کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:41:20
0 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

704
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
4 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
76 (12.10%)
تغییر ۶ ماهه
29 (4.30%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:32
20 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
47 (4.67%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 540 292.40B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Komercni Banka 905.5 179.50B - 905.5 905.5 4.50 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
O2 C.R 227 78.95B - 227 227 0.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Vienna Insurance AG 588.5 77.34B - 588.5 588.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 90.5 59.42B - 90.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۵۸
Moneta Money Bank 75.95 39.65B - 75.95 75.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۰۹
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 13760 29.20B - 13760 13760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Central European Media 93.4 13.81B - 93.4 93.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Stock Spirit 65.5 13.36B - 65.5 65.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Pegas Nonwove 756 7.91B - 756 756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Kofola CeskoSlovensko as 289 6.84B - 289 289 1.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Tatry Mountain 790 4.79B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۲:۰۵
Energoaqua as 2600 1.75B - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Toma as 1220 1.62B - 1220 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Photon 19.5 501.85M - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
E4U as 106 260.69M - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۰۷
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 822.4 - - 822.4 822.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴