شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1486
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:42:11
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

233
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:35
6 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
31 (15.35%)
تغییر ۶ ماهه
51 (28.02%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,977
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:57
95 (5.02%)
تغییر ۳ ماهه
113 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
221 (12.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Zagrebacka Banka 60.5 19.53B - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Hrvatske Telekom 168.5 12.21B - 168.5 168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Valamar Riviera DD 37.7 5.08B - 37.7 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Adris Grupa P 497 4.67B - 497 497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Plava Laguna DD 1700 3.91B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
Maistra dd 304 3.28B - 304 304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Atlantic Grupa 1300 3.27B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Podravka 470 2.27B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Arenaturist 372 2.14B - 372 372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Koncar Elektro 635 1.70B - 635 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1300 1.39B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Liburnia Riviera Hoteli DD 4760 1.27B - 4760 4760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Ad Plastik 187.5 825.22M - 187.5 187.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Atlantska Plovidba 398 662.87M - 398 398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Luka Rijeka 41.4 620.10M - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Kras dd 1050 546.70M - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۹:۰۲
Imperial DD 845 518.22M - 845 845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Tankerska Next Generation 39 410.47M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Dalekovod 5.36 285.51M - 5.36 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Viro 89.5 174.72M - 89.5 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Luka Ploce 400 170.88M - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Djuro Djakovic 4.95 162.96M - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Hoteli Maestral DD 250 155.75M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 136 107.97M - 136 136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Uljanik Plovidbe 32.2 61.19M - 32.2 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Ingra 3.86 58.79M - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Petrokemija 56 38.61M - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Tehnika 165 21.98M - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 17.4 18.88M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Jadran dd 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
RIZ Odasiljaci dd 3.5 - - 3.5 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳