کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2402
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:31:04
0 (8.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

150
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:08
29 (23.97%)
تغییر ۳ ماهه
28 (22.95%)
تغییر ۶ ماهه
35 (30.43%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,190
قیمت روز
28 (0.16%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:32:50
367 (2.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,627 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
4,064 (30.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIELO ON 6.68 43.84B - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Suzano Papel Celulose 30.27 43.23B - 30.05 30.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 42.8 42.34B - 42.8 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
The Mosaic Company BDR 43.6 42.14B - 43.6 43.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Coty Inc BDR 21.45 41.24B - 21.45 21.45 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۲
L Brands 17.94 39.84B - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
FIBRIA ON NM 66.3 39.79B - 66.3 66.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱:۳۴
BRASKEM ON 33.31 39.28B - 33.31 33.31 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۰۲
BRASKEM PNA 35.03 39.28B - 35.03 35.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
The Western Union Company BDR 76.54 36.53B - 76.54 76.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
WEG ON 21.58 32.87B - 21.58 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
TIM PART S/A ON 11.45 31.47B - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Atacadao 21.39 29.45B - 21.39 21.39 0.11 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۲
ULTRAPAR ON NM 19.75 25.51B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
JBS ON 22.39 25.25B - 22.39 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
KLABIN S/A UNT N2 16.35 24.64B - 16.35 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
KLABIN S/A PN 2.95 24.64B - 2.95 2.95 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۰۲
KLABIN S/A ON N2 3.7 24.64B - 3.7 3.7 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۲
LOJAS AMERIC PN 16 24.02B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
LOJAS AMERIC ON 14.57 24.02B - 14.57 14.57 0.11 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Xerox Corp BDR 120.89 23.86B - 120.89 120.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۴:۰۲
MAGAZ LUIZA ON 36.6 23.81B - 36.6 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
RAIADROGASIL ON 77.2 22.30B - 77.06 77.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
ENGIE BRASILON NM 43.5 22.28B - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
GERDAU ON 11.14 22.13B - 11.14 11.14 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۰۲
GERDAU PN N1 15.03 22.13B - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CPFL ENERGIAON NM 32.18 21.83B - 32.18 32.18 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۰۲
RUMO ON NM 20.65 21.52B - 20.65 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Petrobras Distribuidora 27.1 21.07B - 26.81 27.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
LOJAS RENNER ON 46.43 20.70B - 46.43 46.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
P.ACUCAR-CBD PN 93.7 20.66B - 93.7 93.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Banco BTG 57 19.80B - 57 57 0.69 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Hapvida 53.14 19.68B - 53.14 53.14 0.12 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۲
CCR SA ON 13.6 19.62B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
EMBRAER ON 19.5 18.23B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ELETROBRAS ON 35.46 18.03B - 35.46 35.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ELETROBRAS PNB 36.3 18.03B - 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
HYPERMARCAS ON 29.12 17.75B - 29.12 29.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BTG Pactual Unit 3.7 17.22B - 3.7 3.7 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۰۲
BRF SA ON 32.08 16.36B - 32.08 32.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲