کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,004
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:32:55
54 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
320 (6.00%)
تغییر ۶ ماهه
350 (6.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cencosud 1175.5 - 1175.5 1175.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۲
Starbucks 90.24 - 90.24 90.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳
Salmones Camanchaca 5100.1 - 5100.1 5100.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳
Minera 13000 - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Inst Diagnosti 1940.1 - 1940.1 1940.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Schwager 0.448 - 0.448 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Microsoft 137.43 - 137.43 137.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Zofri 720 - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Compania Chilena de Fosforos 1070 - 1070 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Vina San Pedro 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Embotelladora Andina 2220 - 2220 2220.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Banco de Credito e Inversiones 46300 - 46300 46500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Cap 6525 - 6525 6525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Engie Energia Chile 1281 - 1274.9 1281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Banco De Chile (SN) 103.66 - 103.65 103.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Latam Airlines 6745 - 6689.1 6745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Santander Chil 51.69 - 51.69 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Vina Concha To 1495.2 - 1495.2 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Masisa 38.02 - 38.02 38.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Embonor B 1370.5 - 1370.5 1370.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Soquicom 132.36 - 132.36 132.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Soquimich A 19413 - 19413 19413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Eche Izquierdo 272 - 272 272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Socovesa 351.38 - 351.38 351.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Forus 1480 - 1478 1499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Antar Chile 7700 - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Parq Arauco 2050 - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Empresa Pesquera Eperva 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳