شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0623
قیمت روز
0 (0.48%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:25:05
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.45%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,313
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:41
115 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
934 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
407 (2.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 82 99.93B - 82 82 0.15 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Eastern Tobacco 15 52.49B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Qatar Natl Bank 45.25 45.42B - 45.25 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
El Sewedy Electric 12.25 44.83B - 12.25 12.25 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Abou Kir Fertilizers 22.2 36.54B - 22.2 22.2 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Orascom Construction Ltd 102.42 33.50B - 102.42 102.42 0.42 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Vodafone Egypt Telecom 65 28.17B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Telecom Egypt 10.62 24.09B - 10.62 10.62 0.05 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
T M G Holding 9.12 24.02B - 9.12 9.12 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Misr Fertilizers 68.26 23.85B - 68.26 68.26 0.24 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Alexandria Containers&goods 11.17 23.56B - 11.17 11.17 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Global Telecom 4.97 22.65B 4.87 4.87 4.97 0.12 2.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Emaar Misr for Development SAE 2.8 19.75B - 2.8 2.8 0.04 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۴
Ezz Steel 11.69 15.85B - 11.69 11.69 0.04 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Alexandria Mineral Oils 4.15 15.21B - 4.13 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Egypt Aluminum 12.5 15.08B - 12.5 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
EL Ezz Aldekhela Steel 550 14.67B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Hermes Holding Co 18.06 14.15B - 18.06 18.06 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Sidi Kerir 11.15 13.72B - 11.15 11.15 0.11 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Edita Food 15.01 13.42B - 15.01 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 25.95 12.69B - 25.95 25.95 0.15 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Juhayna Food 8.99 11.30B - 8.99 8.99 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
EIPICO 65.96 10.71B - 65.96 65.96 0.06 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Medinet Nasr Housing 5.05 10.60B - 5.05 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Palm Hills Develop 2.06 10.48B - 2.06 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Ibnsina Pharma 9.71 8.16B - 9.71 9.71 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
SODIC 15.61 8.04B - 15.61 15.61 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Orascom Hotels 6.61 7.25B - 6.61 6.61 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Housing&Develop Bank 43 7.10B - 43 43 1.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Citadel Capital - CS 2.43 7.03B - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Egyptian Iron&Steel 2.58 6.63B - 2.58 2.58 0.02 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
GB AUTO 3.7 6.29B - 3.7 3.7 0.04 1.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Cleopatra Hospital 6.15 6.26B - 6.15 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Pioneers Holding 5.58 5.95B - 5.58 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
MM Group 10 5.94B - 10 10 0.40 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
National Bank of Kuwait 37 5.78B - 37 37.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Oriental Weavers 10.55 5.47B - 10.55 10.55 0.10 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۳۱
CI Capital 4.8 4.62B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱