کالایاب
شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1246
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
27 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 150.34 342.87B - 150.34 150.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Ericsson A 96.1 219.88B - 96.1 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Royal Dutch Shell A 2468.1 212.44B - 2468.1 2468.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Moller Maersk A 8415 206.23B - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Royal Dutch Shell B 2486.1 203.98B - 2486.1 2486.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
H&M B 166.6 196.64B - 166.6 166.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
SEB C 93.1 188.23B - 93.1 93.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Hexagon B 514.1 177.95B - 514.1 514.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
HSBC 665 146.66B - 665 665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Total 49.971 138.14B - 49.971 49.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Unilever 4476 117.94B - 4476 4476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
BP 570.3 107.42B - 570.3 570.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Siemens AG 103.74 93.25B - 103.74 103.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
BHP Billiton PLC 1863 90.10B - 1863 1863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Inditex 27.883 89.17B - 27.883 27.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
British American Tobacco 3083.5 88.74B - 3083.5 3083.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Kinnevik B 257.2 86.24B - 257.2 257.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Industrivarden A 215.27 84.26B - 215.27 215.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Allianz 196.22 83.84B - 196.08 196.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
GlaxoSmithKline 1525.6 76.69B - 1525.6 1525.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Genmab 1125.3 76.48B - 1125.3 1125.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Lundbeck 278.3 73.49B - 278.3 278.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Pandora 285.9 73.15B - 285.9 285.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Deutsche Telekom AG 14.837 69.35B - 14.837 14.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Rio Tinto PLC 4558.5 69.09B - 4558.5 4558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Skanska B 175.84 68.89B - 175.84 175.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Rosneft 6.784 67.76B - 6.784 6.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
AstraZeneca 5849 67.55B - 5849 5849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AstraZeneca 719.4 67.55B - 719.4 719.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
William Demant 195.4 66.66B - 195.4 195.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Diageo 3138 62.05B - 3138 3138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Lukoil DRC 87.35 58.09B - 87.35 87.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Investment Latour 129.6 56.24B - 129.6 129.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Glencore 338.79 55.48B - 338.79 338.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Schibsted A 241.9 55.15B - 241.9 241.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Vodafone Group PLC 142.95 55.14B - 142.29 144.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
MIC SA DRC 567 54.78B - 567 567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
ING Groep 12.005 54.39B - 12.005 12.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Gazprom 5.044 54.23B - 5.044 5.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Enel 5.511 53.42B - 5.511 5.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱