کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:33:05
5 (12.64%)
تغییر ۳ ماهه
3 (6.81%)
تغییر ۶ ماهه
1 (1.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.48 1.06B - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Vasilikos 2.42 194.23M - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Hellenic Bnk 0.9 150.84M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Logicom 1.31 111.12M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Petrolina 1.14 102.38M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Demetra Inv 0.51 97.60M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.454 68.81M - 0.454 0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Atlantic Ins C 1.3 59.45M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Stademos Hotel 1.5 51.48M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Keo Plc 1.39 48.04M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Tsokkos Htls 0.124 37.43M - 0.124 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Interlife 3 28.78M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
K+G Complex 0.202 26.49M - 0.202 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Frou Frou 0.246 24.32M - 0.246 0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Pandora Inv 0.071 23.34M - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Cyprus Trading 0.195 23.31M - 0.195 0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Woolworth 0.103 22.46M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Lordos Hotel 0.61 21.53M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Salamis Tours 0.79 20.27M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Amathus Navg 0.142 19.29M - 0.142 0.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Constantinou Bros Hotels 0.12 18.96M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۶:۰۲
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.052 14.51M - 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
NETinfo PLC 1.25 12.78M - 1.25 1.25 0.10 8.70% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۳۵
Ermes Dept Sto 0.049 11.03M - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
R Energy 1 5.65 9.88M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Mallouppas & Papacostas 0.22 9.16M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Blue Island Pl 0.61 8.95M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Interfund Inve 0.138 8.88M - 0.138 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Leptos Caly 0.069 5.59M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Ccc Tourist 0.028 5.10M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.326 4.70M - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
K Kythreotis 0.1 4.25M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Lordos United Plastics 0.078 3.74M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Laiki Capital 0.011 2.54M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۴
Sfs Group 0.024 2.36M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲
Mitsides Publi 0.23 2.30M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Claridge Inves 0.024 2.27M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲