شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:59
2 (3.22%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.39%)
تغییر ۶ ماهه
3 (6.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.452 1.06B - 1.452 1.452 0.05 3.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Vasilikos 2.2 194.23M - 2.2 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Hellenic Bnk 0.85 150.84M - 0.844 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Logicom 1.3 111.12M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Petrolina 1 102.38M - 0.995 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Demetra Inv 0.48 97.60M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۱
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.4 68.81M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Atlantic Ins C 1.3 59.45M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Stademos Hotel 1.48 51.48M - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Keo Plc 1.38 48.04M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Tsokkos Htls 0.119 37.43M - 0.114 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Interlife 2.8 28.78M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
K+G Complex 0.2 26.49M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Frou Frou 0.226 24.32M - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۰:۰۱
Pandora Inv 0.072 23.34M - 0.072 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Cyprus Trading 0.173 23.31M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Woolworth 0.084 22.46M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Lordos Hotel 0.5 21.53M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Salamis Tours 0.75 20.27M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Amathus Navg 0.117 19.29M - 0.117 0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Constantinou Bros Hotels 0.107 18.96M - 0.107 0.107 0.01 9.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.111 14.51M - 0.111 0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۱
NETinfo PLC 1.13 12.78M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Ermes Dept Sto 0.044 11.03M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
R Energy 1 5.65 9.88M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Mallouppas & Papacostas 0.175 9.16M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Blue Island Pl 0.72 8.95M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Interfund Inve 0.1 8.88M - 0.1 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Leptos Caly 0.075 5.59M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Ccc Tourist 0.026 5.10M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.286 4.70M - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۲
K Kythreotis 0.11 4.25M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lordos United Plastics 0.079 3.74M - 0.079 0.079 0.00 5.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Laiki Capital 0.011 2.54M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Sfs Group 0.012 2.36M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Mitsides Publi 0.23 2.30M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Claridge Inves 0.021 2.27M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱