کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7537
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:01:24
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.67%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,009
قیمت روز
2 (0.24%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:33:11
20 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
51 (5.29%)
تغییر ۶ ماهه
47 (4.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ivanhoe Mines 3.63 2.12B - 3.63 3.63 0.07 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Boardwalk REIT 44.2 2.11B - 44.2 44.2 0.19 0.43% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Enghouse Systems 37.56 2.08B - 37.56 37.56 0.34 0.91% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
WestJet Airlines 30.65 2.07B - 30.65 30.65 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
WestJet Airlines 30.62 2.07B - 30.62 30.62 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Fairfax India Holdings Corp 11.99 2.06B - 11.99 11.99 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Detour Gold 22.08 2.05B - 22.08 22.08 0.95 4.50% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Tahoe Resources 5.05 2.03B - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۴
Tahoe Resources 4.95 2.03B - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۴
Artis REIT 12.54 2.02B - 12.54 12.54 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Artis RE Invest Pref E 21.43 2.02B - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Artis RE Invest A 22.75 2.02B - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Paramount Resources 7.43 2.00B - 7.41 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Paramount Resources 7.41 2.00B - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Osisko Gold Ro 15.06 1.95B - 15.06 15.06 1.20 7.97% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Osisko Gold Ro 14.88 1.95B - 14.88 14.88 1.34 9.01% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
AZ Mining 6.19 1.93B - 6.19 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۵
Enercare Inc 28.99 1.92B - 28.99 28.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
HudBay Minerals 5 1.92B - 5 5 0.20 4.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Morguard Corporation 210.01 1.92B - 210.01 210.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
TransAlta Pref J 16.36 1.90B - 16.36 16.36 0.17 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
TransAlta Corp 8.48 1.90B - 8.48 8.48 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Novagold 8.63 1.90B - 8.63 8.63 0.16 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Transalta A Cum Red Rat Rst Prf 10.47 1.90B - 10.47 10.47 0.16 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
TransAlta Corp 8.45 1.90B - 8.45 8.45 0.05 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Novagold 8.65 1.90B - 8.65 8.65 0.17 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Laurentian Bank Of Canada 45.6 1.88B - 45.6 45.6 0.23 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Laurentian Bank Of Canada 45.45 1.88B - 45.45 45.45 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Laurentian Bank of Canada Pref H 15.97 1.87B - 15.97 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Cineplex Inc. 25.44 1.85B - 25.44 25.44 0.27 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Pason Systems Inc. 17.03 1.84B - 17.03 17.03 0.23 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Pason Systems Inc. 16.97 1.84B - 16.97 16.97 0.22 1.30% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Innergex Renewable Energy 15.5 1.83B - 15.5 15.5 0.11 0.71% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
ATS Automation Tooling 18.4 1.83B - 18.4 18.4 0.10 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Innergex Renewable Energy Pref A 13.52 1.83B - 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Innergex Renewable Energy 15.56 1.83B - 15.56 15.56 0.29 1.86% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Innergex Renewable Energy Pref C 22.85 1.83B - 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Katanga Mining 0.49 1.82B - 0.49 0.49 0.01 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Katanga Mining 0.51 1.82B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Superior Plus Corp 12.17 1.82B - 12.17 12.17 0.25 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳