کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

102,588
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
6,618 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
18,474 (21.96%)
تغییر ۶ ماهه
14,157 (16.01%)
نوسان سالیانه

COL General

1,538
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:02:25
76 (4.73%)
تغییر ۳ ماهه
230 (17.57%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2930 122762.70B - 2930 2930 5.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Bancolombia Pf 40340 33893.16B 40680 40340 40680 280.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Bcolombia 38660 33893.16B - 38660 38660 60.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Interconnection Electric 18880 31290.03B 18720 18720 18880 280.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Grupoaval 1230 26750.26B - 1230 1230 30.00 2.44% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Aval Acciones y Valores Pref 1255 26750.26B - 1255 1255 5.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Banco De Bogota 67200 22437.65B - 67200 67200 1260.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Suramericana 34100 21507.67B 34340 34100 34340 100.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Pfgrupsura 31300 21507.67B 31400 31300 31400 600.00 1.92% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Empresa Energia Bogota 2165 18627.85B 2160 2160 2165 20.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Pfgrupoarg 14180 16462.17B - 14180 14180 20.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Grupo Argos 17260 16462.17B 17140 17140 17260 60.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Cementos Argos Pf 6270 13014.40B 6250 6250 6270 30.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Cemargos 7450 13014.40B 7500 7450 7500 150.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Nutresa 25480 12328.97B 25220 25220 25480 80.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Promigas 6000 8636.05B - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Almacenes Exito 14400 7211.80B 14300 14300 14400 60.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Banco de Occidente SA 38000 6124.59B - 38000 38000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Colombiana 24940 5886.46B 24920 24920 24940 160.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Corporacion Financiera Colombiana 21600 5886.46B - 21600 21600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۰۷
Celsia 4220 4943.02B 4235 4220 4235 55.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Cemex Latam 4335 4561.60B - 4335 4335 90.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 52960 4132.12B - 52960 52960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Banco Davivienda Pf 40240 3995.76B 40360 40240 40360 360.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 322 3983.72B - 322 322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 10700 2165.27B - 10700 10700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۰۲
Canacol Energy 10160 1673.98B - 10160 10160 60.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Etb 252 1370.13B - 252 252 3.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Conconcret 505 890.07B - 505 505 15.00 3.06% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Avianca Pf 1500 795.81B 1450 1450 1500 75.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Bolsa De Valores De Colombia 12400 678.88B - 12400 12400 60.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Carton de Colombia 9850 642.79B - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Construcciones el Condor SA 1265 622.66B 1225 1225 1265 30.00 2.43% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Mineros SA 2565 609.02B 2585 2565 2585 35.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 8 88.30B - 8 8 0.20 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Coltejer 1015 70.13B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 6 65.52B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳