شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0431
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:37:04
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

806
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:03:15
28 (3.36%)
تغییر ۳ ماهه
102 (14.49%)
تغییر ۶ ماهه
178 (28.34%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:31:31
48 (4.60%)
تغییر ۳ ماهه
32 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 513 292.40B - 513 513 2.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Komercni Banka 782.5 179.50B - 782.5 782.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۰۲
O2 C.R 228 78.95B - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۰۲
Vienna Insurance AG 639 77.34B - 639 639 4.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 132 59.42B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Moneta Money Bank 79.2 39.65B - 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 14280 29.20B - 14280 14280 400.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Central European Media 102.4 13.81B - 102.4 102.4 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Stock Spirit 61.5 13.36B - 61.5 61.5 0.50 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Pegas Nonwove 720 7.91B - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Kofola CeskoSlovensko as 290 6.84B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۹:۰۱
Tatry Mountain 905 4.79B - 905 905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Energoaqua as 2480 1.75B - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Toma as 1220 1.62B - 1220 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Photon 40 501.85M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۰۲
E4U as 99.5 260.69M - 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۰۲
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 849.4 - - 849.4 849.4 1.40 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱