شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7561
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:23:15
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.55%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

983
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:23
2 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
71 (7.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Titan Medical Inc 1.41 3.06B - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Cott Corporation 16.88 3.05B - 16.88 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Alamos Gold Warrants Exp 2019 0.005 2.93B - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Alamos Gold 7.5 2.92B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Winpak 45.71 2.86B - 45.71 45.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Winpak 45.86 2.86B - 45.86 45.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Great Canadian Gaming 42 2.84B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Great Canadian Gaming 42.03 2.84B - 42.03 42.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Jaguar Mining 0.18 2.77B 6.72 0.18 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
MedReleaf Corp 24.58 2.71B - 24.41 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۴:۰۴
MedReleaf Corp 24.47 2.71B - 24.37 24.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Transcontinental 15.06 2.68B - 15.06 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Transcontinental 15.07 2.68B - 15.07 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Transcontinental 15.25 2.68B - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Capital Power 31.01 2.60B - 31.01 31.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Capital Powr Cum Rat Rest 3 Pref 18.15 2.60B - 18.15 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Capital Power Pref G 25.97 2.60B - 25.9 25.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Capital Power Pref A 11.51 2.60B - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Endeavour Mining 23.81 2.54B - 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Endeavour Mining 23.8 2.54B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Dream Global REIT 16.64 2.54B - 16.64 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Gibson Energy Inc. 22.23 2.52B - 22.23 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Gibson Energy Inc. 22.23 2.52B - 22.23 22.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Granite REIT 65.76 2.46B - 65.76 65.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Pattern Energy 34.65 2.42B - 34.65 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Element Fleet 10.72 2.35B - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Element Fleet Pref A 21.71 2.35B - 21.71 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۳:۰۳
Element Fleet Pref E 20.07 2.35B - 20.07 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Element Fleet Pref C 21.1 2.35B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Cominar Real Estate Invest 13.57 2.33B - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Boyd Group IF 177.46 2.31B - 177.46 177.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Kinaxis Inc 82.6 2.28B - 82.6 82.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Kinaxis Inc 83.7 2.28B - 82 83.7 2.90 3.59% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
OceanaGold 3.43 2.25B - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
OceanaGold 3.43 2.25B 3.52 3.43 3.52 0.12 3.50% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Stelco 10.18 2.24B - 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Stelco 10.17 2.24B - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Celestica Inc. 8.82 2.23B - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Centerra Gold 12.13 2.13B - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Ivanhoe Mines 3.29 2.12B - 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۸:۰۲