شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:13
0 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.27%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:23
157 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
897 (6.56%)
تغییر ۶ ماهه
588 (4.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Media Production City 4.65 1.19B - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Egyptian Kuwaiti Hld 1.425 1.18B - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Raya Contact Center 6.8 1.18B - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Upper Egypt Flour Mills 116.26 1.07B - 116.26 116.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Misr Chemical Industries 7.31 1.01B - 7.31 7.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
United Housing&Develop 3.04 933.44M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Acrow Misr 16.62 922.28M - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Pachin 22.7 919.92M - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Egyptian Financial&Industrial 12.44 876.11M - 12.44 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Misr Hotels 16.11 859.32M - 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Industrial Engineering 4.79 837.61M - 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Zahraa Maadi 7.25 807.18M - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Alexandria Pharma 106 775.00M - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
East Delta Flour Mills 122 732.00M - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
El Nasr Clothing & Textiles 0.852 725.13M - 0.852 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Egyptian Starch&Glucose 13.72 712.10M - 13.72 13.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
El Shams 4.38 711.48M - 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Misr Duty 6.7 684.38M - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Middle Egypt Flour Mills 37.55 683.59M - 37.55 37.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Reacap Financial Invest 4.05 678.54M - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Cotton Ginning 1.776 675.28M - 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Golden Pyramids Plaza 1.54 664.23M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Al Ezz 20 647.77M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
El Nasr Transformers & Electrical Products 16.15 638.01M - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Middle East Glass 13.79 631.05M - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۳
Electro Cable 1.499 611.84M - 1.499 1.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
SPINALEX 1.8 602.43M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
General Silos&Storage 41 573.80M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
ARAB DAIRY 3.9 570.00M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Pyramisa Hotels 23.8 560.96M - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Arab Moltaka Invest 10.79 560.66M - 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Cairo Pharma 35.01 538.35M - 35.01 35.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
NHPS 23.8 529.76M - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Nozha Int Hospital 50 527.98M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Mohandes Insurance 11.12 525.14M - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Osool ESB Securities Broker 5.61 498.40M - 5.61 5.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Delta Insurance 19.06 495.00M - 19.06 19.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Alexandria Flour Mills 8.69 493.38M - 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
El Saeed Contracting & RE Inv 0.561 491.78M - 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Al Tawfeek Financial 3.05 464.00M - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱