کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0438
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:41:29
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

693
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
6 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
65 (10.35%)
تغییر ۶ ماهه
693 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
85 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
22 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
20 (1.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 537 292.40B - 537 537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Komercni Banka 905.5 179.50B - 905.5 905.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
O2 C.R 248.5 78.95B - 248.5 248.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Vienna Insurance AG 650 77.34B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 89.5 59.42B - 89.5 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Moneta Money Bank 80.35 39.65B - 80.35 80.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 13960 29.20B - 13960 13960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Central European Media 93.5 13.81B - 93.5 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Stock Spirit 65.5 13.36B - 65.5 65.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Pegas Nonwove 760 7.91B - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Kofola CeskoSlovensko as 304 6.84B - 304 304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Tatry Mountain 760 4.79B - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Energoaqua as 2500 1.75B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Toma as 1220 1.62B - 1190 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Photon 15 501.85M - 14 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
E4U as 102 260.69M - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 951.8 - - 951.8 951.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱