شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:44:08
0 (7.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

11,527
قیمت روز
21 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
651 (5.35%)
تغییر ۳ ماهه
1,145 (9.04%)
تغییر ۶ ماهه
3,071 (21.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim De Costa Rica S.A. 16 147.35B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Grupo Financiero Improsa Pref 1.16 25.44B - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Astra Rocket 2.49 489.89M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Ilg Logistics S.A. 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Florida Ice & Farm 803.48 - - 803.48 803.48 1.52 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳