کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2412
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:31:04
0 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:25
28 (23.14%)
تغییر ۳ ماهه
31 (26.27%)
تغییر ۶ ماهه
34 (29.57%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:25
360 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
874 (5.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,889 (29.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alupar Unt 25.85 4.47B 25.51 25.51 25.85 0.17 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
TOTVS ON 56.55 4.46B - 56.55 56.55 0.53 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Cosan Logistica SA 20.58 4.38B 20.33 20.33 20.58 0.48 2.39% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Biosev ON 2.65 4.36B 2.7 2.65 2.7 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
CYRELA REALT ON 20.93 4.32B - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ECORODOVIAS ON 10.58 4.03B - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
QGEP PART ON 12.11 4.01B - 12.11 12.11 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
CELPA 2.75 3.96B 2.82 2.75 2.82 0.12 4.36% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
CELPA Pref 7.7 3.96B - 7.7 7.7 0.29 3.77% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۲
AES TIETE E ON N2 2.69 3.88B - 2.69 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
AES TIETE E PN N2 2.41 3.88B - 2.41 2.41 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
AES TIETE E UNT N2 12.09 3.88B 12.24 12.09 12.24 0.17 1.41% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Coelba Pref 35.8 3.87B - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۰:۰۴
Coelba 38 3.87B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
COELCE ON 49 3.84B - 49 49 1.02 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۲:۰۲
COELCE PNA 60.45 3.84B - 60.45 60.45 0.65 1.09% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Ogx Petroleo e Gas 5.52 3.80B - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
AREZZO CO ON 50.26 3.80B - 50.26 50.26 0.39 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
BR PROPERT ON 11.3 3.71B - 11.3 11.3 0.16 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Ogx Petroleo e Gas 5.64 3.64B 5.49 5.49 5.64 0.14 2.55% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
ENEVA ON NM 28.39 3.64B - 28.39 28.39 0.85 3.09% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Ampla 21.99 3.59B 22.5 21.99 22.5 2.91 13.23% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
BK BRASIL OPERACAO 19.95 3.53B 19.79 19.79 19.95 0.19 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Energisa MT 29 3.51B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
Elektro Pref 21.4 3.47B - 21.4 21.4 0.10 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Rio Paranapanema Energia 42 3.42B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Duke Energy Intl Geracao Para 45 3.42B - 45 45 0.16 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۰۲
METAL LEVE ON 24.2 3.34B - 24.2 24.2 0.24 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
UNIPAR PNB 30.59 3.25B - 30.59 30.59 0.31 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
BNB 77 3.25B - 74 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Unipar Carbocloro Pref 31.88 3.25B - 31.88 31.88 0.10 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
UNIPAR ON 31.99 3.25B - 31.98 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
MAGNESITA SA ON 59.4 3.20B - 59.4 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Cosern 19.2 3.12B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۲
IOCHP-MAXION ON 19.32 3.03B - 19.32 19.32 0.10 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Wilson Sons 35.78 3.02B 35.7 35.7 35.78 0.26 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
ALIANSCE ON 38.5 2.94B - 38.5 38.5 0.68 1.80% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
LINX ON NM 34.04 2.84B 33.6 33.6 34.04 0.75 2.25% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Avon Products Inc BDR 9.63 2.79B 9.75 9.63 9.75 0.13 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
MARCOPOLO ON 3.22 2.78B - 3.22 3.22 0.04 1.24% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲