شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:44:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

10,713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:17
908 (7.81%)
تغییر ۳ ماهه
1,750 (14.04%)
تغییر ۶ ماهه
2,785 (20.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 15.96 147.35B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Grupo Financiero Improsa Pref 1.15 25.44B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Astra Rocket 2.49 489.89M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Florida Ice & Farm 740 - - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ilg Logistics S.A. 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰