کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0583
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:29:15
0 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.00%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,876
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:32:26
1,402 (10.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,352 (9.99%)
تغییر ۶ ماهه
3,022 (16.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 73.51 99.93B - 73.51 73.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Eastern Tobacco 18.49 52.49B - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Qatar Natl Bank 44.25 45.42B - 44.25 44.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
El Sewedy Electric 15.8 44.83B - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Abou Kir Fertilizers 26.98 36.54B - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Orascom Construction Ltd 100.5 33.50B - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Vodafone Egypt Telecom 102 28.17B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Telecom Egypt 14.31 24.09B - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
T M G Holding 11.53 24.02B - 11.53 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Misr Fertilizers 76 23.85B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Alexandria Containers&goods 13.9 23.56B - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Global Telecom 4.48 22.65B - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Emaar Misr for Development SAE 3.46 19.75B - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۴
Ezz Steel 16.26 15.85B - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Alexandria Mineral Oils 5.72 15.21B - 5.72 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Egypt Aluminum 17.21 15.08B - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
EL Ezz Aldekhela Steel 940 14.67B - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Hermes Holding Co 16.56 14.15B - 16.56 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Sidi Kerir 17.7 13.72B - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Edita Food 19.99 13.42B - 19.99 19.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 26.13 12.69B - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Juhayna Food 12.89 11.30B - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
EIPICO 76 10.71B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Medinet Nasr Housing 6.64 10.60B - 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Palm Hills Develop 2.51 10.48B - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Ibnsina Pharma 12.61 8.16B - 12.61 12.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SODIC 16.72 8.04B - 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Orascom Hotels 6.9 7.25B - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Housing&Develop Bank 49.5 7.10B - 49.5 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Citadel Capital - CS 3.6 7.03B - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Egyptian Iron&Steel 4.6 6.63B - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
GB AUTO 4.6 6.29B - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Cleopatra Hospital 6.41 6.26B - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Pioneers Holding 7.52 5.95B - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
MM Group 11.9 5.94B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
National Bank of Kuwait 36.9 5.78B - 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Oriental Weavers 11.77 5.47B - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
CI Capital 9.07 4.62B - 9.07 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱