شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

98,599
قیمت روز
45 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
14,485 (17.22%)
تغییر ۳ ماهه
14,091 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
98,599 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,489
قیمت روز
6 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
57 (4.01%)
تغییر ۳ ماهه
41 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
26 (1.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3055 122762.70B 3040 3040 3055 30.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Bancolombia Pf 35700 33893.16B 35480 35480 35700 20.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Bcolombia 34800 33893.16B 34340 34340 34800 40.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Interconnection Electric 14120 31290.03B 14100 14100 14120 120.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Grupoaval 1125 26750.26B - 1125 1125 5.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Aval Acciones y Valores Pref 1130 26750.26B - 1130 1130 10.00 0.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Banco De Bogota 63000 22437.65B - 63000 63000 480.00 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pfgrupsura 33300 21507.67B 33140 33140 33300 80.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Suramericana 35000 21507.67B 34740 34740 35000 160.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Empresa Energia Bogota 1915 18627.85B 1910 1910 1915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Pfgrupoarg 15360 16462.17B - 15360 15360 220.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Grupo Argos 18480 16462.17B - 18480 18480 200.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Cemargos 8150 13014.40B 8060 8060 8150 50.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Cementos Argos Pf 6680 13014.40B - 6680 6680 30.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Nutresa 26740 12328.97B 26560 26560 26740 20.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Promigas 5590 8636.05B - 5590 5590 230.00 4.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Almacenes Exito 14600 7211.80B - 14600 14600 20.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Banco de Occidente SA 38260 6124.59B - 38260 38260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Corporacion Financiera Colombiana 19500 5886.46B - 19500 19980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۲:۳۵
Colombiana 22600 5886.46B - 22600 22600 20.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Celsia 4315 4943.02B - 4315 4315 15.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Cemex Latam 5170 4561.60B 5160 5160 5170 30.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 51900 4132.12B - 51900 51900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱:۳۴
Banco Davivienda Pf 37100 3995.76B - 37100 37100 160.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 270 3983.72B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 9560 2165.27B - 9560 9560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Canacol Energy 9930 1673.98B - 9930 9930 70.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Etb 248 1370.13B - 244 248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Conconcret 357 890.07B - 357 357 11.00 3.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Avianca Pf 1840 795.81B 1835 1835 1840 40.00 2.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Bolsa De Valores De Colombia 11120 678.88B 11100 11100 11120 60.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Carton de Colombia 6500 642.79B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۳۵
Construcciones el Condor SA 1135 622.66B - 1135 1135 50.00 4.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Mineros SA 2000 609.02B - 2000 2000 10.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 7.57 88.30B - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Coltejer 1015 70.13B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 7 65.52B - 6.99 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۲:۳۵