شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,168
قیمت روز
18 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:02:40
120 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
102 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Matriz Banco Chile 97.6 - 97.6 97.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Banmedica 2111.2 - 2111.2 2111.2 16.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Aquachile 490.9 - 490.9 490.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۴
Inmobiliaria Club Campo 2999.9 - 2999.9 2999.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Compania Industr el Volcan SA 2550 - 2550 2550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Andromaco 332.48 - 332.48 332.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Tech Pack SA 352 - 352 352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4301 - 4301 4301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Gasco 3100 - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Punta De Cobre 3779.6 - 3699.7 3779.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۳۳
Enel Generacion Chile 425.17 - 425.17 425.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Pacifico V Region 2580 - 2580 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Sm Banco Chile PD 324.11 - 324.11 324.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Sm Banco Chile PB 340.1 - 340.1 340.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Embonor A 1360 - 1360 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Cruzados 164 - 164 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Telefonica Chile 380 - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
Australis 96.74 - 96.74 96.74 3.25 3.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Inmobiliaria San Patricio 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Campos Chileno 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۰۳
Cristales 5437 - 5437 5437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
CVS Health Corp 60.17 - 60.17 60.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
AT&T 34.02 - 34.02 34.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
Vinedos Emiliana 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
Maritima De In 48.99 - 48.99 48.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Elec Metalurgi 14600 - 14600 14600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Sm Banco Chile A 324.44 - 324.44 324.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Chevron 125.85 - 125.85 125.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Inv Tricahue 850 - 850 850 49.00 6.12% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Potasios de Chile 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Watts SA 1078 - 1078 1078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۰۳
Ingevec 94.5 - 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۲:۰۳
Visa 178 - 178 178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Blumar 264.44 - 264.44 264.44 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
ENEL Americas 136.61 136.05 136.05 137.5 0.43 0.32% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
Aguas Andinas 386.2 388.1 386.2 389.5 3.03 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
SMU 176.08 - 176.08 176.08 2.50 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Embotelladora Andina 2335 2340 2335 2340 5.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Sonda 865 865.85 865 865.85 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
Embonor B 1500 1499.3 1499.3 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲