شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1367
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:28
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.17%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 115.1 342.87B - 115.1 115.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Ericsson A 79.49 219.88B - 79.4 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Royal Dutch Shell A 2332 212.44B - 2323.5 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Moller Maersk A 8079 206.23B - 8079 8095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Royal Dutch Shell B 2356.4 203.98B - 2344.5 2362.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
H&M B 158.3 196.64B - 158.3 159.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
SEB C 89.92 188.23B - 89.92 90.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Hexagon B 411.3 177.95B - 411.3 416.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC 638.6 146.66B - 638.6 645.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Total 47.996 138.14B - 47.615 47.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unilever 4268.1 117.94B - 4268 4293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BP 513.32 107.42B - 513.3 514.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Siemens AG 97.19 93.25B - 97.19 97.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
BHP Billiton PLC 1545.4 90.10B - 1545.4 1548.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Inditex 26.666 89.17B - 26.666 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
British American Tobacco 2721.6 88.74B - 2716.5 2721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Kinnevik B 218.6 86.24B - 218 218.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Industrivarden A 181.37 84.26B - 181.2 181.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Allianz 174.65 83.84B - 174.65 174.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
GlaxoSmithKline 1449.7 76.69B - 1449.7 1469.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Genmab 1000.7 76.48B - 1000.7 1026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Lundbeck 264.9 73.49B - 264.9 269.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Pandora 340.3 73.15B - 339 340.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Deutsche Telekom AG 15.027 69.35B - 14.96 15.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Rio Tinto PLC 3569.7 69.09B - 3554.5 3573.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Skanska B 135.85 68.89B - 135.85 136.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Rosneft 6.407 67.76B - 6.346 6.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
AstraZeneca 701.3 67.55B - 695.5 708.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
AstraZeneca 6043.1 67.55B - 5999.5 6084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
William Demant 199.7 66.66B - 198.4 201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Diageo 2800.5 62.05B - 2800.5 2813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Lukoil DRC 78.54 58.09B - 77.45 78.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Investment Latour 107.4 56.24B - 107.4 108.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Glencore 277.04 55.48B - 277.02 278.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Schibsted A 293.3 55.15B - 292.1 294.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Vodafone Group PLC 160.5 55.14B - 160.5 161.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
MIC SA DRC 539.1 54.78B - 537.8 539.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
ING Groep 9.923 54.39B - 10.064 9.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Gazprom 4.834 54.23B - 4.834 4.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Enel 4.754 53.42B - 4.754 4.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲