شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.757
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 06:03:07
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.04%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

983
قیمت روز
1 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:39
2 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
65 (7.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Split A 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
TDb Split 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
CanadaBis 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Black Sea 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
M Split 0.135 - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Fincanna 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Fincanna 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Nevada Clean Magnesium Inc 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Anglo Pacific 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Anfield 0.125 - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
CO2 Gro 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Dxi Energy 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
U3O8 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Brookfield Asset Management Pref G 14.45 - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Loblaw Companies 25.35 - 25.35 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Bank of Montreal Pref B 25.35 - 25.35 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Canadian Imperial Bank Pref P 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
Minco Gold 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fission 3.0 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Walker River Resources Corp. 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Serabi Gold 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
General Moly 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iSign Media Solutions Inc 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Builders Capital Mortgage 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Coronet Metals 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Intema Solutions Inc 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Athabasca Minerals Inc 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Dividend Growth Split 5.06 - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Dividend Growth Split 5.06 - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Bradstone Capital Corp 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Crown Gold Corporation 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Ellipsiz Communications 0.065 - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Indigo Exploration Inc. 0.015 - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Stakeholder Gold Corp 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
International Montoro 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Cryptanite Blockchain 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Currie Rose Resources 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Greencastle Resources 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
United Hunter Oil & Gas 0.065 - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Honey Badger Exploration 0.015 - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۸:۰۲