شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7614
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:33:06
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
4 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.53%)
تغییر ۶ ماهه
62 (6.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Industrial Alliance Insurance 22.05 5.56B - 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Finning International 21.45 5.47B - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Finning International 21.47 5.47B - 21.47 21.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Lundin Mining 6.8 5.35B - 6.8 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Seven Generations Energy Ltd 7.97 5.21B - 7.97 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Seven Generations Energy Ltd 7.96 5.21B - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
First Capital Realty 21.88 5.06B - 21.88 21.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
First Capital Realty 21.86 5.06B - 21.86 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
AltaGas 19.51 4.86B - 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Altagas Pref U 18.8 4.86B - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Ritchie Bros Auctioneers 52.34 4.83B - 52.34 52.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Ritchie Bros Auctioneers 52.32 4.83B - 52.32 52.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
ARC Resources 5.51 4.81B - 5.51 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
TMX Group 117.42 4.79B - 117.42 117.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
TMX Group 117.51 4.79B - 117.51 117.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Norbord 34.59 4.68B - 34.59 34.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Norbord 34.62 4.68B - 34.62 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Atco 47.95 4.66B - 47.95 47.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Atco 47.8 4.66B - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Toromont Industries 65.02 4.61B - 65 65.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Toromont Industries 65.01 4.61B - 65.01 65.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Northland Power Pref A 14.4 4.30B - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Northland Power 25.9 4.30B - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Northland Power 25.91 4.30B - 25.91 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Parkland Fuel 45.93 4.27B - 45.93 45.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Parkland Fuel 45.93 4.27B - 45.93 45.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Maple Leaf Foods 30.06 4.21B - 30.06 30.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Maple Leaf Foods 30.06 4.21B - 30.06 30.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Allied Properties 53.07 4.20B - 53.07 53.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Canfor Corporation 15.49 4.07B - 15.49 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Smart REIT 32.28 4.07B - 32.23 32.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Domtar Corporation 45.13 3.93B - 45.13 45.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Domtar Corporation 45.14 3.93B - 45.14 45.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
MacDonald Dettwiler 10.07 3.87B - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
MacDonald Dettwiler 10.1 3.87B - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۳
Stantec Inc. 28.4 3.86B - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Stantec Inc. 28.4 3.86B - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Genworth MI Canada 52.49 3.84B - 52.49 52.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Parex Resources 18.51 3.84B - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Genworth MI Canada 52.55 3.84B - 52.55 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲