کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1487
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 23:27:24
0 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

240
قیمت روز
1 (0.42%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
37 (18.23%)
تغییر ۳ ماهه
33 (15.94%)
تغییر ۶ ماهه
57 (31.15%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,463
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:45
33 (2.34%)
تغییر ۳ ماهه
102 (7.46%)
تغییر ۶ ماهه
38 (2.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 670 162.14B - 666.4 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Moller Maersk B 7484 159.91B - 7480 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Moller Maersk A 7060 159.91B - 7060 7090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Coloplast 844.8 123.95B - 836.2 844.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Carlsberg B 1011.5 114.14B - 1003 996.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Carlsberg A 998 114.14B - 974 998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
DSV 649.4 95.77B - 639.2 649.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lundbeck 245.1 86.47B - 245.1 252.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Chr. Hansen 546.8 79.58B - 546.8 551.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 209.8 64.00B - 208.8 209.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Genmab 1376 60.18B - 1361.5 1376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Rockwool Int. B 1605 51.26B - 1582 1605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Rockwool Int. A 1450 51.26B - 1435 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Pandora 300.6 48.39B - 293.2 300.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Tryg 201.2 44.90B - 201.2 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Ambu 110.8 44.55B - 108.5 110.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kobenhavns Lufthavne 5860 44.26B - 5820 5860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
GN Store Nord 310.7 42.23B - 304.3 310.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ISS A/S 162.3 40.16B - 162.25 164.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
G4S 13.99 34.32B - 13.95 14.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Jyske Bank 190.2 31.12B - 190.2 190.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Royal Unibrew 542 25.70B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Topdanmark A/S 336.8 25.06B - 335.2 336.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
DFDS 238.2 23.86B - 237.2 239.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Simcorp A/S 605 20.71B - 594.5 605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
FLSmidth&Co 284.6 19.22B - 284.5 284.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sydbank 108.4 14.81B - 108.4 109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Schouw&Co 479 14.31B - 477.8 479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Ossur 46.05 11.66B - 46.05 47.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Jeudan 1015 10.84B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
ALK-Abello B 1438 10.70B - 1428 1438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Alm. Brand 53.35 10.29B - 53.35 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Scandinavian Tobacco 73 10.14B - 72.95 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Nilfisk 157.2 8.37B - 155.6 157.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Spar Nord Bank 53.8 8.34B - 53.8 54.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲