کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:43:03
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

829
قیمت روز
1 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
131 (18.77%)
تغییر ۳ ماهه
113 (15.78%)
تغییر ۶ ماهه
195 (30.76%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,041
قیمت روز
7 (0.67%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:32:47
8 (0.73%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
28 (2.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 515 292.40B - 515 515 5.50 1.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Komercni Banka 825 179.50B - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
O2 C.R 218 78.95B - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۲
Vienna Insurance AG 602.5 77.34B - 602.5 602.5 6.50 1.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 103 59.42B - 103 103 1.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Moneta Money Bank 76.15 39.65B - 76.15 76.15 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 13740 29.20B - 13740 13740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Central European Media 107.4 13.81B - 107.4 107.4 0.80 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Stock Spirit 66.3 13.36B - 66.3 66.3 0.60 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Pegas Nonwove 700 7.91B - 700 700 2.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Kofola CeskoSlovensko as 296 6.84B - 296 296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Tatry Mountain 810 4.79B - 810 810 10.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Energoaqua as 2500 1.75B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۱:۰۲
Toma as 1210 1.62B - 1210 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۱:۰۳
Photon 21.3 501.85M - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
E4U as 105 260.69M - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 784 - - 784 784 3.60 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰