کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0604
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:42:22
0 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.66%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:48
693 (5.07%)
تغییر ۳ ماهه
790 (5.21%)
تغییر ۶ ماهه
916 (6.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 75.49 99.93B - 75.41 75.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Eastern Tobacco 15.4 52.49B - 15.4 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Qatar Natl Bank 42.97 45.42B - 42.97 42.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
El Sewedy Electric 13.9 44.83B - 13.81 14.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Abou Kir Fertilizers 22.03 36.54B - 22.03 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Orascom Construction Ltd 94.11 33.50B - 94.11 96.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Vodafone Egypt Telecom 69 28.17B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Telecom Egypt 13.4 24.09B - 13.4 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
T M G Holding 11.15 24.02B - 11.15 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Misr Fertilizers 66.5 23.85B - 66.5 68.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Alexandria Containers&goods 11.55 23.56B - 11.5 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Global Telecom 4.81 22.65B - 4.81 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Emaar Misr for Development SAE 3.15 19.75B - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۴
Ezz Steel 11.4 15.85B - 11.32 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Alexandria Mineral Oils 4.56 15.21B - 4.54 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Egypt Aluminum 13.56 15.08B - 13.56 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
EL Ezz Aldekhela Steel 685 14.67B - 670.5 696.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Hermes Holding Co 18.42 14.15B - 18.42 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sidi Kerir 9.93 13.72B - 10.01 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Edita Food 18.15 13.42B - 18.1 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 26.8 12.69B - 26.58 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Juhayna Food 10.03 11.30B - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
EIPICO 75 10.71B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Medinet Nasr Housing 5.3 10.60B - 5.3 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Palm Hills Develop 2.42 10.48B - 2.42 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Ibnsina Pharma 10.25 8.16B - 10.25 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
SODIC 16.2 8.04B - 15.99 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Orascom Hotels 7.1 7.25B - 7.1 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Housing&Develop Bank 48.01 7.10B - 48.01 48.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Citadel Capital - CS 2.76 7.03B - 2.76 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Egyptian Iron&Steel 3.08 6.63B - 3.07 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
GB AUTO 4.23 6.29B - 4.23 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Cleopatra Hospital 6.7 6.26B - 6.6 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Pioneers Holding 5.57 5.95B - 5.56 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
MM Group 9.9 5.94B - 10.1 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
National Bank of Kuwait 43.75 5.78B - 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Oriental Weavers 11.24 5.47B - 11.18 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
CI Capital 8.26 4.62B - 8.1 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲