شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7596
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:13:09
0 (0.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

983
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:03
2 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
11 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
72 (7.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lexington Biosciences 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Greencastle Resources 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Cache Exploration Inc 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
China Minerals Mining 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Northland Power Pref B 14.4 - 14.4 14.4 0.15 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Firestone Ventures Inc. 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
HealthSpace Data Systems Ltd 0.035 - 0.035 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Societe d Exploration Miniere Vior 0.105 - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Honey Badger Exploration 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Gitennes Exploration Inc 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Goldtrain Resources Inc 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
ATS Automation Tooling 17.63 - 17.63 17.63 0.12 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Eldorado Gold 10.33 - 10.33 10.33 0.13 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Ackroo Inc. 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Galaxy Digital 1.64 - 1.64 1.64 0.19 13.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Emerald Health 1 - 1 1 0.05 5.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Kerr Mines 0.1108 - 0.1108 0.1108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Serabi Gold 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Greenbrook TMS 2.4 - 2.4 2.4 0.13 5.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Liberty Health 0.4 - - 0.4 0.4 0.01 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Liberty Health 0.4 - 0.4 0.4 0.01 2.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Cannex Capital 0.57 - 0.57 0.57 0.02 3.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
AYR Strategies 3.15 - 3.15 3.15 0.15 5.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Hello Pal International Inc 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Emblem Warrants Exp 16 November 2020 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vizsla 0.42 - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Silver Viper Minerals 0.26 - - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
AIS Resources 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Black Diamond 1.58 - 1.58 1.58 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Acasti Pharma 2.85 - 2.85 2.85 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Builders Capital Mortgage 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Auryn Resources 1.65 - 1.65 1.65 0.03 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Gungnir Resources 0.075 - 0.075 0.075 0.01 6.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Power Financial Pref H 25.43 - 25.43 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Carlaw Capital V 0.235 - 0.235 0.235 0.02 9.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Life & Banc Split 7.87 7.86 7.86 7.87 0.07 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
OCP Senior Credit 9 9.02 9 9.02 0.09 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Critical Elements 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Blackline Gps 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Minco Gold 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳