کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7577
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:02:15
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.45%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

989
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 01:01:25
31 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
161 (19.40%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.31 143.58B - 25.31 25.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.22 143.58B - 25.22 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.82 143.58B - 24.82 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Royal Bank Of Canada 105.05 143.58B - 105.05 105.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Royal Bank of Canada Pref G 25.3 143.58B - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.33 143.58B - 25.33 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Toronto Dominion Bank 76.49 140.51B - 76.49 76.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Royal Bank of Canada Pref Z 17.43 116.81B - 17.43 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Royal Bank of Canada Pref K 24.98 116.81B - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Suncor Energy 41.67 87.46B - 41.67 41.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Enbridge H Cum Redeemable Prf 15.11 80.16B - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Enbridge D Cum Redeemable Prf 15.56 80.16B - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Enbridge Cumulative Red B Prf 14.05 80.16B - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Enbridge F Cum Redeemable Prf 16.33 80.16B - 16.33 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Enbridge Pref A 24.15 80.16B - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Enbridge Pref J 17.93 80.16B - 17.93 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Montreal 99.94 65.14B - 99.94 99.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Brookfield Asset Management 63.62 52.92B - 63.62 63.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Brookfield Asset Management 63.65 52.92B - 63.65 63.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Bce Pref N 13.58 51.10B - 13.58 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Canadian Imperial Bank 105.1 50.90B - 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
TransCanada Pref E 15.56 50.71B - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
TransCanada 65.78 50.71B - 65.78 65.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Transcanada Cum Redeem 1St 1 Prf 13.6 50.71B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Transcanada Cum Red First 5 Prf 11.9 50.71B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Brookfield Asset Pref A 23.4 50.46B - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Bce Sr R Prf 15 47.83B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Manulife 23.82 46.88B - 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Nutrien 72.31 45.38B - 72.31 72.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Nutrien 72.32 45.38B - 72.32 72.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Thomson Reuters 87.41 37.48B - 87.41 87.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Thomson Reuters 87.09 37.48B - 87.09 87.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Thomson Reuters Corp Sr B Prf 11.61 37.48B - 11.61 11.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Restaurant Brands Int 92.47 37.04B - 92.47 92.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Restaurant Brands Int 92.5 37.04B - 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Imperial Oil 36.73 36.00B - 36.73 36.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Imperial Oil 36.73 36.00B - 36.73 36.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Canadian Pacific Railway 317.31 34.36B - 317.31 317.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Alimentation Couchen A 82.7 32.32B - 82.7 82.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Alimentation Couche-Tard 82.6 32.32B - 82.6 82.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳