شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.044
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:09:13
0 (3.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

628
قیمت روز
2 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
44 (6.55%)
تغییر ۶ ماهه
628 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,035
قیمت روز
4 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
58 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
47 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
25 (2.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 540.5 292.40B - 540.5 540.5 17.00 3.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Komercni Banka 885 179.50B - 885 885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
O2 C.R 247 78.95B - 247 247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Vienna Insurance AG 552 77.34B - 552 552 2.50 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 79 59.42B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Moneta Money Bank 75.95 39.65B - 75.95 75.95 0.75 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 14560 29.20B - 14560 14560 140.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Central European Media 74.2 13.81B - 74.2 74.2 1.50 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Stock Spirit 61.4 13.36B - 61.4 61.4 0.90 1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Pegas Nonwove 870 7.91B - 870 870 4.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Kofola CeskoSlovensko as 284 6.84B - 284 284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Tatry Mountain 740 4.79B - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۲
Energoaqua as 2620 1.75B - 2620 2620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
Toma as 1090 1.62B - 1090 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Photon 8.5 501.85M - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
E4U as 101 260.69M - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 841.4 - - 841.4 841.4 18.20 2.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰