کالایاب
شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0017
قیمت روز
0 (6.25%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

10,081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:01:46
1,453 (12.60%)
تغییر ۳ ماهه
2,197 (17.90%)
تغییر ۶ ماهه
3,713 (26.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 15.96 147.35B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Grupo Financiero Improsa Pref 1.2 25.44B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Astra Rocket 2.49 489.89M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Florida Ice & Farm 695.99 - - 695.99 695.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Ilg Logistics S.A. 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰