شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0442
قیمت روز
0 (0.68%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:15:16
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

719
قیمت روز
5 (0.7%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
91 (14.49%)
تغییر ۳ ماهه
82 (12.87%)
تغییر ۶ ماهه
719 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,066
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:25
14 (1.26%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
45 (4.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 554 292.40B - 554 554 2.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Komercni Banka 948 179.50B - 948 948 23.00 2.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
O2 C.R 246 78.95B - 246 246 6.00 2.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Vienna Insurance AG 555.5 77.34B - 555.5 555.5 2.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 89 59.42B - 89 89 1.50 1.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۸
Moneta Money Bank 76.65 39.65B - 76.65 76.65 0.55 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 14300 29.20B - 14300 14300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Central European Media 76.7 13.81B - 76.7 76.7 0.80 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Stock Spirit 68 13.36B - 68 68 0.70 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Pegas Nonwove 832 7.91B - 832 832 4.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Kofola CeskoSlovensko as 303 6.84B - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Tatry Mountain 760 4.79B - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Energoaqua as 2500 1.75B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Toma as 1120 1.62B - 1120 1120 60.00 5.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۸
Photon 11.2 501.85M - 11.2 11.2 0.90 8.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۸
E4U as 103 260.69M - 103 103 5.00 5.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۸
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 821.8 - - 821.8 821.8 3.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷