شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:30:18
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

207
قیمت روز
2 (0.98%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:05
25 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
22 (11.89%)
تغییر ۶ ماهه
207 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:05:16
76 (5.93%)
تغییر ۳ ماهه
43 (3.04%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 330.7 571.76B - 327.55 330.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 124.4 178.65B - 122.65 124.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Oersted 474.3 162.14B - 474.3 476.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Moller Maersk A 8470 159.91B - 8375 8470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Moller Maersk B 9044 159.91B - 8920 9044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Coloplast 627.4 123.95B - 625.6 627.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Carlsberg B 797.4 114.14B - 794.2 797.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Carlsberg A 772 114.14B - 772 778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
DSV 535.6 95.77B - 522.2 537.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Lundbeck 282.8 86.47B - 280.4 282.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Chr. Hansen 657.6 79.58B - 651.6 657.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Vestas Wind 554 79.18B - 552.6 554.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Novozymes B 298.5 77.60B - 292.7 298.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
William Demant 219.6 64.00B - 219.6 221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Genmab 1014 60.18B - 1005.5 995.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Rockwool Int. A 1500 51.26B - 1500 1510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Rockwool Int. B 1710 51.26B - 1702 1714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Pandora 334.7 48.39B - 332 334.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Tryg 172.8 44.90B - 172.5 172.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Ambu 160.7 44.55B - 155.4 160.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Kobenhavns Lufthavne 5660 44.26B - 5620 5660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
GN Store Nord 299 42.23B - 297.9 300.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
ISS A/S 193.6 40.16B - 190.95 193.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
G4S 17.58 34.32B - 17.38 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Jyske Bank 259.9 31.12B - 256.2 259.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Unibrew 506 25.70B - 506 508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Topdanmark A/S 311.6 25.06B - 311 311.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
DFDS 293.4 23.86B - 292 293.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Simcorp A/S 533.5 20.71B - 528.5 535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
FLSmidth&Co 312.5 19.22B - 305.4 312.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Sydbank 152.2 14.81B - 149.9 152.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Schouw&Co 541 14.31B - 528 541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Ossur 32.4 11.66B - 32 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Jeudan 956 10.84B - 946 958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
ALK-Abello B 1066 10.70B - 1062 1066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Alm. Brand 56.3 10.29B - 56.3 56.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Scandinavian Tobacco 85.1 10.14B - 84.4 85.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Nilfisk 275.5 8.37B - 263.5 275.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Spar Nord Bank 54.4 8.34B - 54.3 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴