کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

95,665
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
379 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
11,551 (13.73%)
تغییر ۶ ماهه
95,665 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,574
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:50
182 (13.05%)
تغییر ۳ ماهه
130 (8.97%)
تغییر ۶ ماهه
13 (0.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3030 122762.70B - 3030 3030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bancolombia Pf 41440 33893.16B - 41440 41440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bcolombia 41080 33893.16B - 41080 41080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Interconnection Electric 16300 31290.03B - 16300 16300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Grupoaval 1285 26750.26B - 1285 1285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Aval Acciones y Valores Pref 1310 26750.26B - 1310 1310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Banco De Bogota 66920 22437.65B - 66920 66960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Pfgrupsura 34100 21507.67B - 34100 34100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Suramericana 35320 21507.67B - 35320 35320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Empresa Energia Bogota 2105 18627.85B - 2105 2105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Argos 17860 16462.17B - 17860 17860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Pfgrupoarg 14820 16462.17B - 14820 14820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Cementos Argos Pf 6740 13014.40B - 6740 6740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Cemargos 8110 13014.40B - 8110 8110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Nutresa 25720 12328.97B - 25720 25720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Promigas 6000 8636.05B - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Almacenes Exito 14000 7211.80B - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Banco de Occidente SA 38500 6124.59B - 38500 38500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Colombiana 26000 5886.46B - 26000 26000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Corporacion Financiera Colombiana 22200 5886.46B - 22200 22200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Celsia 4510 4943.02B - 4510 4510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Cemex Latam 5000 4561.60B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 51460 4132.12B - 51460 51460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
Banco Davivienda Pf 39520 3995.76B - 39520 39520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 320 3983.72B - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 10400 2165.27B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Canacol Energy 10020 1673.98B - 10020 10020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Etb 259 1370.13B - 259 259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Conconcret 444 890.07B - 444 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Avianca Pf 1580 795.81B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bolsa De Valores De Colombia 12200 678.88B - 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Carton de Colombia 6530 642.79B - 6530 6530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Construcciones el Condor SA 1240 622.66B - 1240 1240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Mineros SA 2210 609.02B - 2210 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 7.5 88.30B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۰۲
Coltejer 1015 70.13B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 6.5 65.52B - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱