شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1412
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:09:07
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:11
18 (7.76%)
تغییر ۳ ماهه
47 (23.15%)
تغییر ۶ ماهه
56 (28.87%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,368
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:32:32
40 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
210 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
603 (21.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTG Hotels 17.42 24.47B - 17.38 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Huabao Flavours A 31.75 24.44B - 31.63 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Ningbo Joyson Electronic 15.43 24.40B - 15.43 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Zhejiang Longsheng Auto 11.54 24.33B - 11.54 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Ningbo Shanshan 10.4 24.30B - 10.38 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Sevenstar Elec A 62.66 24.27B - 62.66 62.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Guoyuan Sec A 8.38 24.23B - 8.38 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
China South Media 12.4 24.16B - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Avicopter PLC 43.01 24.02B - 43.01 43.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Nanjing Hanruibalt 54.15 24.00B - 54.15 54.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Zhejiang Commodities 3.79 23.79B - 3.79 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Cosco Shipping Dev 2.56 23.75B - 2.56 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
GCL System 6.46 23.69B - 6.43 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Jiangsu Changjiang Electronics 16.25 23.63B - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Taihe Group A 6.01 23.55B - 5.98 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Yango A 6.48 23.49B - 6.47 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Shanxi Baiyuan Trousers Chain A 7.15 23.39B - 7.15 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Offshore Oil Engineering 5.86 23.39B - 5.86 5.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
First Capital Securities A 6.57 23.29B - 6.57 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Zhongnan Cons A 8.61 23.19B - 8.61 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Betta Pharma 55.04 23.14B - 55.04 55.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Zhongjin Gold 8.65 23.12B - 8.65 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Green Hitech A 4.44 23.09B - 4.44 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Tongling Nfm A 2.16 23.05B - 2.16 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Shanghai Lingang A 26.3 23.04B - 26.21 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Shanghai Lingang B 1.479 23.04B - 1.479 1.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Liaoning Cheng Da 13.23 23.04B - 13.23 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Laobaixing Pharmacy Chain 74.55 23.02B - 73.3 74.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
China Spacesat 21.13 22.99B - 21.13 21.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Shenergy 5.88 22.85B - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Longping Tech A 12.16 22.70B - 12.16 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Beijing Kunlun Tech 13.31 22.56B - 13.31 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Financial St A 7.89 22.54B - 7.85 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
China Railway Hi-tech 10.15 22.46B - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Weixing New Mat A 16.68 22.42B - 16.51 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Jiangsu Financial A 5.83 22.40B - 5.83 5.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Meijin Energy A 8.79 22.30B - 8.79 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Wuchan Zhongda 5.59 22.22B - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
China Enterprise 4.56 22.17B - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Lianyungang Huanghai Machinery A 1.1 22.13B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲