کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0599
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:33:14
0 (3.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.96%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:23
522 (3.54%)
تغییر ۳ ماهه
1,065 (8.11%)
تغییر ۶ ماهه
1,941 (12.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 74.8 99.93B - 74.78 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Eastern Tobacco 15.4 52.49B - 15.4 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Qatar Natl Bank 41.75 45.42B - 41.25 41.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
El Sewedy Electric 13.9 44.83B - 13.9 14.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Abou Kir Fertilizers 23.3 36.54B - 23.3 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Orascom Construction Ltd 93.9 33.50B - 92.15 93.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Vodafone Egypt Telecom 77 28.17B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Telecom Egypt 13.25 24.09B - 13.25 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
T M G Holding 10.6 24.02B - 10.59 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Misr Fertilizers 63.55 23.85B - 63.55 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Alexandria Containers&goods 12.3 23.56B - 12.26 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Global Telecom 4.61 22.65B - 4.61 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Emaar Misr for Development SAE 3.06 19.75B - 3.05 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۴
Ezz Steel 11.56 15.85B - 11.56 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Alexandria Mineral Oils 4.46 15.21B - 4.46 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Egypt Aluminum 14.71 15.08B - 14.71 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
EL Ezz Aldekhela Steel 839 14.67B - 830 839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hermes Holding Co 16.3 14.15B - 16.3 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sidi Kerir 11.13 13.72B - 11.13 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Edita Food 19 13.42B - 19 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 22.49 12.69B - 22.49 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Juhayna Food 10.49 11.30B - 10.49 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
EIPICO 74.15 10.71B - 74.15 74.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Medinet Nasr Housing 5.3 10.60B - 5.3 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Palm Hills Develop 2.42 10.48B - 2.42 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ibnsina Pharma 11.22 8.16B - 11.22 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
SODIC 14.35 8.04B - 14.3 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Orascom Hotels 6.33 7.25B - 6.33 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Housing&Develop Bank 47.3 7.10B - 47.3 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Citadel Capital - CS 3.68 7.03B - 3.67 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Egyptian Iron&Steel 3.31 6.63B - 3.31 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
GB AUTO 4.19 6.29B - 4.19 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Cleopatra Hospital 6.35 6.26B - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Pioneers Holding 6.42 5.95B - 6.42 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
MM Group 9.17 5.94B - 9.17 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۱۳
National Bank of Kuwait 40 5.78B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Oriental Weavers 10.41 5.47B - 10.4 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
CI Capital 8.55 4.62B - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳