شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1524
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:10:13
0 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
1 (0.55%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,293
قیمت روز
3 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
104 (7.48%)
تغییر ۳ ماهه
85 (6.14%)
تغییر ۶ ماهه
44 (3.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 301.05 571.76B - 301.05 301.05 1.15 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 137.95 178.65B - 137.95 137.95 1.20 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Oersted 453.7 162.14B - 450 454.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Moller Maersk A 8370 159.91B - 8370 8370 30.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Moller Maersk B 8934 159.91B - 8934 8934 28.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Coloplast 623.8 123.95B - 623.8 623.8 5.40 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Carlsberg A 714 114.14B - 714 714 2.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Carlsberg B 717.8 114.14B - 717.8 717.8 5.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
DSV 501 95.77B - 501 501 1.30 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Lundbeck 272.8 86.47B - 272.8 272.8 3.10 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Chr. Hansen 595.8 79.58B - 595.8 595.8 1.40 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Vestas Wind 507.2 79.18B - 507.2 507.2 2.80 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Novozymes B 298.9 77.60B - 298.9 298.9 3.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
William Demant 198.4 64.00B - 198.4 198.4 4.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Genmab 1047.5 60.18B - 1047.5 1047.5 9.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Rockwool Int. A 1560 51.26B - 1510 1560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Rockwool Int. B 1766 51.26B - 1766 1766 11.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Pandora 297.1 48.39B - 297.1 297.1 1.10 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Tryg 163.8 44.90B - 163.8 163.8 0.50 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Ambu 152.1 44.55B - 152.1 152.1 1.80 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Kobenhavns Lufthavne 5720 44.26B - 5680 5720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
GN Store Nord 250 42.23B - 250 250 4.90 1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
ISS A/S 187.65 40.16B - 187.65 187.65 0.55 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
G4S 16.9 34.32B - 16.9 16.9 1.50 9.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Jyske Bank 254.5 31.12B - 254.5 254.5 0.60 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Royal Unibrew 481 25.70B - 481 481 3.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Topdanmark A/S 302 25.06B - 302 302 2.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
DFDS 250.4 23.86B - 250.4 250.4 0.60 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Simcorp A/S 464.4 20.71B - 464.4 464.4 12.40 2.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
FLSmidth&Co 307.2 19.22B - 307.2 307.2 3.70 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Sydbank 161.3 14.81B - 161.3 161.3 0.30 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Schouw&Co 526.5 14.31B - 520.5 526.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Ossur 33.9 11.66B - 33.9 33.9 0.30 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Jeudan 994 10.84B - 990 994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
ALK-Abello B 911 10.70B - 911 911 7.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Alm. Brand 51.6 10.29B - 51.6 51.6 0.40 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Scandinavian Tobacco 86.35 10.14B - 86.35 86.35 0.50 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Nilfisk 263 8.37B - 259.5 263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Spar Nord Bank 55 8.34B - 55 55 0.10 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳