کالایاب
شاخص یاب
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1515
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:21:19
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
20 (10.99%)
تغییر ۶ ماهه
9 (4.66%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,900
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:09
130 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
166 (9.56%)
تغییر ۶ ماهه
78 (4.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3100 31.60B - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Zagrebacka Banka 58 19.53B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۴
Hrvatske Telekom 156.5 12.21B - 156.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Valamar Riviera DD 39.7 5.08B - 39.7 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Adris Grupa P 468 4.67B - 468 468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Plava Laguna DD 1630 3.91B - 1630 1630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Maistra dd 306 3.28B - 306 306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۳:۰۲
Atlantic Grupa 1180 3.27B - 1180 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Podravka 415 2.27B - 415 415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Arenaturist 360 2.14B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Koncar Elektro 695 1.70B - 695 695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1175 1.39B - 1175 1175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Liburnia Riviera Hoteli DD 3800 1.27B - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Ad Plastik 188.5 825.22M - 188.5 188.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Atlantska Plovidba 310 662.87M - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Luka Rijeka 41.4 620.10M - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Kras dd 388 546.70M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۰۴
Imperial DD 760 518.22M - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Tankerska Next Generation 31 410.47M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Dalekovod 5.82 285.51M - 5.82 5.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Viro 81.5 174.72M - 81.5 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Luka Ploce 430 170.88M - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Djuro Djakovic 9.86 162.96M - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Hoteli Maestral DD 428 155.75M - 428 428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 140 107.97M - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۲:۰۲
Uljanik Plovidbe 39.8 61.19M - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Ingra 3.72 58.79M - 3.72 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Petrokemija 19 38.61M - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Tehnika 130 21.98M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 17.5 18.88M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jadran dd 15.7 - - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
RIZ Odasiljaci dd 12 - - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳