شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0559
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:55:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.36%)
نوسان سالیانه

EGX 100

12,664
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:04:20
2,824 (18.23%)
تغییر ۳ ماهه
3,274 (20.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,926 (13.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 70.3 99.93B - 70.3 70.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Eastern Tobacco 17.1 52.49B - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Qatar Natl Bank 39.5 45.42B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
El Sewedy Electric 15.15 44.83B - 15.15 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Abou Kir Fertilizers 25.5 36.54B - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Orascom Construction Ltd 109.67 33.50B - 109.67 109.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Vodafone Egypt Telecom 109.98 28.17B - 109.98 109.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۲
Telecom Egypt 11.94 24.09B - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
T M G Holding 9.2 24.02B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Misr Fertilizers 72.29 23.85B - 72.29 72.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Alexandria Containers&goods 14.03 23.56B - 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Global Telecom 2.95 22.65B - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Emaar Misr for Development SAE 3.05 19.75B - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Orange Egypt 14.02 19.31B - 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Ezz Steel 17.52 15.85B - 17.52 17.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Alexandria Mineral Oils 6.11 15.21B - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Egypt Aluminum 34.05 15.08B - 34.05 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
EL Ezz Aldekhela Steel 944.22 14.67B - 944.22 944.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Hermes Holding Co 13.84 14.15B - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Sidi Kerir 17.09 13.72B - 17.09 17.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Edita Food 13.98 13.42B - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۳۱
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 15.78 12.69B - 15.78 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Juhayna Food 11 11.30B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
EIPICO 102.5 10.71B - 102.5 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Medinet Nasr Housing 6.55 10.60B - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Palm Hills Develop 2.24 10.48B - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Ibnsina Pharma 9.74 8.16B - 9.74 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
SODIC 13.28 8.04B - 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Orascom Hotels 5.91 7.25B - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Housing&Develop Bank 42.44 7.10B - 42.44 42.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Citadel Capital - CS 3.54 7.03B - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Egyptian Iron&Steel 4.87 6.63B - 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
GB AUTO 4.82 6.29B - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Cleopatra Hospital 4.3 6.26B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Pioneers Holding 5.95 5.95B - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
MM Group 9.16 5.94B - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
National Bank of Kuwait 40 5.78B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Oriental Weavers 10.2 5.47B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
CI Capital 7.48 4.62B - 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲