شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2424
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:33:07
0 (8.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
19 (15.08%)
تغییر ۳ ماهه
27 (22.88%)
تغییر ۶ ماهه
30 (26.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,094
قیمت روز
23 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:32:34
31 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,644 (10.64%)
تغییر ۶ ماهه
3,107 (22.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BI&P 3.02 175.48M - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
INDUSVAL PN 3.54 174.12M - 3.54 3.54 0.02 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
TERRA SANTA ON 14.84 171.31M - 14.84 14.84 0.16 1.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
BR PHARMA ON 0.62 166.71M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱:۰۲
BR BROKERS ON 4.95 159.38M - 4.95 4.95 0.11 2.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UNICASA ON 4.57 158.00M - 4.57 4.57 0.05 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
RODOBENSIMOB ON 10.29 155.22M - 10.29 10.29 0.29 2.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Bombril 1.66 154.03M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
METISA Pref 18.76 142.67M - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Santanense Pref 5.38 142.19M - 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Santanense 5.16 142.19M - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Bicicletas Monark 258 135.90M - 258 258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
AES Elpa 1.93 134.76M - 1.9 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲:۳۳
TECHNOS ON 2.14 133.73M - 2.14 2.14 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
LOG-IN ON 20.25 132.47M - 20.25 20.25 0.11 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Electro Aco Altona Pref 4.82 130.03M - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Celpe Pref 23.98 121.84M - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
FORJA TAURUS ON 3.4 121.08M - 3.4 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
FORJA TAURUS PN 3.48 121.08M - 3.48 3.48 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
TARPON INV ON 0.71 112.15M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BR INSURANCE ON 21.81 110.91M - 21.81 21.81 0.17 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
VIVER ON 1.58 102.09M - 1.58 1.58 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
SARAIVA LIVR PN 1.53 96.34M - 1.53 1.53 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Saraiva 3.42 96.34M - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
OGX PETROLEO ON 1.62 96.06M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
IDEIASNET ON 2.8 96.05M - 2.8 2.8 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ETERNIT ON 2.86 92.72M - 2.86 2.86 0.12 4.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Baumer Pref 10.6 92.25M - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۰۲
Habitasul Pref 11 90.57M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
CEDRO PN 8.55 88.80M - 8.55 8.55 0.29 3.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Cedro Cachoeira 9.6 88.80M - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۳۳
Bahema 93 80.55M - 90 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
PDG REALT ON 5.21 77.95M - 5.21 5.21 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ROSSI RESID ON 3.83 75.87M - 3.83 3.83 0.04 1.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
GPC Participacoes 29.11 70.38M - 29.11 29.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
CAMBUCI PN 4.76 68.74M - 4.76 4.76 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Excelsior Alimentos Pref 57.75 67.63M - 57.75 57.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Mundial 36.79 52.87M - 36.79 36.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mercantil de Investimentos Pref 17.04 52.39M - 17.04 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۸:۰۲
Mercantil de Investimentos 15 52.39M - 15 15 1.93 12.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳