شاخص یاب
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1542
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:46:16
0 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (5.70%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,715
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:32:23
83 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
117 (6.36%)
تغییر ۶ ماهه
134 (7.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3280 31.60B - 3280 3280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Zagrebacka Banka 57.6 19.53B - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Hrvatske Telekom 153.5 12.21B - 153.5 153.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Valamar Riviera DD 32.2 5.08B - 32.2 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲
Adris Grupa P 421 4.67B - 421 421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Plava Laguna DD 1620 3.91B - 1620 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲
Maistra dd 300 3.28B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Atlantic Grupa 1110 3.27B - 1110 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Podravka 361 2.27B - 361 361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Arenaturist 345 2.14B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Koncar Elektro 565 1.70B - 565 565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Hup Zagreb 3880 1.43B - 3880 3880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Ericsson N.Tesla 980 1.39B - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Liburnia Riviera Hoteli DD 3800 1.27B - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲
Ad Plastik 177 825.22M - 177 177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Atlantska Plovidba 421 662.87M - 421 421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Luka Rijeka 39 620.10M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Kras dd 356 546.70M - 356 356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Imperial DD 810 518.22M - 810 810 5.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Tankerska Next Generation 38.8 410.47M - 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Dalekovod 6.88 285.51M - 6.88 6.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Viro 103 174.72M - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Luka Ploce 354 170.88M - 354 354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۲
Djuro Djakovic 12.7 162.96M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Hoteli Maestral DD 390 155.75M - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 130 107.97M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Uljanik Plovidbe 99.2 61.19M - 99.2 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Ingra 3.69 58.79M - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Petrokemija 32 38.61M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Tehnika 128 21.98M - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 12 18.88M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jadran dd 11.6 - - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
RIZ Odasiljaci dd 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳