کالایاب
شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 15:55:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.73%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

9,768
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:03:44
376 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
945 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
2,694 (21.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Holcim De Costa Rica S.A. 14.5 147.35B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Grupo Financiero Improsa Pref 1.05 25.44B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Astra Rocket 2.48 489.89M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
Ilg Logistics S.A. 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Florida Ice & Farm 669.9 - - 669.9 669.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲