شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1415
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:09:15
0 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:00:52
21 (9.17%)
تغییر ۳ ماهه
47 (23.15%)
تغییر ۶ ماهه
56 (28.87%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,413
قیمت روز
10 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:33:10
84 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
165 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
675 (24.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tungsten A 6.85 6.9 6.85 6.9 0.11 1.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Soyea A 8.4 8.45 8.4 8.45 0.20 2.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Beingmate A 5.95 5.92 5.92 5.95 0.23 4.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Tungkong A 11.45 - 11.45 11.45 0.08 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Sinodata A 17.79 17.76 17.76 17.79 0.07 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Lonkey A 5.39 5.41 5.39 5.41 0.03 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Sanxiang A 5.07 5.04 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Rastar Group 5.25 5.22 5.22 5.25 0.09 1.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Shandong Longquan Pipeline Eng A 4.51 4.53 4.51 4.53 0.04 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Eastcompeace A 14.93 14.88 14.88 14.93 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Jiangsu Feiliks Intl Logistics 6.76 6.81 6.76 6.81 0.07 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Guangdong Silvere Sci and Tech 5.48 5.51 5.48 5.51 0.10 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Longxing Chemical Stock Co Ltd 4.82 4.84 4.82 4.84 0.03 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Shanghai Xintonglian Packaging 8.83 8.79 8.79 8.83 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Zy Tungsten A 6.58 6.66 6.58 6.66 0.22 3.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Aerospace Auto 4.83 4.86 4.83 4.86 0.05 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Zhejiang Goldensea Environment 10.03 10.07 10.03 10.07 0.05 0.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Guangdong Failong Crystal Tech 10.23 10.24 10.23 10.24 0.04 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Fujian SBS Zipper Science Tech 5.96 6 5.96 6 0.10 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Sanquan Food A 10.89 - 10.89 10.89 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Shandong Synthesis Electronic 15.23 15.2 15.2 15.23 0.11 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Lanzhou Haimo Technologies Co 4.79 4.8 4.79 4.8 0.04 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Jiuli Metals A 8.22 8.2 8.2 8.22 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Jinzhou Port A 3.09 3.11 3.09 3.11 0.02 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Beijing ConST Instruments Tech 15.42 15.54 15.42 15.54 0.39 2.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Shenzhen Kingsun Science Tech 10.97 10.94 10.94 10.97 0.36 3.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Zhejiang Jinggong Science Tech 4.75 4.78 4.75 4.78 0.06 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Wanma Cable A 6.19 6.2 6.19 6.2 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Guangzhou Improve Med Instrument 6.1 6.08 6.08 6.1 0.06 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Dazhou Xingye 5.47 5.49 5.47 5.49 0.05 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
First Tractor 6.63 6.58 6.58 6.63 0.06 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Comix Group A 11.94 11.86 11.86 11.94 0.42 3.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Hollyland China Electronics Tech 34.3 34.73 34.3 34.73 0.86 2.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Sz Shenbao A 6.24 6.3 6.24 6.3 0.16 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Tibet Tianlu 7.15 7.17 7.15 7.17 0.11 1.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Twin Tower A 6.13 6.14 6.13 6.14 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Fujian Longzhou Transportation A 4.61 4.64 4.61 4.64 0.09 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Hualian Dep A 2.22 2.23 2.22 2.23 0.02 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Shanghai Tongda Venture Capital 16.9 16.98 16.9 16.98 0.24 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Guangdong Sunwill Pre Plastic A 3.38 3.39 3.38 3.39 0.04 1.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳