شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.241
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:03:06
0 (9.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

147
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:24
21 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
29 (24.58%)
تغییر ۶ ماهه
32 (27.83%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,242
قیمت روز
6 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:32:52
83 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,841 (11.96%)
تغییر ۶ ماهه
2,927 (20.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sondotecnica Pref A 34 51.91M - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Sondotecnica Pref B 30.01 51.91M - 30.01 30.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Atom Participacoes 1.64 46.42M - 1.64 1.64 0.04 2.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Tec Toy Pref 2.5 45.75M - 2.3 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۲
Tec Toy SA 2.29 45.75M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Battistella 6.24 44.69M - 6.24 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
BATTISTELLA PN 3.3 44.69M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Hoteis Othon 2.12 43.74M - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۳
Azevedo & Travassos Pref 2.12 42.41M - 2.12 2.12 0.03 1.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
CR2 ON 24.8 39.09M - 24.8 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Bardella Pref 7.05 30.30M - 7.05 7.37 0.11 1.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Haga Pref 1.62 27.34M - 1.62 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
INEPAR ON 8.11 24.94M - 8.11 8.11 0.08 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
INEPAR PN 8.49 24.94M - 8.49 8.49 0.10 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Karsten Pref 11.99 22.60M - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۳
LUPATECH ON 1.43 21.40M - 1.43 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
PLASCAR PART ON 6.86 20.65M - 6.86 6.86 0.36 5.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
OSX BRASIL ON 2.68 20.48M - 2.68 2.68 0.03 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Minupar Participacoes 6 17.26M - 5.63 6 0.35 6.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Brinquedos Estrela 28.89 17.02M - 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۰۲
Springer 10.33 16.23M - 10.33 10.33 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
MMX MINER ON 1.4 16.09M - 1.4 1.4 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Dtcom 5.35 15.72M - 5.24 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Pomifrutas 7.8 14.47M - 7.8 7.8 0.19 2.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Gradiente Electronica SA 2.24 13.95M - 2.24 2.24 0.02 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Mendes Junior Engenharia 16 13.06M 16.99 16 16.99 3.00 18.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Tecnosolo Pref 1.15 12.91M - 1.15 1.15 0.06 5.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Tecnosolo Engenharia SA ON 1.19 12.91M - 1.19 1.19 0.11 9.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Advanced Digital Health 1.65 12.13M - 1.65 1.65 0.03 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Recrusul 1.3 11.91M - 1.29 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Recrusul Pref 1.22 11.91M - 1.22 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Textil Renauxview Pref 4.43 11.44M - 4.43 4.43 0.17 3.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
MANGELS INDL PN 7.49 11.10M - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۴:۰۲
CCX CARVAO ON 1.99 8.29M - 1.97 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Nutriplant 55 7.64M - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۲
METAL IGUACU PN 70 6.41M - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Sansuy 101.01 4.38M - 101.01 101.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Contax Participacoes 10.22 4.03M - 10.22 10.22 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
TEKA PN 7.45 3.81M - 7.45 7.45 0.03 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Wetzel Pref 4.89 3.28M 4.99 4.89 4.99 0.09 1.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۳:۰۲