 285.2 55.15B - 284.4 287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Vodafone Group PLC 175.44 55.14B - 175.18 176.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
MIC SA DRC 546.1 54.78B - 541 551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
ING Groep 11.838 54.39B - 11.7 11.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Gazprom 4.207 54.23B - 4.182 4.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Enel 4.448 53.42B - 4.433 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳