شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1482
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:01:03
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

235
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
5 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
32 (15.76%)
تغییر ۶ ماهه
53 (29.12%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:02:17
95 (6.61%)
تغییر ۳ ماهه
135 (9.59%)
تغییر ۶ ماهه
281 (22.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 610.6 162.14B - 610.6 610.6 0.80 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Moller Maersk A 9015 159.91B - 9015 9015 55.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Moller Maersk B 9606 159.91B - 9606 9606 82.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Coloplast 806.6 123.95B - 806.6 806.6 1.20 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Carlsberg B 969 114.14B - 969 969 0.40 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Carlsberg A 932 114.14B - 932 932 6.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
DSV 734.8 95.77B - 734.8 734.8 1.60 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Lundbeck 241.2 86.47B - 241.2 241.2 2.30 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Chr. Hansen 512.2 79.58B - 512.2 512.2 3.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 198.2 64.00B - 198.2 198.2 0.90 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Genmab 1508.5 60.18B - 1508.5 1508.5 3.50 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Rockwool Int. B 1435 51.26B - 1435 1435 14.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Rockwool Int. A 1355 51.26B - 1355 1355 10.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Pandora 276.5 48.39B - 276.5 276.5 1.50 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Tryg 181.4 44.90B - 181.4 181.4 0.90 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Ambu 119 44.55B - 119 119 0.60 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Kobenhavns Lufthavne 5800 44.26B - 5800 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
GN Store Nord 305.8 42.23B - 305.8 305.8 0.40 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
ISS A/S 151.5 40.16B - 151.5 151.5 0.40 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
G4S 18.17 34.32B - 18.17 18.17 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Jyske Bank 226.4 31.12B - 226.4 226.4 0.20 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Royal Unibrew 590 25.70B - 586 590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Topdanmark A/S 293 25.06B - 293 293 1.60 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
DFDS 294 23.86B - 294 294 0.60 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Simcorp A/S 685 20.71B - 685 685 1.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
FLSmidth&Co 251.7 19.22B - 251.7 251.7 2.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Sydbank 129.7 14.81B - 129.7 129.7 0.20 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Schouw&Co 516.5 14.31B - 516.5 516.5 1.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Ossur 49.15 11.66B - 49.15 49.15 0.25 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Jeudan 1185 10.84B - 1185 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
ALK-Abello B 1647 10.70B - 1647 1647 10.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Alm. Brand 54.65 10.29B - 54.65 54.65 0.30 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Scandinavian Tobacco 78 10.14B - 77.9 78.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nilfisk 125.4 8.37B - 125.4 127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Spar Nord Bank 63.3 8.34B - 63.3 63.3 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۰۱