شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2424
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:33:07
0 (8.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
19 (15.08%)
تغییر ۳ ماهه
27 (22.88%)
تغییر ۶ ماهه
30 (26.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,094
قیمت روز
23 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:32:34
31 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,644 (10.64%)
تغییر ۶ ماهه
3,107 (22.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3565 3215.11B - 3565 3565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Microsoft Corp BDR 577.39 2953.36B - 577.39 577.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Facebook Inc BDR 382.32 2192.60B - 382.32 382.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Berkshire Hathaway BDR 847.19 1801.39B - 847.19 847.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۴:۰۲
JPMorgan Chase Co BDR 239.27 1382.97B - 239.27 239.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Exxon Mobil Corp BDR 71.15 1365.39B - 71.15 71.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Visa Inc BDR 722.74 1156.41B - 722.74 722.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp BDR 119.05 1114.19B - 119.05 119.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Wells Fargo Co BDR 203 1053.07B - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Wal Mart Stores Inc BDR 123.75 985.21B - 123.75 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
ATT Inc BDR 154.65 916.99B - 154.65 154.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Home Depot Inc BDR 482.1 877.31B - 482.1 482.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Pfizer Inc BDR 150.71 827.25B - 150.71 150.71 1.81 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Verizon Communications BDR 240.81 810.34B - 240.81 240.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Cisco Systems Inc BDR 191.92 788.86B - 191.92 191.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Procter Gamble Co BDR 498.23 765.16B - 498.23 498.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
The Coca Cola Co BDR 219.58 727.54B - 219.58 219.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Oracle Corp BDR 225.57 701.15B - 225.57 225.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Citigroup Inc BDR 288.2 665.17B - 288.2 288.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Merck Co Inc BDR 350.54 636.56B - 350.54 350.54 6.71 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Walt Disney Co BDR 536.98 608.96B - 536.98 536.98 0.14 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
PepsiCo Inc BDR 569.46 601.71B - 569.46 569.46 1.78 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Comcast Corp BDR 187.51 588.54B - 187.51 187.51 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
AbbVie DRC 310 573.10B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲:۰۲
McDonalds Corp BDR 216.5 479.58B - 216.5 216.5 0.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Amgen Inc BDR 806.14 476.11B - 806.14 806.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
General Electric Co BDR 36.38 460.79B - 36.38 36.38 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
3M Co BDR 164.61 455.26B - 164.61 164.61 2.25 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Union Pacific 162.62 428.32B - 162.62 162.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Texas Instruments Inc BDR 537.36 420.72B - 537.36 537.36 0.15 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Honeywell DRC 655.99 419.44B - 655.99 655.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Abbott Laboratories BDR 83.95 416.82B - 83.95 83.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Accenture PLC BDR 793.17 410.08B - 793.17 793.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Eli Lilly and Co BDR 229.75 361.04B - 229.75 229.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Costco Wholesale DRC 309.1 357.26B - 309.1 309.1 1.87 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bristol Myers Squibb Company BDR 210.94 352.62B - 210.94 210.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Lockheed Martin Corp BDR 1582.44 328.80B - 1582.44 1582.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
American Express Co BDR 469.99 328.69B - 469.99 469.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Goldman Sachs Group BDR 80.67 324.75B - 80.67 80.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Qualcomm Inc BDR 309.5 324.32B - 309.5 309.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳