شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

119,139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
3,664 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
18,614 (18.52%)
تغییر ۶ ماهه
35,025 (41.64%)
نوسان سالیانه

COL General

1,608
قیمت روز
2 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:46
57 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
121 (8.14%)
تغییر ۶ ماهه
212 (15.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3095 122762.70B - 3095 3095 25.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Bcolombia 41820 33893.16B - 41820 41820 240.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Bancolombia Pf 43780 33893.16B - 43780 43780 20.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Interconnection Electric 18980 31290.03B - 18980 18980 140.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Grupoaval 1400 26750.26B - 1400 1400 5.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Aval Acciones y Valores Pref 1400 26750.26B - 1400 1400 10.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Banco De Bogota 83960 22437.65B - 83960 83960 1020.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Pfgrupsura 28180 21507.67B - 28180 28180 120.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Suramericana 33220 21507.67B - 33220 33220 120.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Empresa Energia Bogota 2170 18627.85B - 2170 2170 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Grupo Argos 17920 16462.17B - 17920 17920 80.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Pfgrupoarg 13180 16462.17B - 13180 13180 320.00 2.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Cementos Argos Pf 5210 13014.40B - 5210 5210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Cemargos 6780 13014.40B - 6780 6780 40.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Nutresa 24700 12328.97B - 24700 24700 300.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Promigas 7750 8636.05B - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Almacenes Exito 17960 7211.80B - 17880 17960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Banco de Occidente SA 38000 6124.59B - 38000 38000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Corporacion Financiera Colombiana 24020 5886.46B - 24020 24020 480.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Colombiana 28500 5886.46B - 28500 28500 100.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Celsia 4330 4943.02B - 4330 4330 10.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Cemex Latam 4275 4561.60B - 4275 4275 75.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 69000 4132.12B - 69000 69000 1000.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Banco Davivienda Pf 43500 3995.76B - 43500 43500 160.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 360 3983.72B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 10340 2165.27B - 10340 10340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Canacol Energy 12160 1673.98B - 12160 12280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Etb 250 1370.13B - 250 250 17.00 6.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Conconcret 444 890.07B - 444 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Avianca Pf 1855 795.81B - 1855 1865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Bolsa De Valores De Colombia 10700 678.88B - 10700 10700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Carton de Colombia 9850 642.79B - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Construcciones el Condor SA 1270 622.66B - 1270 1270 30.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Mineros SA 3210 609.02B - 3210 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 11.2 88.30B - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Coltejer 1105 70.13B - 1105 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Fabricato SA 5.25 65.52B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۰۱