شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.762
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:09:07
0 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.18%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
4 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.53%)
تغییر ۶ ماهه
62 (6.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Georox Resources 0.035 - 0.035 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Austin Resources 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Cardero Resource 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Galore Resources 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Vanity Capital 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Urbanimmersive 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Bard Ventures 0.105 - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
BCM Resources 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Dalmac Energy 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Argo Gold Inc 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ajn Resources 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
OK2 Minerals 0.035 - 0.035 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Total Telcom 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Vodis Pharma 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Erin Ventures 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Marifil Mines 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Red Hut Metals 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
TNR Gold Corp. 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Toscana Energy 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Pacific Potash 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Noram Ventures 0.065 - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Drone Delivery 0.73 - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Karsten Energy 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Kenadyr Mining 0.045 - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
HEXO Warrants Exp 30 Jan 2020 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Canadian Life Companies Split 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
CanadaBis 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
TDb Split 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
APPx Group 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
CryptoStar 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Palamina 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Fincanna 0.11 - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Anglo Pacific 3.9 - 3.9 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Upco 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Ivrnet 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Antler Gold 0.065 - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Beauce Gold 0.125 - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Arena Minerals 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Commerce Split 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
M Split Pref C 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲