کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:37:12
0 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
19 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
117 (8.93%)
تغییر ۳ ماهه
132 (10.17%)
تغییر ۶ ماهه
97 (7.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 496.5 162.14B - 496.5 496.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Moller Maersk A 8440 159.91B - 8440 8440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Moller Maersk B 8994 159.91B - 8994 8994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Coloplast 685.4 123.95B - 685.4 685.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Carlsberg B 840 114.14B - 840 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Carlsberg A 824 114.14B - 824 824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
DSV 576.4 95.77B - 576.4 576.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Lundbeck 277.2 86.47B - 277.2 277.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Chr. Hansen 649.4 79.58B - 649.4 649.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 194.2 64.00B - 194.2 194.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Genmab 1122 60.18B - 1122 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Rockwool Int. A 1490 51.26B - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Rockwool Int. B 1684 51.26B - 1684 1684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Pandora 289.7 48.39B - 289.7 289.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Tryg 200.8 44.90B - 200.8 200.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Ambu 190.8 44.55B - 190.8 190.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Kobenhavns Lufthavne 5960 44.26B - 5860 5960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
GN Store Nord 328 42.23B - 328 328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ISS A/S 210.1 40.16B - 208.4 210.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
G4S 20.12 34.32B - 20.12 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Jyske Bank 277.3 31.12B - 277.3 277.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Royal Unibrew 473 25.70B - 473 473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Topdanmark A/S 343 25.06B - 343 343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
DFDS 314.4 23.86B - 314.4 314.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Simcorp A/S 648.5 20.71B - 648.5 648.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
FLSmidth&Co 330.6 19.22B - 330.6 330.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Sydbank 146.2 14.81B - 146.2 146.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Schouw&Co 480.8 14.31B - 480.8 480.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Ossur 32.95 11.66B - 32.7 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Jeudan 1020 10.84B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ALK-Abello B 1091 10.70B - 1091 1091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Alm. Brand 64.8 10.29B - 64.8 64.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Scandinavian Tobacco 78.5 10.14B - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Nilfisk 291 8.37B - 291 291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Spar Nord Bank 58.4 8.34B - 58.4 58.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱