کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1509
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:21:12
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
21 (11.54%)
تغییر ۶ ماهه
8 (4.10%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,448
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:39
23 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
190 (15.13%)
تغییر ۶ ماهه
72 (5.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 561.4 162.14B - 560.4 565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Moller Maersk B 7836 159.91B - 7614 7836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Moller Maersk A 7335 159.91B - 7140 7335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Coloplast 762.2 123.95B - 752 762.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Carlsberg B 881.8 114.14B - 881.4 887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Carlsberg A 852 114.14B - 852 858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
DSV 634 95.77B - 627.2 634.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Lundbeck 261.8 86.47B - 257.7 261.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Chr. Hansen 754.4 79.58B - 736 754.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 217.1 64.00B - 212.8 217.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Genmab 1222.5 60.18B - 1191.5 1222.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Rockwool Int. A 1550 51.26B - 1545 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Rockwool Int. B 1705 51.26B - 1705 1718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Pandora 228.9 48.39B - 228.9 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Tryg 221 44.90B - 220 221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ambu 89.6 44.55B - 89 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Kobenhavns Lufthavne 5800 44.26B - 5800 5820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
GN Store Nord 320.9 42.23B - 317.9 320.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
ISS A/S 199.2 40.16B - 196.7 199.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
G4S 18.07 34.32B - 18.02 18.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Jyske Bank 245 31.12B - 242 245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Royal Unibrew 477 25.70B - 476 479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Topdanmark A/S 374.4 25.06B - 371.2 374.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
DFDS 269 23.86B - 262 269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Simcorp A/S 644.5 20.71B - 636.5 644.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
FLSmidth&Co 280 19.22B - 275.5 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Sydbank 132.4 14.81B - 127.6 132.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Schouw&Co 502.5 14.31B - 496.4 502.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ossur 38.45 11.66B - 38.2 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Jeudan 1020 10.84B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
ALK-Abello B 1599 10.70B - 1599 1628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Alm. Brand 57.9 10.29B - 57.5 57.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Scandinavian Tobacco 76.95 10.14B - 76.95 77.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Nilfisk 198.6 8.37B - 198.6 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Spar Nord Bank 57.3 8.34B - 57 57.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳