کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2447
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 06:08:03
0 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
23 (19.01%)
تغییر ۳ ماهه
26 (22.03%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,021
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:39
830 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
546 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
4,361 (34.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Air Lines 238.51 - - 238.51 238.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Morgan Stanley Bank AG 176.9 - 176.9 177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Gilead Sciences DRC 135.33 - - 134.53 135.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Valero Energy DRC 162.32 - - 162.32 162.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
FII THE ONE 149 - - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
FII GWI RI 247.99 - - 247.99 247.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Taurus Armas Right Series D 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Multigestao Renda Comercial 180 - - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Capitania Securities II 105.97 - - 105.97 105.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Rio Bravo Rendo Varejo 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Nossa Senhora De Lourdes 246 - - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Banrisul Novas Fronteiras 130 - - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fundo Investimento Imobil Merito 116.9 - - 116.9 116.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Alianza Trust Renda Imobiliaria 106 - - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Edificio Almirante Barroso 2990 - - 2990 2990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII RBR Rendimento High Grade 105.76 - 105.76 105.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Castello Branco Office 82.99 - - 82.99 82.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
MMX Mineracao e Metalicos 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
CSHG JHSF Prime Offices 182.05 - - 182.05 182.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Banestes Recebiveis FII 130.06 - - 130.06 130.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Log-in Logistica Right 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
OURINVESTY CYRELA FII 99.55 - 99.55 99.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Hospital da Crianca 391 - - 391 391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Industrial do Brasil 528.5 - - 528.5 528.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Mogno Fundo De Fundos 101.74 - 101.74 101.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FII Ceo Cyrela Commercial 86.5 - - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
KINEA HIGH YIELD CRI FII 113 - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fundo de Investimento da Amazonia 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 124.8 - - 124.8 124.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Eletricas Para CELPA Pref C 5.06 - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Alupar Invest Pref 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Sul America Pref 21.98 - 21.98 21.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Alupar Invest 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Banco BTG Pactual 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Intel Corp BDR 215.52 - 215.52 215.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FII Cenesp 85.3 - - 85.3 85.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Bradesco Carteira Ativa FII 139 - - 138.99 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
FII OLIMPIA 106.4 - - 106.34 106.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Chevron Corp BDR 249.71 - 249.71 249.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Sul America 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳